• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Huomio, tuleva kuntapäättäjä! Nämä viisi oivallusta lisäävät alueen houkuttelevuutta

19.05.2021 - 14.51 Blogi
Kuvituskuva

Kuntavaalit lähestyvät, ja luottamushenkilöiksi valittujen pitää tehdä valintoja, joilla vahvistetaan alueen vetovoimaisuutta ja elinvoimaa. OAJ:n erityisasiantuntijat Inkeri Toikka ja Hannele Louhelainen listaavat viisi ajatusta, joista on apua priorisoinnissa ja vaikeiden päätösten tekemisessä.

Alueiden kehittäjät ja päättäjät puhuvat julkisuudessa suorastaan yllättävän vähän siitä, millainen merkitys ammatillisen koulutuksen saatavuudella ja oppilaitosten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla on alueen elinvoimalle. Tutkimuksissa on voitu selkeästi osoittaa ammatillisen koulutuksen merkitys alueen kehittymisessä ja vetovoimaisuuden lisäämisessä.

Ammatillinen toisen asteen koulutus ja ammattikorkeakoulutus vahvistavat myönteisiä puolia kunnan imagossa ja antavat taustatukea kunnan omille kehittämistoimille. OAJ:n erityisasiantuntijat Inkeri Toikka ja Hannele Louhelainen nostavat esiin viisi asiaa alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi.

1. Ammatillisen koulutuksen ja palvelujen tarjoaminen kunnan alueella antaa laajasti mahdollisuuksia erilaiseen osallisuuteen ja osallistumiseen.

Hannele: Niissä kunnissa, joissa päättäjät ovat kyenneet rakentamaan selkeän kehittämisstrategian ja alueen ammatillinen koulutus on nivottu osaksi sitä, oppilaitosten toiminta palvelee aluetta. Ammatillisen koulutuksen kokonaisuus tarjoaa myös jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia alueen työntekijöille.

2. Ammatilliseen koulutukseen sijoittamalla kunta mahdollistaa oman elinvoimansa säilymisen.

Inkeri: Koulutuksen käyneet jäävät alueelle ja osallistuvat alueen kehittämiseen, toimivat usein yrittäjinä, tuovat uutta osaamista alueelle ja maksavat sinne veronsa. Laadukas ja oikein mitoitettu koulutus alueella takaa ammattitaitoisen ja korkeasti koulutetun työvoiman riittävyyden.

3. Ammattitaitoinen työvoima houkuttelee elinkeinoelämää alueelle.

Inkeri: Ammatillisen koulutuksen tuottama osaava työvoima on tärkeää työnantajille, niin yksityisille kuin julkisillekin. Ammatillinen koulutus tuottaa uudenlaisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla on alueellisen kasvun ja hyvinvoinnin kehittämisessä olennaista merkitystä.

4. Kunnat omalla toiminnallaan vauhdittavat osaamisen ekosysteemien rakentumista.

Hannele: Alueellisessa yhteistyössä on tavoiteltava aivan uudenlaista yhteistyön tasoa ja erilaista osaamista on pystyttävä yhdistämään vaikuttavaksi työelämää, alueita ja yhteiskuntaa uudistavaksi kokonaisuudeksi. Osaamisen keskittymät toimivat niin alueella kuin alueiden välillä moottorina ja tuottavat ja jalostavat uutta tietoa alueen elinvoiman vahvistamiseksi ja asukkaiden tueksi.

5. Ammatillisen koulutuksen toimijoiden roolia alueellisena kehittäjänä on vahvistettava.

Hannele: Koko ammatillisen koulutuksen ketjun toiminta vahvistaa osaamistamme eri puolella maata ja kansainvälisesti. Monipuolinen tutkimus- ja kehittämispalvelutarjonta ovat kunnalle merkittäviä vetovoima- ja kilpailutekijä. On muistettava, että tutkimuslaitosten lisäksi myös ammatillisen koulutuksen oppilaitokset pystyvät yhdessä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa toteuttamaan kunnan tarpeisiin vastaavaa tki-toimintaa.

+ Vinkki:

Hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että amkien ja ammatillisen tki-roolia vahvistetaan alueilla. Amkien ja ammatillisen toisen koulutuksen lakisääteinen tehtävä on edistää aluekehitystä ja toteuttaa alueen elinkeinotoimintaa uudistavaa tki-toimintaa.