• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kiusaamisen ehkäisyyn tulossa uusia työkaluja – OAJ:n tavoite lähenee

03.03.2021 - 13.04 Blogi
Kuvituskuva

Niin sanotut oman ryhmän tunnit ovat hyödyllinen työkalu kiusaamisen torjunnassa. Nyt OAJ:n pitkäaikainen tavoite näiden tuntien saamiseksi perusopetukseen on lähentynyt, kirjoittaa erityisasiantuntija Pauliina Viitamies.

OAJ on pitkään tehnyt vaikuttamistyötä sen puolesta, että perusopetuksen tuntijakoasetukseen lisätään niin sanottuja oman ryhmän tunteja. Näillä tunneilla kartutetaan sosiaalisia taitoja, opetellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, opitaan toimimaan ryhmässä sekä ottamaan toiset huomioon oman opettajan, luokanvalvojan tai ryhmänohjaajan ohjauksessa.

Tällaisille muiden oppiaineiden ulkopuolella pidettäville tunneille on ollut huutava tarve jo pitkään, ja tilanne on tiedostettu nyt myös opetus- ja kulttuuriministeriössä. OKM:ssä on käynnistetty hanke, jonka tarkoituksena on löytää valtakunnallisesti toteutettava malli, jonka avulla saadaan ennaltaehkäistyä poissaoloja ja kiusaamista sekä sitoutettua oppilaat kouluyhteisöön nykyistä paremmin.

Hankkeen nimi on Sitouttava kouluyhteisötyö, ja se mahdollistaa paikallisten pilottien avulla parhaan mallin löytämisen. Hankkeen perusteella täydennetään opetussuunnitelmaa ja muutetaan tarvittaessa lainsäädäntöä. Hankkeeseen on varattu rahaa kahdeksan miljoonaa euroa, ja sen toiminta-aika on vuodet 2021–2023. Hakukriteerit ja tietoa hankkeesta löytyy OKM:n verkkosivuilta.

Kannattaa hakea mukaan pilottiin

Parhaillaan on käynnissä haku paikallisiin pilotteihin, joiden yhtenä rahoituskriteerinä on juuri oman ryhmän tuntien kokeilu opettajan johdolla. Tämä vastaa OAJ:n tavoitetta. Rohkaisemme kaikkia hakemaan mukaan tähän pilottihankkeeseen. Sen myötä voidaan alueellisesti kokeilla, millainen merkitys opettajan tai luokanvalvojan johdolla toteutetuilla oman ryhmän tunneilla on oppilaiden hyvinvoinnille ja koulukiusaamisen vähentymiselle.

Kaikki oppijat eivät koe kasvu- ja opiskeluympäristöään turvalliseksi ja oppimista edistäväksi. Kiusatuksi tuleminen ja väkivalta ovat arkipäivää yhä liian monelle oppijalle, opettajalle ja muulle henkilökunnalle. Peruskouluun on suunnattava lisää keinoja ennaltaehkäistä kiusaamista, ja siksi on erittäin perusteltua saada joka puolelle Suomea lapsille ja nuorille samankaltaiset mahdollisuudet elää elämäänsä rauhassa ilman pelkoa kiusaamisesta ja syrjinnästä.

Tätä tavoitetta tukee OAJ:n esitys oman ryhmän tuntien lisäämisestä tuntijakoasetukseen. Sitouttava kouluyhteisötyö antaa mahdollisuuden kokeilla tätä käytännössä.

Pauliina Viitamies
Erityisasiantuntija, OAJ

Pauliina Viitamies
Pauliina Viitamies