• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sisäilmaongelmien ratkaisu on yhteistyötä

11.08.2021 - 11.03 Blogi
Kuvituskuva

Koronavirus on tuonut sisäilmastoasiat entistä ajankohtaisimmiksi. Ongelmien selvittämiseksi ja terveiden työtilojen takaamiseksi avainasemassa on yhteistyö ja työterveyden laaja-alainen tuki.

Työpaikkakohtaiset sisäilmatyöryhmät ovat vakiinnuttamassa toimintaansa. Niissä koordinoidaan ja vaihdetaan tietoa, sillä monialaisella osaamisella saadaan enemmän vaikuttavuutta. Ryhmissä laaditaan ja otetaan käyttöön erilaisia toimintamalleja, joiden avulla yhdenmukaistetaan ja helpotetaan tapausten käsittelyä ja annetaan lisätukea kriisitilanteessa. Erityisen tärkeää on, että työsuojeluvaltuutettu on mukana sisäilmatyöryhmässä.

Tilanteiden muuttuessa työpaikkojen vaarojen ja riskien arviointi täytyy päivittää. Opetusalan ammattilaista ei saa jättää yksin haasteellisissa työolosuhteissa tai tilanteissa.

Työterveyshuollon tunnistettava oireiden syyt

Terveydenhuollon keinot sisäympäristöissä oireilevien henkilöiden terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittämisessä, tukemisessa ja edistämisessä ovat vakiintumattomia ja vaihtelevia selviää TTL:n toteuttamassa selvityksessä Työntekijöiden oireilu sisäympäristössä – työterveyshuollon näkökulma.

Työterveyden keinot painottuivat työtilan vaihtoon, suosituksiin sisäilman laadun parantamiseksi, oireilun taustalla olevien tekijöiden tunnistamiseen sekä työterveyslääkärin seurantaan ja tukeen. TTL:n tutkimuksen mukaan työterveyshuollon täytyy tunnistaa paremmin oireiden moninaiset syyt, ja kohdistaa toimet laaja-alaisen arvion mukaan. Hoidon ja kuntoutuksen koordinointi täytyy tehdä yhteistyössä perus- ja erikoissairaanhoidon sekä kuntoutustoimijoiden kanssa. Suositusten ja perustelujen täytyy olla selkeitä.

Tuumasta toimeen – selvitä ja toimi

Työntekijä
Jos epäilet sisäilmasto-ongelmaa, kerro siitä esihenkilöllesi ja työsuojeluvaltuutetulle. Työturvallisuuslaki on siinä tukenasi. Käy myös asiantuntijan luona työterveyshuollossa. Työntekijän on kokemuksensa, työnantajan ohjauksen sekä ammattitaitonsa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti poistettava havaitsemansa vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet.

Esihenkilö
Suhtaudu aina vakavasti työntekijän huoleen. Kuuntele ja kirjaa saamasi tiedot, muista että terveystiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. Ohjaa työntekijä työterveyshuoltoon tilanteen arvioimiseksi. Selvitä asiaa kuulemasi ja havaintojesi perustella. Jos oireilevia henkilöitä on useampia tai yksilön tilanne on vakava, tulee työnantajan selvittää sisäilman laatua, rakenteiden ja rakennustekniikan kuntoa asiantuntijan avulla.

Rehtori
Ryhdy selvittämään tilannetta sekä pyri haitan tai puutteen poistamiseen käytettävissään olevin keinoin. Tarkempia ohjeita löytyy täältä

Kiinteistön omistaja
Kiinteistön omistajan vastuulla on kiinteistön hoito ja ylläpito (PTS) sekä ripeä tarttuminen havaittuihin puutteisiin sekä aktiivinen ja avoin viestintä, myös ennaltaehkäisevistä toimista.

Lue lisää linkeistä:

OAJ työelämäopas Terveet tilat 2028 –hanke 

Teija Golnick ja Sari Melkko

OAJ:n erityisasiantuntijat

Twitter: @teija_golnick @sari_melkko

Teija Golnick
Teija Golnick