• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tule mukaan tekemään hyvää

01.03.2021 - 10.00 Blogi
Kuvituskuva

Järjestömme OAJ on vahvasti sitoutunut muuttamaan maailmaa piirun verran parempaan suuntaan.

Seuraamme tässä maailman opettajajärjestön Education Internationalin EI:n suositusta, jossa toivotaan vauraampien maiden opettajajärjestöjen käyttävän 0,7 prosenttia jäsenmaksutuloistaan köyhimmässä ja ay-oikeuksiltaan heikoimmassa asemassa olevien opettajajärjestöjen auttamiseen. OAJ:n valtuusto päätti noudattaa suositusta hyväksyessään järjestölle uuden kansainvälisen strategian keväällä 2019.

EI:n suositus pohjautuu YK:n suositukseen, jossa se toivoo jäsenvaltioidensa käyttävän 0,7 prosenttia BKT:staan kehitysyhteistyöhön. 

Olemme miettineet, mitä solidaarisuus meille suomalaisille opettajille tarkoittaa. Meistä käsite ei liity millään tavalla puoluepolitiikkaan, vaan kuvaa vahvaa halua auttaa heikommassa asemassa olevia. Emme voi auttaa kaikkia, vaan apumme pitää kohdistua harkitusti ja tutkitusti oikeaan suuntaan.

Meistä solidaarisuus ei liity millään tavalla puoluepolitiikkaan, vaan kuvaa vahvaa halua auttaa heikommassa asemassa olevia.

Haluamme auttaa erityisesti niitä opettajia ja opettajajärjestöjä, jotka elävät köyhyyden tai vakavasti puutteellisten ammattiyhdistysoikeuksien keskellä. Autamme näitä järjestöjä järjestäytymään, vahvistumaan ja saamaan neuvotteluoikeudet. Tässä työssä katseemme kohdistuu ennen kaikkea Aasian ja Afrikan suuntaan, ja teemme yhteistyötä EI:n sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin kanssa.

Lisäksi tuemme toimintaa, joka edistää maailman lasten ja erityisesti tyttöjen koulutusta. Olemme olleet useana vuonna Nenäpäivän pääyhteistyökumppanina ja Planin tyttösponsorina.

Koronapandemia on osoittanut, että solidaarisuustyölle on entistä suurempi tarve epätasa-arvoisessa maailmassa. Hyväntekeväisyysjärjestöt saavat kansalaisilta ennätyssummia lahjoituksina heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Samaan aikaan kansallisvaltiot kilpailevat siitä, kenen kansalaiset saadaan rokotettua ensimmäisenä.

Vaikka yksilötasolla ollaan usein valmiita auttamaan heikkoja, suuressa kuvassa lähestymistapa on usein itsekäs. Minä ensin.

Globaalissa maailmassa ongelmat eivät kuitenkaan pysähdy kansallisvaltioiden rajoille, vaikka sitä kuinka äänekkäästi vaadittaisiin. Meidän on kannettava yhteistä vastuuta siitä, että lastemme ja heidän lastensa tulevaisuudessa säilyy toivo.

Meidän on kannettava yhteistä vastuuta siitä, että lastemme ja heidän lastensa tulevaisuudessa säilyy toivo.

Viime vuoteen kuului koronapandemian lisäksi monia muita kriisitilanteita. Kun maailman mielenkiinto on kohdistunut pandemiaan, useissa valtioissa johdon on ollut mahdollista kiristää otetta kansalaisistaan.

OAJ on osoittanut tukea Kolumbian vainotuille opettajajärjestöaktiiveille. Yhteydenottoomme on suhtauduttu vakavasti ja olemme saaneet vastauksia esittämäämme huoleen useilta virastoilta, ministeriöiltä ja presidentin kanslialta.

Olemme antaneet taloudellista apua Beirutin räjähdyksen jälkeen Libanonin opettajille, jotka olivat liikuttuneita kansainvälisen opettajayhteisön tuesta.

Loppuvuodesta tuimme Mosambikin opettajia maan pohjoisosien levottomuuksien jälkeen. Useita opettajia oli surmattu ja yli tuhat opettajaa oli ajettu pois kodeistaan ja työpaikoiltaan kapinallisten hyökkäyksissä. Autoimme opettajajärjestö ONP:tä hankkimaan jäsenilleen muun muassa telttoja ja makuupusseja.

Pienelläkin avulla voi olla kauaskantoinen merkitys hätää kärsivälle opettajalle. Jokainen apua saanut tietää, että kollegiaalinen tuki ei tunne maiden rajoja.

Jokainen apua saanut tietää, että kollegiaalinen tuki
ei tunne maiden rajoja.

Kaikessa tässä työssä tukeudumme Education Internationalin arvioon avun tarpeista. Olemme myös tukeneet EI:n Covid-19-rahastoa, josta on EI:n tilannekohtaisten arvioiden mukaan suunnattu apua pahiten pandemiasta kärsineille alueille ja jäsenjärjestöille.

Nyt haluamme kutsua teidät jäsenet mukaan tekemään hyvää. Mukaan toivomme kaikkia niitä, joille kehitysyhteistyö ja auttaminen ovat tärkeitä ja jotka haluavat tietää siitä, miten oma ammattijärjestö tekee hyvää. Tavoitteenamme on luoda yhteisö, joka jakaa kokemuksia ja näkemyksiä sosiaalisessa mediassa ja tapaa toisiaan koulutuksissa sekä seminaareissa. Parhaassa tapauksessa osa pääsee mukaan tekemään konkreettista kenttätyötä globaalissa etelässä erilaisten toimintamuotojen kautta.

Nyt haluamme kutsua teidät jäsenet mukaan tekemään hyvää.

Kiinnostuitko? OAJ:n jäsenten solidaarisuusverkosto perustetaan syksyllä 2021.  Voit ilmoittautua jo nyt mukaan OAJ:n solidaarisuustyön sähköpostilistalle!

Uutta hyvän tekemisen konseptia rakentamassa,

Jenni Arnkil,
järjestöpäällikkö, OAJ

Kaj Raiskio
erityisasiantuntija, OAJ