• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sak-työaika mahdollistaa varhaiskasvatuksen laadun

08.04.2021 - 14.45 Blogi
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen opettaja tekee sak-työaikana lakisääteisiä suunnittelu-, arviointi ja kehittämistehtäviä. Tärkeä työ vaati työrauhan ja etätyön mahdollisuuksien hyödyntämisen.

Miksi nykyään puhutaan varhaiskasvatuksen opettajan lakisääteisistä tehtävistä? No siksi, että perustan laadukkaalle opetus- ja kasvatustyölle antaa varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Varhaiskasvatuksen opettajan lakisääteinen tehtävä on toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa painottuu pedagogiikka.

Viime neuvottelukierroksella uudistettiin päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan työaikaa koskevaa erityismääräystä. Uudistustarve oli suuri, sillä viime vuosien muutokset ovat tuoneet vaativia tavoitteita opetus- ja kasvatustyöhön. Varhaiskasvatuksen opettajan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajalla, eli sak-työajalla, mahdollistetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukainen laadukas opetustyö sekä toiminnan kehittäminen.

Varhaiskasvatuksen opettajan lakisääteinen tehtävä on toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa painottuu pedagogiikka.

Varhaiskasvatuksen opettajan työaika koostuu kolmesta kokonaisuudesta: lapsiryhmän opetus- ja kasvatustehtävistä, yhteistyöstä eri tahojen kanssa sekä lapsiryhmän ulkopuolisista suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtävistä sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta. Kaikki edellä mainitut tehtävät kuuluvat opettajan säännölliseen työaikaan. Sak-työaika ei ole työajasta erillinen etuoikeus tai lahja, vaan sillä mahdollistetaan opettajan lakisääteisten tehtävien tekeminen.

Jotta varhaiskasvatuksen tavoitteet voidaan saavuttaa ja toiminta on laadukasta, on sen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen varattava riittävä työaika. Työtä ei tehdä lapsiryhmässä, vaan lapsiryhmän ulkopuolella. Työskentelytilan pitää olla rauhallinen ja opettajalle tulee tarjota tarvittavat työvälineet. Opettajalla täytyy olla mahdollisuus tehdä sak-työtehtäviä myös työpaikan ulkopuolella.

Sak-työaika ei ole työajasta erillinen etuoikeus tai lahja, vaan sillä mahdollistetaan opettajan lakisääteisten tehtävien tekeminen.

Koronapandemian myötä Suomessa on laaja etätyösuositus, joka koskee kaikkia työntekijöitä, joilla on etätyön tekemiseen mahdollisuus. Päiväkotien lapsiryhmässä tapahtuvaa opetus- ja kasvatustyötä ei voi tehdä etänä. Lapsiryhmän ulkopuolisten sak-työtehtävien tekemiseen sovitusta työajasta osan voi kuitenkin käyttää esimiehen tarkempien ohjeiden mukaan työpaikan ulkopuolella. Olisikin tärkeää, että työehtosopimuksen erityismääräyksessä sovittu etätyömahdollisuus sak-työtehtävien tekemisestä hyödynnetään tässä tilanteessa mahdollisimman täysimääräisesti.

Kirsi Sutton

OAJ:n erityisasiantuntija
Twitter: @KirsiSutton