• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hei kuntapäättäjä! On aika hoitaa kaksivuotisen esiopetuskokeilun resurssit kuntoon

13.10.2021 - 08.30 Blogi
Kuvituskuva

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on parhaillaan käynnissä 105 kunnassa. On syytä kysyä, onko jokaisessa kunnassa tehty kaikki mahdollinen kokeilun vaatimien kelpoisten esiopetuksen opettajien saamiseksi. Keinoja on: tehokas rekrytointi, työn vaativuutta vastaava palkkaus, työn arvostaminen ja hyvien työolojen varmistaminen. Jos kelpoisia opettajia puuttuu, kuntien on nyt aika tarttua toimeen, jotta kokeilusta saadaan luotettavia tuloksia, kirjoittaa erityisasiantuntija Auli Setälä.

Monella alle kouluikäisten opettajalla elokuu alkoi uusissa merkeissä, kun kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu käynnistyi 105 kunnassa. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta ja selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja.

Lisäksi halutaan saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Tehtävää on paljon, mutta matka vasta aluillaan

Opetushallitus laati kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun omat opetussuunnitelman perusteet. Tavoite oli, että kokeilutoimipaikkojen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat olisivat olleet paikallisessa ops-työssä mukana jo keväällä. Osalle opettajan tehtävä kokeilutoiminnassa ja uutta opsia soveltamassa selvisi kuitenkin sen verran myöhään, ettei keväällä vauhdilla tehtyyn suunnitelmatyöhön ehtinyt mukaan. Tämä tietenkin on tuonut alkuun lisähaastetta.

Nyt kokeilukunnissa ja -toimipaikoissa on takana lyhyt, pian parin kuukauden kokemus uudenlaisesta esiopetuksesta ja uudesta opetussuunnitelmasta, mutta matka on vasta aluillaan. Syksyyn uutta on tuonut myös kokeiluun liittyvä seurantatutkimus, joka edellyttää opettajilta arviointien tekemistä. Tehtävää siis riittää.

Kaksivuotisen esiopetuksen opettajien työ tarvitsee kollegiaalista sekä työyhteisön tukea. Työnantajan on omalla toiminnallaan ja hyvällä johtamisella pidettävä huoli muun muassa opettajien jaksamisesta. Opettajille pitää varata riittävästi työaikaa muun muassa perehtymiseen, koulutukseen, suunnitteluun ja arviointeihin sekä kehittämiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen opettajien työ tarvitsee kollegiaalista sekä työyhteisön tukea.

Ilman kelpoisia opettajia kokeilusta ei saada luotettavia tuloksia

Oleellista on, että kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa opettajat ovat tehtävään kelpoisia ja kykenevät ottamaan haltuun uuden opetussuunnitelman, toteuttamaan sen mukaista opetusta sekä arvioimaan ja kehittämään toimintaa.

Ainutkertaiseen, tulevaisuuden koulutuspoliittisiin ratkaisuihin ja lapsia koskeviin päätöksiin vaikuttavaan kokeiluun pitää panostaa. Kunnissa kuitenkin vaikuttaa olevan tässä parantamisen varaa. Osassa kaksivuotisen esiopetuksen lapsiryhmistä ei ole kelpoista esiopetuksen opettajaa, ja esiopetusta antamaan on palkattu myös lastenhoitajia.

Ainutkertaiseen, tulevaisuuden koulutuspoliittisiin ratkaisuihin ja lapsia koskeviin päätöksiin vaikuttavaan kokeiluun pitää panostaa.

On syytä kysyä, onko joka kunnassa tehty kaikki mahdollinen kelpoisten esiopetuksen opettajien saamiseksi. Opettajista on pula, mutta onko rekrytointia tehostettu pitkäjänteisesti ja riittävästi, onko se jatkuvaa ja onko kaikki palkkaukselliset keinot otettu käyttöön? Saavatko opettajat keskittyä opettajan tehtäväänsä, arvostetaanko työtä ja näkyykö työn arvostus työolosuhteissa ja vaativuus palkassa?

Viimeistään nyt, kaksivuotisen esiopetuskokeilun myötä on arvioitava esiopetusta antavan opettajan tehtävän vaativuus ja korotettava tehtäväkohtainen palkka oikealle tasolle.

Auli Setälä
Auli Setälä