• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

5 yhteistyön muotoa, joita menestyvä kunta tarvitsee

17.03.2021 - 08.30 Blogi
Kuvituskuva

Kuntien väestörakenne muuttuu, ja sillä on suora vaikutus kasvatukseen ja koulutukseen. Muutosten keskellä avain menestykseen on yhteistyö. OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso listaa, millaista yhteistyötä kunnissa kannattaa tehdä.

Kuntavaalit siirtyivät vaikeassa tilanteessa kesäkuulle. Lisäaika vaaliin valmistauduttaessa on hyvä käyttää hyödyksi ja pohtia yhteistyökysymyksiä kuntapäättäjän sekä koulutuksen näkökulmasta.

”Menestyvä kunta tekee yhteistyötä” on yksi viidestä OAJ:n kuntavaalien pääteesistä. Yhteistyö on tarpeen, sillä väestönkehityksen ja maan sisäisen muuttoliikkeen vaikutukset heijastuvat väistämättä kuntien väestörakenteeseen – ja siten suoraan kasvatukseen ja koulutukseen. Soteuudistuksen eteneminen lisää myös koulutuksen merkitystä kunnan päätöksenteossa. Yhteistyötä on siksi tehtävä monella tasolla.

Yhteistyötä kuntien välillä

Kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan turvaamaan laadukkaat kasvatus ja koulutuspalvelut. Kasvatus ja koulutuspalvelut edellyttävät osaavaa, kelpoisuusasetukset täyttävää henkilöstöä. Laadukas ja hyvässä maineessa oleva koulutus on kunnan elinvoimaisuudelle ja asukkaiden sitouttamiselle keskeisen tärkeää. Se on myös kunnan kilpeä kirkastava sisäänheittotuote niille, jotka pohtivat muuttamista kunnan alueelle.

Etätyömahdollisuuksien yleistyessä yhä useampi lapsiperhe pohtii muuttamista edullisempien asuinneliöiden perässä pois kasvukeskuksesta. Tällöin vaaka voi kääntyä esimerkiksi monipuolista valinnaisainetarjontaa ja kattavaa kieltenopetuksen tarjotinta ylläpitävän kunnan suuntaan

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on tärkeä tehdä varsinkin kieli- ja valinnaisainetarjonnassa kuntarajat ylittävää yhteistyötä laadukkaan tarjonnan turvaamiseksi. Korkeasti koulutetun pedagogin ja substanssiosaajan kiinnittäminen alueelle edellyttää ymmärrettävästi riittävästi opetustunteja ja positiivisen näkymän tulevaisuudesta. Se on myös sijoitus oppiaineen elinvoimaisuuteen ja kehittämiseen.

Yhteistyötä oppilaitosten välillä

Eri oppilaitoksissa on erilaista osaamista ja omat painotuksensa. Yhteistyössä on mahdollista täydentää opetustarjontaa oppilaitosrajat ylittäen. Korona-aika on opettanut paljon etävälitteisen opetuksen mahdollisuuksista. Esimerkiksi harvinaisten kielten ja toisen asteen koulutuksen osalta on hyvä tarkastella mahdollisuuksia etävälitteisesti osaamisen hyödyntämisestä oppilaitosrajat ylittäen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen siirtää oppimateriaalit toisen asteen koulutuksen järjestäjän hankintavastuulle. Oppimateriaali- ja laitehankintojen valmistelussa on perustelua selvittää oppilaitos ja myös kuntarajat ylittävää yhteistyötä kilpailuttamisessa, kierrättämisessä, ICT-tukipalveluissa ja logistiikassa. Hankittavan oppimateriaalin valinnassa paras asiantuntemus on opettajilla, jotka sitä käyttävät.

Yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä

Laadukkaan ja yhtenäisen opintopolun tarkastelussa on tehtävä yhteistyötä myös koulutusasterajat ylittäen. Varhaiskasvatuksen ja perusasteen yhteistyö lähtee usein tila- ja henkilöstöyhteistyöstä. Perusasteen ja toisen asteen koulutuksessa taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön kanssa tehtävä yhteistyö on hyvä kartoittaa – myös kuntarajat ylittäen.

Toisen asteen koulutuksella on kasvava tarve ja lukiokoulutkusella myös uusien säädösten mukainen velvoite ulottaa yhteistyö korkea-asteen koulutukseen sekä kansainväliseen-, työelämä- ja yritysyhteistyöhön. Korkea-asteen ja työelämän kansa toteutettavaa yhteistyötä on rakenteellisesti tuettava vahvistamaan alueellisia jatko-opintonäkymiä sekä urapolkuajattelua.

Yhteistyötä puoluerajat ylittäen

Poliittisten puolueiden ohjelmat ja paikalliset painotukset vaihtelevat. Kaikissa näissä on kuitenkin kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä linjauksia sekä tavoitteita. Kuntavaaliehdokkaiden ja sittemmin valtuutettujen joukossa on yli puoluerajojen henkilöitä, joille nämä asiat ovat tärkeitä. Siksi tarvitaan myös valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten välistä, puoluerajat ylittävää yhteistyötä, jotta päätöksenteko perustuu yhteiseen näkemykseen kasvatus- ja koulutuspalveluiden laadusta.

Yhteistyötä opetusalan ammattilaisten kanssa

Jokaisessa Suomen kunnassa toimii opetusalan paikallinen ammattiyhdistys. Ammattiyhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus kokoavat tietoa ja antavat kehittämisehdotuksia kasvatukseen ja koulutukseen. Nämä yhdistykset toimivat yhteistyössä OAJ:n alueellisten yhdistysten kanssa muodostaen tiiviin verkoston lähialueiden kuntien kasvatus ja opetusalan toimijoiden kanssa. Tätä tietoa kannattaa hyödyntää.

Valistunut kunnanvaltuutettu tekee yhteistyötä opetusalan ammattilaisten kanssa täydentäen kuvaa kasvatuksen ja koulutuksen tilasta omassa kunnassaan sekä alueellaan. Yhteistyötä sekä kasvatuksen ja koulutuksen ääntä tarvitaan paikallisessa päätöksenteossa.

Menestystä kaikille näiden teemojen parissa kampanjoiville ehdokkaille!

Tuomo Laakso
Erityisasiantuntija, OAJ

Jaa
Tuomo Laakso
Tuomo Laakso