• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Poliittinen vaikuttaminen ei ole salatiedettä vaan etujärjestön arkea

06.11.2020 - 12.32 Blogi
Kuvituskuva

OAJ tekee kaikkensa, jotta päättäjät ottavat järjestömme perustellut kannat huomioon koulutuspoliittisessa päätöksenteossa. OAJ:n kannat muodostetaan järjestön toimielimissä demokraattisesti. Esimerkiksi tavoite niin sanottujen oman ryhmän tuntien lisäämisestä on aikoinaan lähtenyt liikkeelle jäsenistön aloitteesta, ja se on linjattu OAJ:n toimikunnissa ja myöhemmin hallituksessa, kirjoittaa erityisasiantuntija Pauliina Viitamies.

Maailman muuttaminen edellyttää eri toimijoiden välistä aktiivista vuoropuhelua. OAJ on olemassa siksi, että se vaikuttaa niihin muiden tekemiin päätöksiin, jotka koskettavat meidän noin 100 000 jäsenemme työolosuhteita. Poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen ei ole mitään salatiedettä vaan jokaisen etujärjestön arkea.

Tätä edunvalvontaa eli lobbausta OAJ tekee monella eri tasolla julkisesti, avoimesti ja ylpeänä ihan jokainen päivä. OAJ toimii myös aktiivisesti yhdessä muiden tahojen kanssa niin sanotun lobbarirekisterin perustamiseksi Suomessa.

Tätä edunvalvontaa eli lobbausta OAJ tekee monella eri tasolla julkisesti, avoimesti ja ylpeänä ihan jokainen päivä.

Vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä

OAJ:n kannat muodostuvat järjestön sisällä siten, että demokraattisesti valitut henkilöt edustavat jäsenistöä ja puhuvat eri valmisteluelimissä jäsenten äänellä. OAJ:n hallitus päättää näiden toimielinten ehdotusten pohjalta, kuinka asioissa edetään. Toimiston henkilökunta noudattaa hallituksen päätöksiä omassa vaikuttamistyössään.

Koulutuspoliittinen vaikuttaminen on pitkäjänteistä ja usein myös varsin hidasta työtä ja vaatii edistyäkseen useamman vaalikauden työn.

Jäsenkuntamme haluaa vaikuttaa kasvatuksen ja koulutuksen laatuun ja asemaan yhteiskunnassa. OAJ:n voimassa olevan strategian mukaan Suomesta tavoitellaan maailman parasta paikkaa oppia, opettaa ja tutkia.

Strategian hyväksyy aina OAJ:n valtuusto eli järjestömme ylin päättävä elin.

Suomesta tavoitellaan maailman parasta paikkaa oppia, opettaa ja tutkia.

Oman ryhmän tunnit torjuvat kiusaamista

Tänä syksynä olemme jälleen joutuneet todistamaan, kuinka väkivalta on hiipinyt koulujen arkeen. Ilmiö ei ikävä kyllä ole uusi.

Kouluissa tarvitaan aikaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen, yhteisöllisen kasvatuksen sekä oppimisympäristön turvallisuuden tavoitteiden opettamiseen ja harjoitteluun. Nämä teemat ovat opetussuunnitelman perusteissa laajasti läpileikkaavina tavoitteina.

Tuntijakoasetukseen on siksi lisättävä niin sanottuja oman ryhmän tunteja kaksi vuosiviikkotuntia alakouluun ja kaksi vuosiviikkotuntia yläkouluun. Näillä tunneilla pystytään säännölliseen suunnitelmalliseen ryhmäytymiseen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyn toimintamallien harjoitteluun. Tämä ei onnistu, ellei toimintaan myös varata tuntijaon avulla aikaa.

Tuntijakoasetukseen on siksi lisättävä niin sanottuja oman ryhmän tunteja.

Tuntilisäys parantaa opettajien työllisyyttä

Tämä yhä ajankohtainen tavoite on lähtenyt liikkeelle aikoinaan jäsenistön aloitteesta ja sen yksityiskohdat on linjattu OAJ:n toimikunnissa ja myöhemmin hallituksessa. Tavoite otettiin mukaan myös OAJ:n eduskuntavaalitavoitteisiin vuonna 2018 ja on niiden asioiden joukossa, joita edistämme aktiivisesti.

Kun tuntijakoon lisätään vuosiviikkotunteja, se tarkoittaa, että oppilaiden oppimäärää kasvatetaan. Opettajille nämä tunnit tarkoittavat työllisyyttä: joku saa päätoimisuuteen vaadittavat tunnit täyteen, toisella luetaan opetusvelvollisuuteen, kolmas saa toivomiaan ylitunteja. Ellei tunnit "mahdu" koulussa jo oleville opettajille, palkataan uusia opettajia.

Kyse EI ole siitä, että opettajien työmäärää kasvatettaisi ilman siitä maksettavaa korvausta.

Tämä on siis yksi niistä monista asioista, joita OAJ haluaa edistää. Se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että edistettävistä asioista tulee sisällöiltään juuri sellaisia, kuin me haluamme. OAJ ei päätä lakien tai asetusten sisällöistä, mutta tekee kaikkensa, että niistä päättävät ottavat järjestömme perustellut kannat huomioon.

Pauliina Viitamies, erityisasiantuntija

Pauliina Viitamies
Pauliina Viitamies