• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tekijänoikeudet eivät siirry ilman sopimista

21.05.2021 - 12.01 Blogi
Kuvituskuva

Opettajalla oppimateriaalin tekijänä on valta päättää, kuka hänen materiaaliaan voi käyttää. Opettaja voi halutessaan antaa materiaaliaan kollegoidensa käyttöön, tämä ei kuitenkaan ole velvollisuus. Normaali käyttöoikeus opetusalalla edellyttää sopimista.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen blogissa 18.5. KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Hannu Freund toteaa, että opettajien työnjaon kehittäminen siten, että opettajat hyödyntävät toistensa oppimateriaaleja, ei vaadi erillistä sopimista kunkin opettajan kanssa tekijänoikeuksista.

Asia ei ole näin. Opettajalla oppimateriaalin tekijänä on valta päättää siitä, kuka hänen materiaaliaan voi käyttää. Opettaja voi halutessaan antaa kollegoidensa käyttöön laatimaansa materiaalia. Tämä ei kuitenkaan ole velvollisuus. Jos työantaja haluaa hyödyntää materiaalia, opetusmateriaalin käyttöön liittyvistä oikeuksista ja niistä saatavasta kohtuullisesta korvauksesta tulee sopia erikseen.

Opettajalla oppimateriaalin tekijänä on valta päättää siitä, kuka hänen materiaaliaan voi käyttää.

Sopiminen on oleellista myös opettajan oikeusturvan kannalta. On tärkeää, että opettaja tietää, mitä oikeuksia ja kuinka pitkäksi aikaa hän luovuttaa. Opettaja on voinut sisällyttää omaan materiaaliinsa kolmannen materiaalia, jota on mahdollista käyttää omassa opetuksessa, mutta johon ei ole oikeutta luovuttaa oikeuksia eteenpäin. Opettaja ei voi luovuttaa sellaisia oikeuksia, mitä hänellä ei ole

Palvelussuhde tai työaikajärjestelmä ei vaikuta tekijänoikeuksiin

Suomessa on maailman parhaat opettajat, jotka antavat maailman parasta opetusta. Jokainen opettaja suunnittelee ja valmistelee omaa opetustaan ja tämä voi tarkoittaa sitä, että opettaja laatii opetustaan varten oppimateriaalia. Opettaja voi toki laatia materiaalia myös muidenkin käyttöön, kunhan siitä sovitaan.

Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisen tai taiteellisen teoksen luoneella henkilöllä on tekijänoikeus luomaansa teokseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos opettaja luo oppimateriaalia, joka ylittää teoskynnyksen, hänellä on teoksen tekijänä yksinoikeus määrätä oppimateriaalistaan. Opettaja voi esimerkiksi päättää haluaako hän antaa materiaalia muiden opettajien käyttöön, mihin käyttötarkoitukseen ja kuinka pitkäksi aikaa. Mikäli työantaja haluaa hyödyntää opettajan laatimaan materiaalia, tulee tästä sopia aina erikseen.

Mikäli työantaja haluaa hyödyntää opettajan laatimaan materiaalia, tulee tästä sopia aina erikseen.

Opetusalalla työantaja ei voi pelkästään palvelussuhteen perusteella käyttää opettajan laatimaa materiaalia. Olipa opettaja minkä tahansa työaikajärjestelmän piirissä, työantajalle ei siirry tekijänoikeuksia ilman sopimista. Tämä on todettu myös oppivelvollisuus uudistuksen hallituksen esityksen perusteluissa: Jos työnantaja teettää opettajilla oppimateriaalia yhteiseen käyttöön, tulisi oppimateriaalin tekemisestä ja niihin liittyvistä tekijänoikeuksista sopia aina erikseen.

Myös normaali käyttöoikeus edellyttää sopimista

KT Kuntatyönantajien näkemyksen mukaan työnantajalle syntyisi normaalikäyttöoikeus työaikana tehdyn materiaalin hyödyntämiseen normaalissa toiminnassaan. Tämä ei pidä paikkansa. Opetusalalla tekijänoikeuksien luovutuksesta on sovittava aina erikseen. Tämä on myös OKM:n suositus.

Tilanteessa, jossa opettajan kanssa sovitaan erikseen materiaalin tekemisestä ja tämän johdosta muita opetustehtäviä on vähemmän, voitaisiin joissakin tilanteissa katsoa, että työnantaja saa normaalin käyttöoikeuden. Normaalia käyttöoikeutta ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti määritelty, minkä takia onkin ehdottoman tärkeää, että tällaisissakin tilanteissa tekijänoikeuksista sovitaan.

Normaalia käyttöoikeutta ei ole yksiselitteisesti määritelty, minkä takia on tärkeää, että tekijänoikeuksista sovitaan.

Mitä normaali käyttöoikeus KT:n mielestä tarkoittaa? Sitä blogista ei käy ilmi. Normaalin käyttöoikeuden piiriin ei ainakaan voi kuulua materiaalin muuntelu, edelleen luovutus, kaupallinen hyödyntäminen tai materiaalin hyödyntäminen palvelussuhteen päätyttyä. Blogissa ei myöskään oteta kantaa siihen, miten toimitaan tilanteessa, jossa opettaja käyttää opetuksessaan laatimaansa materiaalia, jossa on myös kolmansien tekemiä teoksia.

Toivon, että opetusalalla aletaan vihdoin ja viimein kunnioittamaan opettajan tekijänoikeuksia ja opettajien kanssa sovitaan reilusti tekijänoikeuksien luovutuksesta. Reilusti asiasta sopiminen on niin työantajan kuin opettajankin edun mukaista.

Petri Lindroos

OAJ:n neuvottelujohtaja
Twitter: @LindroosPetri