• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettaja – pidä huolta vapaa-ajastasi

20.10.2021 - 09.00 Blogi
Kuvituskuva

Pimeä varallaolo on osalle työntekijöistä arkipäivää. Viestiryhmissä keskustelu ei kuitenkaan kuulu vapaa-ajalle ja työasiat hoidetaan työaikana. Siihen jokaisella työntekijällä on oikeus.

Viikonloppu koittaa – ihanaa! Pääsee hengähtämään haastavasta työstä ja nauttimaan viikonlopun tuomasta rauhasta. Totuus voi kuitenkin olla toinen. Niin sanottu pimeä varallaolo hiipii vieraaksi kuin varkain.

Viimeistään sunnuntaina WhatsApp-viestisovellus laulaa viestejä työkavereitten sairastumisista ja mahdollisista poissaoloista. Henkilöstö pohtii, kuka joustaa, kenellä on kaikkein tärkein meno sovittuna ja miten työvuoropalapeli rakennetaan maanantaiaamua varten. Kuulostaako tutulta? Toivottavasti ei. Osalle tämä on kuitenkin arkipäivää.

Viestiryhmät ovat vapaaehtoisia

Työpaikkojen WhatsApp-ryhmät ovat vapaaehtoisia, eikä työntekijällä ole velvollisuutta liittyä niihin. Viestiryhmät eivät ole työvuorojen suunnittelua varten, eikä niitä tule käyttää vapaa-ajalla työasioihin. Ryhmissä ei ole pakko suostua muuttamaan vahvistettua työvuoroa tai vastaamaan yhteydenottoon.

Työaikalain alaisia töitä varten työnantajan on laadittava työvuoroluettelo, josta käy ilmi säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat varallaoloaika sekä päivittäiset lepoajat. Päiväkodeissa työvuoroluettelon laatiminen on päiväkodin johtajan tai apulaisjohtajan tehtävä.

Varallaolojärjestelmä yllättäviin poissaoloihin

Yksi keino vastata yllättäviin poissaoloihin on sopia varallaolojärjestelmästä. Varallaolo tarkoittaa sitä, että työntekijä sitoutuu olemaan vapaa-aikana tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Varallaolosta on aina sovittava työntekijän ja työnantajan kesken. Jos varallaolosta ei ole erikseen sovittu, ei työntekijän tarvitse vastata työajan ulkopuolella työnantajan yhteydenottoihin.

Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan kuuluvaksi, mutta varallaolon aikana on työntekijän oltava jatkuvasti työkykyinen. Työntekijällä ei ole velvollisuutta suostua varallaolon, eikä varallaolo saa haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Virkamies tai viranhaltija ei saa kieltäytyä varallaolosta, jos se on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä. Jatkuva varallaolo ei ole mahdollista.

Varallaolosta täytyy myös aina laatia kirjalliset ohjeet, jotta työntekijä tietää varallaoloon liittyvät velvollisuudet ja oikeudet. Jos sovit varallaolosta työnantajan kanssa, on hyvä muistaa, että kultakin varallaolotunnilta, jona olet velvoitettu olemaan varalla, maksetaan rahakorvauksena 20–30 prosenttia korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika sekä muut työaikakorvaukset.

Sopimuksista on pidettävä kiinni

Kelpoisista opettajista on varhaiskasvatuksessa suuri pula. Se vaikeuttaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogisen toiminnan toteutumista. Haasteita lisää henkilöstön äkilliset poissaolot esimerkiksi flunssakausina, sillä henkilöstömäärä on lähtökohtaisesti aina lain vaatima minimi.

Opettaja – pidä huolta jaksamisestasi. Älä suostu pimeään varallaoloon, vaikka haluatkin olla hyvä työkaveri ja ajattelet lasten parasta. Vaadi pikemminkin, että voimassa olevaa sopimusta noudatetaan, varallaolosta sovitaan selkeästi ja siitä maksetaan asianmukainen korvaus. Sinulla on oikeus rankan työviikon päätteeksi rentouttavaan vapaa-aikaan. Työasiat hoidetaan työajalla.

Kirsi Sutton

OAJ:n erityisasiantuntija

Twitter: @KirsiSutton