• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Saako opettaja maskin, ja kuka sen maksaa?

21.08.2020 - 09.30 Blogi
Kuvituskuva

Mikä on OAJ:n kanta siihen, pitääkö opettajan käyttää kasvomaskia tai visiiriä? Entä pitääkö työnantajan hankkia ja kustantaa suojavälineet, jos opettaja sellaista haluaa käyttää? OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen avaa blogissaan paljon jäseniä puhuttavaa aihetta.

Kasvomaskit puhuttavat nyt paljon julkisuudessa. Myös meille OAJ:hin on tullut paljon niitä koskevia kysymyksiä viimeisten muutaman viikon aikana.

OAJ lähtee siitä, että sen jäsenillä on oikeus itse päättää, käyttääkö maskia vai ei, mikäli työnantaja ei siihen velvoita. 

Työnantaja vastaa turvallisuudesta 

Vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä töissä on työturvallisuuslain mukaan työnantajalla. Työnantajalla  on  velvollisuus arvioida tartuntariskiä ja päättää, onko  esimiesten, opettajien ja muun henkilöstön  käytettävä  työssään suojavarusteita, kuten kasvomaskeja tai visiireitä.  

Lue lisää työnantajalle suunnattuja ohjeita Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.  

Jos työnantaja on sitä mieltä, että henkilökohtaista suojautumista tarvitaan, työnantajan pitää hankkia ja maksaa tarvittavat suojavarusteet sekä ohjeistaa ja valvoa niiden käyttämistä.  
Henkilöstöllä on tällöin velvollisuus käyttää työnantajan antamia suojavarusteita, ellei ole esimerkiksi terveyteen liittyvää perusteltua syytä, joka  vaikeuttaisi maskin tai visiirin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa työterveyshuolto voi tehdä henkilölle terveystarkastuksen, jossa määritellään, voiko häneltä edellyttää maskin tai visiirin käyttöä.  Jos ei voi, on turvallisuudesta huolehdittava muiden järjestelyiden avulla.  

Tällä hetkellä työnantajan näkemys on opetusalan työpaikoilla pääsääntöisesti se, että suojavarusteita ei tarvita.

Tällä hetkellä työnantajan näkemys on opetusalan työpaikoilla pääsääntöisesti se, että suojavarusteita ei tarvita, kun noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamia suosituksia.  

Suojavarusteiden käyttöä ei voi kieltää 

Me OAJ:ssä seuraamme tiiviisti koronatilannetta ja sen vaikutuksia jäsentemme työhön. Olemme myös vaikuttaneet siihen, että opettajat ja muut jäsenemme saavat halutessaan käyttää maskeja tai visiireitä, vaikka työnantaja ei pitäisi niitä tarpeellisina. Olemme kuulleet tapauksesta, jossa työnantaja on jopa ollut tätä kieltämässä, mutta sitä työnantaja ei tietenkään voi tehdä. 

Mielestämme fiksu työnantaja tarjoaa suojavarusteita työntekijöille, jotka niitä haluavat käyttää. On hienoa, että osa työnantajista onkin hankkinut visiireitä ja maskeja opettajille. Kannustamme jokaista työnantajaa toimimaan näin. Se on halpa hinta siitä, että henkilöstö voi vaikeassa tilanteessa keskittyä työhönsä ilman ylimääräistä huolta koronavirustartunnasta. 

Fiksu työnantaja tarjoaa suojavarusteita työntekijöille, jotka niitä haluavat käyttää.

Mutta kuten todettua, suoraa velvoitetta työnantajalla ei ole tarjota suojavarusteita, jos se ei katso niitä välttämättömiksi. Silloin suojavarusteiden hankkiminen jää työntekijän itsensä vastuulle.

Kaikkeen pitää varautua 

Olemme OAJ:nä korostaneet myös sitä, että työnantajan pitää varautua kaikkeen, mihin on mahdollista varautua.  
 
Työnantajan pitää  suunnitella ennalta, kuinka päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa toimitaan, jos päivän aikana syntyy epäily koronatartunnasta. THL ohjeistaa, että  jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.  

OAJ vaatii, että  ainakin tällaisissa tilanteissa työnantaja tarjoaa suojavarusteet sekä sairastuneelle että häntä valvovalle opettajalle.  

Työnantajan pitää ennakkoon suunnitella ja linjata myös se, milloin ja miten pitkäksi aikaa esimiehet, opettajat ja muu henkilöstö voivat omalla ilmoituksella jäädä kotiin sairauden tai koronaan liittyvän epäilyn takia, ja milloin poissaoloon tarvitaan lääkärintodistusta.  
 
Samalla on varauduttava siihen, että sijaistarve voi olla tulevan syyslukukauden osalta normaalia suurempi. Erityisesti varhaiskasvatuksessa ja vuosiluokilla 1–6 on lähdetty siitä, että opettajalla pysyisi mahdollisimman sama ryhmä. Turvallisuussyistä ei siis suositella sitä, että muut opettajat vastaisivat poissaolevan opettajan vastuulla olevista lapsista tai oppilaista.  

Työnantajan on varauduttava siihen, että sijaistarve voi olla syyslukukaudella normaalia suurempi.

Jos opettaja ei ole sairas, mutta joutuu koronaan liittyvien muiden syiden johdosta olemaan kotona, on hyvä suunnitella, miten hän voi toimia samanaikaisopettajana tai ottaa vastuulleen esimerkiksi vastaavasti kotona olevien oppilaiden opetusta, jotta lähiopetuksessa oleva opettaja ei joudu antamaan sekä lähi- että etäopetusta. 

OAJ tukee omalla paikkakunnallakin 

OAJ:n jäsenenä opettajat ja alan esimiehet eivät ole yksin näiden asioiden kanssa.

Luottamusmies sekä työsuojeluvaltuutettu auttavat ja tukevat siinä, että paikallisesti työnantajan kanssa löydetään kuhunkin tilanteeseen lakien ja sopimusten mukainen ratkaisu ja että kaikilla on mahdollisuus turvalliseen työskentelyyn. 

Lue lisää siitä, ketkä ovat jäsenen tukena missäkin asioissa.

Nina Lahtinen

OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö

Twitterissä @LahtinenNina