• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettaja työsuojeluvaltuutetuksi

28.09.2021 - 09.00 Blogi
Kuvituskuva

Työsuojeluvaalit ovat ajankohtaiset juuri nyt, kun seuraavalle työsuojelun yhteistoimintakaudelle 2022–2025 valitaan työsuojeluvaltuutettuja koko maahan.

Olen toiminut kaksi työsuojelun yhteistoimintakautta Tampereen perusopetuksen työsuojeluvaltuutettuna. Peruskoulutukseltani olen luokanopettaja ja teknisen työn aineenopettaja. Kerron tässä blogikirjoituksessani mitä työsuojeluvaltuutettu tekee ja kannustan juuri Sinua äänestämään parhaaksi katsomaasi ehdokasta työsuojeluvaaleissa tai asettumaan itse opettajaehdokkaaksi. Opettajia tarvitaan valtuutetuiksi koko maahan

Työsuojelutyö opetusalan työsuojeluvaltuutettuna on mielenkiintoista, antoisaa ja haasteellista. Sitä tehdään yhteistoiminnassa koulutusorganisaation kaikkien työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken. Työtä tehdään koko henkilöstön eduksi erilaisissa tiimeissä, kokouksissa ja yksittäisissä kohtaamisissa, joissa käsitellään työkyvyn, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden osatekijöitä.

Valtuutettu käsittelee asioita luottamuksellisesti henkilöstön edustajana. Yhteistyökumppaneita ovat opettajakollegat, rehtorit ja muu kouluhenkilöstö. Työsuojeluvaltuutettuna saa työskennellä toimintakulttuuriltaan erilaisten koulujen kanssa työturvallisuus- ja työhyvinvointikäytänteitä pohtien ja kehittäen.

Työsuojeluvaltuutettu pääsee osallistumaan koulun terveydellisiä olosuhdetekijöitä tarkasteleviin kokouksiin ja esimerkiksi aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajien tekemiin työsuojelutarkastuksiin. Valtuutetun on mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuhakuisesti epäasiallisen ja aggressiivisen käyttäytymisen sekä häirinnän ennaltaehkäisyyn. Työsuojelutyössä tarkastellaan työn fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia olosuhdetekijöitä sekä seurataan yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa organisaation sairauspoissaolotilastoja.

Kannustan juuri Sinua äänestämään parhaaksi katsomaasi ehdokasta työsuojeluvaaleissa tai asettumaan itse opettajaehdokkaaksi. Opettajia tarvitaan valtuutetuiksi koko maahan.

Työsuojeluvaltuutettu pääsee osallistumaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja toimintaohjelman tekemiseen yhteistyössä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja työnantajan kanssa. Lääkärit, työterveyshoitajat, työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit ovat yhteistyökumppaneita esimerkiksi työkyky- ja työterveysneuvotteluissa sekä työpaikkaselvityksissä.

Valtuutetun on mahdollisuus käydä työturvallisuutta ja työhyvinvointia kehittävää tapauskohtaista viestinvaihtoa meilillä, puhelimitse ja kasvotusten. On myös mahdollisuus opastaa työsuojeluasiamiehiä ja muuta henkilöstöä henkilökohtaisesti perehdyttäen, luentosalissa tai videokokouksissa.

Työsuojeluvaltuutettuja koulutetaan järjestelmällisesti muun muassa OAJ:n toimesta. Koulutuksissa valtuutettu on oman organisaationsa työsuojelun henkilöstön edustaja ja asiantuntija, ja niissä pääsee jakamaan kehittämisajatuksia työsuojelukollegojen kanssa. Työsuojeluvaltuutettu merkitään työturvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilörekisteriin.

Työsuojeluvaltuutetun työ on hyvin itsenäistä ja oma-aloitteista sekä erittäin mielenkiintoista. Se on näköalapaikka työhyvinvoinnin kehittämisen ytimessä.

Jouni Kaipainen

Luokanopettaja, Tampereen perusopetuksen työsuojeluvaltuutettu

Blogin kirjoittaja on OAJ:n työhyvinvointityöryhmän jäsen.  Työhyvinvointiryhmä julkaisee syksyn 2021 aikana viisi blogikirjoitusta työhyvinvoinnista. Tämä on sarjan toinen osa. Ensimmäinen osa käsitteli perehdyttämistä ja mentorointia ja luettavissa täältä

Kysyttävää palkoista, työajasta, lomista tai työhyvinvoinnista?

Moneen kysymykseen löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta!

Lue lisää työelämäoppaasta