• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Selkeyttä tekijänoikeuslainsäädännön esitysluonnokseen

17.11.2021 - 09.00 Blogi
Kuvituskuva

Tekijänoikeuslainsäädännön uudistus ei saa johtaa tilanteeseen, jossa muut opettajat tai oppilaitos käyttävät vapaasti toisen opettajan tekemiä opetusmateriaaleja ilman, että siitä sovitaan materiaalin tehneen opettajan kanssa erikseen. Uhkana on myös, että uudistus johtaa tilanteeseen, jossa opettajalle teosten käyttö opetuksessa on nykyistä epäselvempää.

Tekijänoikeuslainsäädäntö uudistuu. Muutos tuo helpotusta esimerkiksi videoiden käyttöön opetuksessa. Huolena kuitenkin on, että lakimuutos vaikuttaa negatiivisesti opettajan asemaan oppimateriaalin tekijänä.

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään tekijänoikeusjärjestelmän muuttamista siten, että teosten käyttö opetuksessa perustuisi jatkossa tekijänoikeuslaissa olevaan rajoitussäännöksiin. Tekijänoikeuden rajoituksella tarkoitetaan poikkeamista tekijän yksinoikeudesta, eli rajoituksen nojalla teosta voidaan käyttää ilman tekijän suostumusta. Siihen, mitä rajoitussäännös ei kattaisi, tarvittaisiin lisälupa.

Opettajien näkökulmasta on erittäin tärkeää, että erilaisia teoksia on mahdollista hyödyntää opetuksessa. Rajoitussäännös ei kuitenkaan ole tässä suhteessa riittävän selkeä. Laki ja perustelut tulisi kirjoittaa siten, että kuka tahansa opettaja pystyisi toimimaan sen perusteella. Säännöksen pitää olla niin selvä, että opettaja tietää missä tilanteissa ja miten teosta voi käyttää.

Jos opettaja toimii esitysluonnoksessa suunniteltujen rajoitussäännöksen vastaisesti, vastuu on opettajalla. Jos opettaja toimii rajoituksen sallimaa käyttöä laajemmin, joutuu hän tästä korvausvastuuseen. Myös rikosoikeudellinen vastuu voisi olla mahdollinen.

Opettajien näkökulmasta on erittäin tärkeää, että erilaisia teoksia on mahdollista hyödyntää opetuksessa. Rajoitussäännös ei kuitenkaan ole tässä suhteessa riittävän selkeä.

Suunnitelluilla muutoksilla on vaikutuksia opettajien työhön, esimerkiksi siihen miten opettaja voi jatkossa käyttää muiden tekemää materiaalia opetuksessa ja voiko opetuksessa näyttää esimerkiksi verkkovideoita tai elokuvia. Mikäli tekijänoikeuslainsäädäntöön ehdotetut muutokset menevät läpi, voi opetuksessa tulevaisuudessa näyttää verkkovideoita ja elokuvia nykyistä vapaammin. Opettajien näkökulmasta tämä on varmasti erittäin toivottu muutos.

Muutokset voivat koskea myös sitä, miten opettajien laatimia materiaaleja voi käyttää. Huolena on että, että lakimuutos vaikuttaa negatiivisesti opettajan asemaan oppimateriaalin tekijänä.
Tekijänoikeuslain uudistus ei saa johtaa tilanteeseen, jossa muut opettajat tai oppilaitos saisivat käyttää vapaasti toisen opettajan tekemiä opetusmateriaaleja ilman, että siitä sovitaan materiaalin tehneen opettajan kanssa erikseen. Onkin valitettavaa, ettei lakiuudistuksessa ole huomioitu lainkaan opettajien roolia tekijöinä ja sisällön tuottajina.

Lainvalmistelussa ei ole huomioitu lainkaan opetusalan vakiintunutta käytäntöä ja nk. korkeakoulupoikkeusta. Opetusalalla, aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin on vakiintunut käytäntö, jonka mukaan tekijänoikeudet kuuluvat aina opettajalle, eikä ne siirry työnantajalle muutoin kuin nimenomaisesti sopimalla. Rajoitussäännöksen laajentaminen kattamaan opettajankin luomia teoksia, rajoittaisi kohtuuttomasti opettajan oikeuksia.

Tekijänoikeuslain uudistus ei saa johtaa tilanteeseen, jossa muut opettajat tai oppilaitos saisivat käyttää vapaasti toisen opettajan tekemiä opetusmateriaaleja ilman, että siitä sovitaan materiaalin tehneen opettajan kanssa erikseen.

Muun materiaalin käyttö opetuksessa perustuu tällä hetkellä sopimuslisenssijärjestelmään. Opetushallitus on hankkinut Kopioston kopiointiluvan ja tv-ohjelmien käyttöluvan keskitetysti varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen, maksuttomaan ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen sekä taiteen perusopetukseen niille oppilaitoksille, jotka saavat opetustuntiperusteista valtionosuutta taiteen perusopetukseen.

Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille kopiointilupa on hankittu UNIFI:n ja Arenen sopimuksella Kopioston kanssa. Kopiointiluvalla saa muun muassa kopioida, tulostaa ja skannata osia painetuista julkaisuista sekä kuvia ja tekstiaineistoja verkosta sekä välittää kopioituja aineistoja opetusryhmälle suljetussa verkossa sekä tehdä tallenteita etä- ja verkko-opetusta varten.

Opettajat ovat luovan työn tekijöitä ja opetustehtävissä syntyy lukuisia teoksia päivittäin. Opettaja on sekä teosten käyttäjä että teosten luoja. Lakiuudistuksessa tätä kaksoisroolia ei saa unohtaa.

Ira Hietanen-Tanskanen

OAJ:n lakimies

Twitter: @irahie

 

Kysyttävää palkoista, työajasta, lomista tai työhyvinvoinnista?

Moneen kysymykseen löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta!

Lue lisää työelämäoppaasta
Ira Hietanen-Tanskanen
Ira Hietanen-Tanskanen