• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mikä opettajia innostaa?

06.10.2021 - 10.21 Blogi
Kuvituskuva

Opettajat jättävät elämiimme jälkiä aina varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Useimpia opettajia innostaa halu tehdä merkityksellistä työtä. Jotta alalle hakeutuu tulevaisuudessakin osaajia, tarvitaan riittävästi työntekijöitä ja opettajille työrauhaa keskittyä perustehtävään, opettamiseen.

Ensimmäisen koulupäivän muistaa meistä useimmat. Se on tärkeimpiä päiviä niin lapsen, vanhempien kuin isovanhempienkin näkökulmasta. Ekaluokalta alkaa opintie, joka johtaa ammatteihin ja työntekijöiksi sekä toimijoiksi yhteiskunnassa.

Opettajat vaikuttavat meidän jokaisen elämään isosti. Opettajat jättävät jälkiä, jotka parhaimmillaan kantavat läpi elämän. Opettajat ohjaavat meidät muun muassa historian, lukemisen ja liikkumisen piiriin. Opettaja opettaa miten toimia yhdessä, ratkotaan ristiriitoja ja miten tehdään itsenäistä työtä. Elämän eväitä koulukirjojen lisäksi.

Opettajat vaikuttavat meidän jokaisen elämään, he jättävät jälkiä, jotka parhaimmillaan kantavat läpi elämän.

Kysyimme jäseniltämme syyskuussa, mikä työssä innostaa. Vastaajia innosti lapset ja nuoret sekä opettajan autonomia ja sen tuoma vapaus ajatella, suunnitella ja toteuttaa. Innostavina koettiin yhdessä tekeminen, kohtaamiset ja onnistumiset. Positiivisina nähtiin monipuolisuus, kehittyminen, omien vahvuuksien hyödyntäminen. Mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä.

”Nyt pitää revetä kaikkeen, eikä aika ja jaksaminen riitä kunnolla mihinkään,” kertoi yksi vastaajista.
Jäsenten vastauksista poimimme myös ratkaisuja, miten opettajien innostus kantaisi myös tulevaisuuteen. Jotta työ olisi innostavaa, työmäärän tulee olla sopiva, sillä nykyisellään aika ei tahdo riittää pedagogiikan johtamiseen. Oppilaitoksiin ja varhaiskasvatukseen tarvitaan tarpeellinen määrä osaavia aikuisia. Tarvitaan selkeämmät työnkuvat ja rauha keskittyä perustyöhön.

Jotta työ olisi innostavaa, työmäärän tulee olla sopiva, sillä nykyisellään aika ei riitä pedagogiikan johtamiseen.

Jos työ ei palkitse riittävästi, ei sitä jaksa. Tunne siitä, että tekee merkityksellistä työtä, on tärkeää jokaisen työhyvinvoinnille. Hyvällä johtamisella ja esihenkilötyöllä vaikutetaan työhyvinvointiin positiivisesti. Hyvä työyhteisö kantaa ja lisää työhyvinvointia. Mutta mikään näistä tekijöistä ei voi toimia, jos työpaikalla ei ole ihmisiä niitä tekemässä. Tarvitaan aloittavien opettajien tukemista, mentorointia ja esimerkiksi järjestelmä, että koulu saa lisäresurssin aloittavan opettajan palkkaamiseen.

Jotta opettajan työ houkuttelee nuoria alalle tulevaisuudessakin, tarvitaan riittävästi tekijöitä ja työrauhaa. Eikä intohimo saa korvata palkkaa.

Teija Golnick ja Sari Melkko

OAJ:n erityisasiantuntijat

Twitter: @teija_golnick ja @sari_melkko

Lähde: Vibemetrics, OAJ Fiilismittari ajalla 1.9.2021–8.9.2021.