• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työhyvinvointi on kuin sipuli

13.08.2020 - 08.00 Blogi
Kuvituskuva

Tänä syksynä olemme jälleen tuntemattoman äärellä. Siksi on erityisen tärkeää pitää huolta jokaisen työhyvinvoinnista. Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu monesta eri palasesta, muistuttaa OAJ:n erityisasiantuntija Teija Golnick.

Toivottavasti kesäsi sujui mukavasti ja pääsit nauttimaan mansikoista, mustikoista, vihanneksista, sateesta ja auringosta, liikkumisesta ja läheisistä ihmistä. Oli kesäsi millainen vaan, se on todennäköisesti ollut erilaista aikaa kuin viime kevät ja tuleva syksy työn merkeissä. 
 
Keväällä opeteltiin uusia työ- ja toimintatapoja. Aika oli OAJ:n tekemien kyselyjen mukaan erittäin kuormittavaa jäsenillemme. Valitettavasti korona vaikuttaa myös edessä olevaan lukuvuoteen. Kun suunnataan kohti tuntematonta, on työhyvinvointiin satsaaminen erityisen tärkeää.

Kun suunnataan kohti tuntematonta, on työhyvinvointiin satsaaminen erityisen tärkeää.

Työhyvinvointi on kokonaisuus

Työhyvinvointi on sanana ja käsitteenä saattanut jäädä turvallisuuden katveeseen. 
 
Työhyvinvointi on kokonaisuus. Se rakentuu monesta eri palasesta, joita ovat turvallisuuden lisäksi esimerkiksi työn sisältö, osaaminen, johtaminen sekä työkaverit ja työyhteisö. Työhyvinvoinnin kokonaisuutta voi kuvata sipulin avulla. Sipulissa on useita eri kerroksia, jotka linkittyvät keskenään yhteen samoin kuin työhyvinvoinnin eri osatekijät. 
 
Työhyvinvoinnin ydin on minä itse, osaaminen ja kehittyminen, oma hyvinvointi sekä jaksaminen. Jokainen tätä ydintä ympäröivä työhyvinvoinnin kerrostuma merkitsee eri ihmisille eri asioita. Myös tärkeysjärjestys vaihtelee. Jollekin turvallisuus on se kerros, joka kuoritaan ensimmäisenä, toiselle se voi olla johtaminen tai työn sisältö.  

Yhteistyöllä ja keskustelulla parempaan fiilikseen

Koska työhyvinvointi rakentuu eri ihmisillä vähän eri tavalla, pitää työhyvinvoinnin edistämisessäkin nähdä yksilö: mitä juuri minä tai tämä kollegani tarvitsee, jotta hän voisi paremmin. Kuten sipulin kuoriminen, tavoitteena on tehdä se kyynelittä. 

Työhyvinvoinnin edistämisessäkin pitää nähdä yksilö.

Työhyvinvointi kannattaa ottaa osaksi työtä. Se voi olla huomion kiinnittämistä työn tauotukseen, turvaväleihin, työpäivän pituuteen tai yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sekä luonnollisesti lepoon ja palautumiseen. 
 
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa eli useimmiten esimiestä selvittämään tilanteen, kun työntekijä kuormittuu työssään terveyttä vaarantavalla tavalla. Työpaikoilla tulee olla työolosuhteiden arviointi ja toimivat käytännöt epäkohtien korjaamiseksi eli puheeksi ottamisen käytännöt. Usein ne on kirjattu työsuojelun toimintaohjelmaan.

Työntekijän itsensä käytettävissä olevia keinoja ovat esimerkiksi palautumisestaan huolehtiminen, terveelliset elämäntavat sekä työn ja vapaa-ajan erottaminen. Esimiehen ja työpaikan työsuojeluvaltuutetun kanssa voi keskustella työtilanteesta ja työssä kohdatuista tai havaituista epäkohdista. 

Millä fiiliksellä sinä aloitat syksyn työt?

Millä fiiliksellä juuri sinä aloitat työt? Mikä on sinun työhyvinvointitekosi? Mitä sinä siihen tarvitset?
 
On tärkeää miettiä omia vastauksia näihin kysymyksiin, mutta arvokkaita näkökulmia voi saada myös keskustelemalla kysymyksistä kollegoiden kanssa. Joko omalla työpaikalla tai anonyymisti jäsenillemme tarjoamassa Fiilismittarissa.

Viime lukuvuonna palvelua käytti liki 10 000 OAJ:läistä, ja toivomme, että Fiilismittari auttaa myös tänä lukuvuonna jakamaan vertaistukea ja toisaalta huomaamaan niitä asioita, jotka omassa työssä ovat hyvin.

Teija Golnick

OAJ:n erityisasiantuntija

Twitterissä @teija_golnick