• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

H-hetki lähestyy

16.12.2021 - 13.00 Blogi
Kuvituskuva

Tulevien sopimusneuvottelujen tavoitteita on valmisteltu pitkään ja hartaasti. Jäsenten näkemyksiä kuultiin hallituksen jäsenilloissa ja niitä selvitettiin myös laajalla jäsenkyselyllä ja Sauna-keskustelualustan avulla. Tavoitevalmistelua koordinoi OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta järjestön hallituksen tiukassa ohjauksessa. Lopulliset päätökset tavoitteista teki hallitus viime viikolla. Tältä osin kaikki on siis vain ”tekemistä vaille” valmista.

Jäsenkuntamme työtä määrittelevien virka- ja työehtosopimusten voimassaolot päättyvät portaittain alkukeväästä. Kuntien ja kuntayhtymien, valtion ja Avaintan sopimusten piirissä työskentelevien sopimuskaudet päättyvät helmikuun lopussa. Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten ja yliopistojen sopimukset taas maaliskuun lopussa. Viimeisimpänä yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus huhti–toukokuun vaihteessa.

Tavoitteita valmisteltiin pitkään ja hartaasti

Neuvottelukierroksen tavoitteita on valmisteltu pitkään ja hartaasti. Järjestömme eri yhdistykset, pedagogiset järjestöt, valtakunnalliset yhdistykset sekä piirit ja OAJ:n valtuustoryhmät ovat valmistelleet omat esityksensä sopimusmääräysten kehittämisestä ja parantamisesta. Tavoitteena on tunnistaa paremmin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa nykyisin tehtävä työ. OAJ:n hallituksen jäsenet järjestivät aiheeseen liittyviä keskustelutilaisuuksia jäsenille eri puolilla maata. Jäsenkunnan näkemyksiä selvitettiin myös laajalla jäsenkyselyllä ja Sauna-keskustelualustan avulla. Tavoitevalmistelua koordinoi OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta järjestön hallituksen tiukassa ohjauksessa. Lopulta OAJ:n hallitus päätti sopimustavoitteista viime viikon kokouksessaan. Tältä osin kaikki on siis vain ”tekemistä vaille” valmista.

Työn kuormittavuuden hallinta pinnalla

Valmistelussa korostui voimakkaimmin tahtotila työn kuormittavuuden vähentämisestä. Ehkäpä erityisesti koronasta johtuen, toivotaan sopimusteitse keinoja työnantajan määrättävissä olevan työajan hallintaan ja työkuorman keventämiseen. Alhaisimpien palkkatasojen korjaaminen, lainsäädännön muutokset ja niistä aiheutuvat tarpeet sopimuksiin sekä määräaikaisen opetushenkilöstön aseman parantaminen toistuivat myös teemoina. Tavoitteita on kaikkia sopimusaloja ja opettajaryhmiä koskien runsaasti, toki niitä valmisteltaessa ja niitä päätettäessä on pyritty priorisoimaan keskeisimmät. Selvää kuitenkin on, ettei kaikkia ole mahdollista saavuttaa neuvotteluteitse.

Kummallakin osapuolella on omat tavoitteensa

Sopimukset ovat aina kompromissien summia. Meillä on omat tavoitteemme, mutta työnantajalla myös omansa. Kun sopimuksia muutetaan, voidaan muutokset jakaa karkeasti kahteen ryhmään: maksaviin muutoksiin ja ei-maksaviin. Useimmiten työntekijän näkökulmasta tilannetta parantavat muutokset ovat maksavia ja niille työnantaja laskee aina hinnan. Tästä aiheutuva kustannus pienentää kaikille kohdennettavia palkankorotuksia. Ei-maksavat muutokset taas ovat sellaisia, jotka esimerkiksi parantavat sopimusten sisällön ymmärrettävyyttä tai muutokset ovat niin vähäisiä, ettei niille pystytä määrittelemään hintaa.

Julkisen sektorin ansiotaso laahaa perässä

Julkisella sektorilla työskentelevien palkat eivät kehity yhtä suotuisasti kuin yksityisellä. Yksityisen sektorin ansiokehitys julkiseen sektoriin verrattuna – vastaavalla koulutus- ja tehtävän vaativuustasoilla – on pitkän aikavälin tarkastelussa selvästi joutuisampaa ja suotuisampaa. Siksi OAJ hakeekin tulevan neuvottelukierroksen yhteydessä pitkäkestoista palkkaohjelmaa, johon sisältyvin ylimääräisin palkankorotuksin tilannetta voidaan parantaa. Ohjelman avulla saisimme paremmin liikkumavaraa myös omien tavoitteidemme toteuttamiseen. Sopimuksemme kaipaavat kehittämistä.

Helppoja sopimuskierroksia ei ole olemassa

Ennen jokaista neuvottelukierrosta todetaan tulevan neuvottelukierroksen olevan erityisen hankalan. Tämä toteama on tällä kertaa harvinaisen tosi. Korona, taloustilanteen epävarmuus, toimintansa aloittavat hyvinvointialueet sekä siitä aiheutuvat muutokset sopimusjärjestelmissä tulevat hankaloittamaan tyydyttävän ratkaisun löytymistä. Lisäksi OAJ:n näkökulmasta sopimusten eriaikainen päättyminen on oma haasteensa.

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Onnistuakseen neuvottelutoiminta edellyttää järjestön yhtenäisyyttä. OAJ:n jäsenkunta työskentelee hyvin moninaisissa erilaisissa opetusalan tehtävissä varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Olemme moniääninen yhteisö ja moniäänisyys on osa vahvuuttamme. Järjestö on olemassa vain ja ainoastaan jäseniään varten. Sen toiminta tähtää ja tulee tähdätä kaikilla tasoilla jäsentensä parhaaksi eikä pienintäkään jäsenryhmää saa jättää yksin. Yhdessä olemme vahvempia, itseasiassa vain yhdessä olemme vahvoja. Tämän tiedostaen olemme myös neuvottelupöydässä vahvoja – kiperissäkin tilanteissa.

Petri Lindroos

OAJ:n neuvottelujohtaja
Twitter: @LindroosPetri

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!