• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Manifesti mielenterveydestä

21.04.2021 - 09.55 Blogi
Kuvituskuva

STM valmisteli mielenterveyden manifestin, jonka edistämiseen työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet. OAJ:n erityisasiantuntija Teija Golnick suosittelee ottamaan manifestin teesit käyttöön omalla työpaikalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmistellut osana työelämän mielenterveysohjelmaa työpaikoille suunnatun mielenterveyden manifestin, jossa esitellään kymmenen teesiä parantamaan työelämän laatua. Manifestin teeseissä näkyvät työelämän ajankohtaiset haasteet kuten työkyvyn määritelmä, kohtuullisuus, tunteet ja käyttäytyminen.

Yksi manifestin teeseistä on, että hyvän mielenterveyden perusta työssä on hyvissä työolosuhteissa. Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen, kunnolliseen työn organisointiin sekä työstä saatuun palautteeseen ja arvostukseen. Myös esihenkilöt tarvitsevat tukea omaan työhönsä.

OAJ:n yksi strateginen tavoite on lisätä jäsentensä työhyvinvointia. Koska työhyvinvointia tehdään työpaikoilla, siihen vaikuttavat esihenkilötyön lisäksi työn sisältö ajankäyttöineen ja työvälineineen. Myös työyhteisön toiminta ja sujuva viestintä ovat osa työhyvinvoinnin muodostumista.

Tunteet ovat osa työelämää

OAJ haluaa tukea toimivien rakenteiden luomista jäsenten työyhteisöissä. Rakenteilla tarkoitan menettelytapoja, joiden avulla asioita ratkotaan niin, että työyhteisön jäsenet voivat luottaa siihen, että jokaista kohdallaan tasa-arvoisesti.

Kuten yhdessä mielenterveyden manifestin teesissä todetaan tunteet ovat osa työelämää. Elämään mahtuu iloa ja surua, huolta ja murhetta. Työyhteisössä ne ovat eriaikaisia, erikokoisia ja eripituisia. Sen takia on kohtuutonta odottaa, että jokainen voisi olla parhaimmillaan vuoden jokaisena työpäivänä. Korona-aika kurittaa nyt, mutta erilaisia huolenaiheita on ollut jo aiemminkin.

Työhyvinvointia tehdään työpaikoilla, siihen vaikuttavat esihenkilötyön lisäksi työn sisältö ajankäyttöineen ja työvälineineen.

Toinen tärkeä manifestin teesi on se, että työkyky on määriteltävä uudelleen. Teesin määritelmässä jatketaan, että vaikka ei ole terve, voi olla työkykyinen. Sitoudumme rakentamaan kaikille mahdollisimman hyvät edellytykset toimia ja osallistua työhön. Työn kuuluu tukea mielenterveyttä.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työn ei tulisi viedä voimia, vaan siitä tulisi saada iloa ja onnistumista. Työyhteisöt eivät ole samanlaisia, mutta ihmisten tarpeet pääsääntöisesti ovat.

Mieli on sama työssä ja vapaalla

Mieli, ajatukset ja kokemukset ovat jokaisella meistä enemmän tai vähemmän erilaiset. Toisten kanssa ajatukset menevät hyvin yhteen. Toisten kanssa voi joskus tuumata, että noinkin voi ajatella.

Kun puhutaan työhyvinvoinnista, tarkoitetaan usein niitä tekijöitä, jotka liittyvät työhön ja työympäristöön. Mutta mieli, ajatukset ja kokemukset seuraavat työhön ja vapaa-aikaan ja välillä vaatii ponnisteluja, että vapaa-aika on työstä vapaata.

Tutustu teeseihin ja pohdi mikä niistä sinua eniten puhuttelee. Mikä tuntuu omassa työelämässäsi tärkeimmältä?

Entä miten voimme yhdessä työpaikoilla pitää huolta mielenterveydestä? Riittääkö varhaisen tuen mallit, osataanko niitä käyttää? Onko esihenkilöllä käytössä oikeat ja riittävät työvälineet myös työterveyttä koskevissa asioissa? Osaamme käyttäytyä? Onko työpaikalla yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit? Jos yhteistoiminnan asiat jäävät askarruttamaan, käänny matalla kynnyksellä työsuojeluvaltuutettusi puoleen.

Teija Golnick

OAJ:n erityisasiantuntija
Twitter: @teija_golnick