• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Laadukkaan koulutuksen ja ihmisarvoisen työn yhdistelmä kehitysyhteistyössä rakentaa parempaa tulevaisuutta

31.05.2021 - 14.52 Blogi
Kuvituskuva

Suomen kehitysyhteistyön painopisteet ovat kohdillaan, mutta rahoituksen kehitys huolestuttaa, kirjoittavat Jenni Arnkil ja Kaj Raiskio blogissaan.

Valtioneuvosto hyväksyi 27.5.2021 kehityspolitiikan ylivaalikautisen selonteon. Tavoitteena on edistää kehitysyhteistyön johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta.

Selonteon mukaan Suomen kehitysyhteistyön painopisteitä ovat naisten ja tyttöjen oikeudet, laadukas koulutus, kestävä talous ja ihmisarvoinen työ, demokraattiset yhteiskunnat sekä ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Lisäksi Suomi antaa humanitaarista apua akuuteista kriiseistä kärsivien ihmisten auttamiseksi. Suomen kehitysyhteistyön tärkeänä lähtökohtana on kehittyvien maiden oman yhteiskunnan, kuten yhdenvertaisuuden ja talouden perustan vahvistaminen.

Selonteon mukaiset Suomen kehitysyhteistyön painopisteet ovat OAJ:n näkökulmasta oikeita. OAJ edistää omalla toiminnallaan koulutuksen asiaa myös maailmalla. Koulutuksen vahvistaminen tuottaa osaamista ja innovaatioita, jotka ehkäisevät muun muassa väestönkasvua, ilmastonmuutosta ja ääriliikkeiden menestymistä. Demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeudet vahvistuvat koulutustason kasvaessa.

Selonteon mukaiset Suomen kehitysyhteistyön painopisteet ovat OAJ:n näkökulmasta oikeita. OAJ edistää omalla toiminnallaan koulutuksen asiaa myös maailmalla.

OAJ:n solidaarisuustyön sisällölliset lähtökohdat on määritelty keväällä 2021. Vaikutamme työllämme erityisesti siihen, että opettajajärjestöt ovat vahvoja, itsenäisiä, demokraattisia ja kestäviä toimijoita. OAJ tekee omalla toiminnallaan näkyväksi koulutuksen ja työelämän ihmisoikeuksien yhteyttä.

Jotta YK:n kestävän kehityksen tavoite hyvästä koulutuksesta toteutuisi, se edellyttää panostusta opetushenkilöstön pätevyyden kasvattamiseen, työolosuhteisiin, työturvallisuuteen ja palkkaukseen. Työelämän ihmisoikeuksien edistäminen opettajajärjestöjen tasolla tuottaa parempia työoloja ja lisää lasten kouluttautumista kehittyvissä maissa.

Myös OAJ:n tavoitteena on, että hyvä ja laadukas koulutus tavoittaa mahdollisimman monet. Painopiste on myös meillä tyttöjen koulutuksen vahvistamisessa.

Myös OAJ:n tavoitteena on, että hyvä ja laadukas koulutus tavoittaa mahdollisimman monet. Painopiste on myös meillä tyttöjen koulutuksen vahvistamisessa.

OAJ on sitoutunut valtuustonsa linjauksella siihen, että kohdennamme tulevaisuudessa jäsenmaksutuotostamme 0,7 prosenttia kehitysyhteistyöhön ja muuhun solidaarisuustyöhön. Tavoite on kansainvälisen opettajajärjestön Education Internationalin suositus, joka puolestaan perustuu YK:n suosituksiin jäsenvaltioiden panostuksesta kehitysyhteistyöhön. Myös Suomi on sitoutunut YK:n tavoitteeseen käyttää 0,7 prosenttia bruttokansantulosta (BKTL) kehitysyhteistyöhön.

Kehityspoliittisessa selonteossa asetetaan tavoitteeksi, että Suomi saavuttaa 0,7 prosentin tason vuonna 2030. Muiden järjestöjen tavoin olemme OAJ:ssä huolissamme siitä, että kehitysyhteistyön rahoitus kasvaa kohti tavoitetta liian hitaasti ja että tavoitteen saavuttamiseksi ei selonteossa määritellä riittävän konkreettisia toimenpiteitä.

Tällä hetkellä Suomi on 0,5 prosentin osuudella ainoa Pohjoismaa, joka ei tavoitteeseen yllä. Suomi on jäänyt myös muilla mittareilla tarkasteltuna selvästi jälkeen muista Pohjoismaista. Lisäksi kehitysyhteistyöhön kohdistuu 35 miljoonan euron leikkaukset vuodesta 2023 alkaen.

Hallitus päätti kehysriihessä leikkauksesta ulkoministeriön hallinnonalaan, ja se, että leikkaukset kohdistuvat juuri kehitysyhteistyöhön, varmistui julkisen talouden suunnitelmassa toukokuun puolivälissä.

Vaikka selonteossa linjataan, että Suomen kehitysyhteistyörahoitusta lisätään asteittain ja suunnitelmallisesti useamman vaalikauden aikana, tätä kehitystä uhkaa hitaus, leikkaukset, konkretian puute sekä se, että puolueista Perussuomalaiset ei ole sitoutunut selontekoon tai sen tavoitteisiin.

Globaalissa maailmassa haasteet, ilmiöt ja ongelmat eivät pysähdy kansallisvaltioiden rajoille. Suomen on tärkeää kantaa oma vastuunsa ja turvata kehityspolitiikassa määrätietoinen kehitys kohti 0,7 prosentin tavoitetta.

Kehityspoliittinen selonteko on tässä puutteistaan huolimatta merkittävä askel. Ihmisarvoisen työn ja laadukkaan koulutuksen yhdistelmä puolestaan on kehitysyhteistyössä tärkeä kehittämisen kohde.

Jenni Arnkil,
järjestöpäällikkö, OAJ

Kaj Raiskio
erityisasiantuntija, OAJ

Lue lisää Kehityspolitiikan selonteostaoaj.fi/teemmehyvaa

 

OAJ:n jäsen: Haluatko kuulla lisää järjestön solidaarisuustyöstä?

Liity mukaan OAJ:n solidaarisuusverkostoon, joka perustetaan syksyllä 2021. 
Voit ilmoittautua jo nyt mukaan OAJ:n solidaarisuustyön sähköpostilistalle!