• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tekijänoikeus kuuluu oppimateriaalin tekijälle – luovutuksesta sovittava

09.02.2021 - 08.05 Blogi
Kuvituskuva

Poikkeusaikana opettajien tuottaman oppimateriaalien määrä on lisääntynyt. Myös opetustilanteita taltioidaan aiempaa enemmän. Tekijänoikeus on aina sillä, joka on luonut materiaalin, muistuttavat blogissaan OAJ:n lakimies Ira Hietanen-Tanskanen ja neuvottelupäällikkö Markku Perttunen.

Opettajan perustehtäviin kuuluu opettaminen. Tätä ydintehtävää varten opettajat saavat erinomaisen ja monipuolisen koulutuksen. Opettajat voivat laatia oppimateriaalia omaan käyttöönsä – ja miksei muidenkin, kunhan siitä sovitaan aina erikseen.

Opettamiseen kuuluu myös opettajan vapaus päättää siitä, miten opetus käytännössä järjestetään ja toteutetaan, sekä mitä materiaaleja opetuksessa käytetään. Opettaja voi käyttää valmista oppimateriaalia tai mikäli tarpeen, laatia myös omaa oppimateriaalia opetustaan varten.

Tekijänoikeus ei siirry palvelussuhteen perusteella

Tekijänoikeus syntyy, kun opettaja laatii oppimateriaalia, olipa kyse oppikirjasta, kuvituksesta, tarinoista tai tallennetusta opetus- tai ohjaustilanteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajalla on yksinoikeus määrätä tekemästään oppimateriaalista eli päättää muun muassa siitä, kuka tai ketkä voivat hyödyntää materiaalia, millä tavalla ja kuinka kauan.

Tekijänoikeus ei siirry työnantajalle palvelussuhteen perusteella. Työantaja ei voi pelkästään palvelussuhteen perusteella käyttää opettajan laatimaan materiaalia. Opetusalan vakiintuneen käytännön mukaan, työantajan tulee sopia opetusmateriaalin käyttöön liittyvistä oikeuksista ja niistä saatavasta kohtuullisesta korvauksesta.

Opettajat voivat laatia oppimateriaalia omaan käyttöönsä – ja miksei muidenkin, kunhan siitä sovitaan aina erikseen.

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ja sen tekijöitä. Jos opettaja luo materiaalia, on tärkeää, että opettaja tunnistaa itsensä luovan työn tekijänä ja tuntee omat oikeutensa. Tekijänoikeuden luovutussopimukselle ei ole määrämuotoa. Sopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti ja tapauskohtaisesti. Kun on mustaa valkoisella, voidaan välttyä mahdollisilta riitatilanteilta ja epäselvyyksiltä. OAJ:n jäsenenä opettaja saa tukea ja apua luottamusmieheltä ja liiton lakimieheltä.

Opettajia on velvoitettu työsopimuksessa tai sen liitteessä luovuttamaan työantajalle kaikki taloudelliset oikeudet, mukaan lukien muunteluoikeus ja edelleenluovutusoikeus. Haluamme muistuttaa, että tällainen sopimusehto voi olla kohtuuton tai jopa mitätön. Tällaisissa tilanteissa kannattaa olla välittömästi yhteydessä luottamusmieheen tai liiton lakimieheen.
Vuosityöaika ei vie tekijänoikeuksia

Ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa sopivaa oppimateriaalia on niukasti saatavilla. Opettaja joutuu usein tuottamaan uutta tarkoituksenmukaista oppimateriaalia, sekä miettimään hyvinkin innovatiivisia ratkaisuja opetukseen ja ohjaukseen. Opetus- ja ohjaustilanteiden taltiointi on lisääntynyt myös paljon, etenkin koronatilanteen aikana. Lähes jokainen opetus- ja ohjaustilanne on uusi liveshow.

Vaikka vuosityöaika on tuonut muutoksia, niin laki tai käytäntö tekijänoikeuden syntymisen osalta ei ole muuttunut. Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeus on aina sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Tekijänoikeus syntyy tekijälle, vaikka opettajalle on varattu työaika oppimateriaalin valmistamiseen.

Ira Hietanen-Tanskanen

OAJ:n lakimies

Twitter: @irahie

Markku Perttunen

OAJ:n neuvottelupäällikkö

Twitter: @PerttunenMarkku

Millaista materiaalia opetuksessa voi käyttää?

Tekijänoikeudet ovat läsnä opettajien jokapäiväisessä arjessa. Opetuksen digitalisoituminen ja oman opetusmateriaalin valmistaminen herättävät tekijänoikeuskysymyksiä.

Tekijänoikeudet ja opettajan työ
Ira Hietanen-Tanskanen
Ira Hietanen-Tanskanen