• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työelämäosaaminen ja itsensä johtaminen lisäävät työhyvinvointia

26.10.2021 - 08.30 Blogi
Kuvituskuva

Itsensä johtaminen edistää työhyvinvointia erityisesti tilanteissa, joissa rikotaan rutiinia. Kun tietää omat vastuut ja velvollisuudet, ja sen mitä oikeuksia itsellä ja työnantajalla on, niin työn tekeminen on selkeää. Ota avuksesi myös priorisointi ja aikatauluttaminen sekä keskustelut lähijohtajan kanssa.

Vuosien kokemus luottamusmiehenä on saanut minut pohtimaan työelämäosaamisen ja itsensä johtamisen taitojen suhdetta työhyvinvointiin. Miksi esimerkiksi haastavassa tilanteessa yksi työntekijä uupuu ja toinen on suorastaan innoissaan? Tiukassa tilanteessa toimiminen näyttää olevan yhteydessä henkilön tapaan ajatella ja johtaa omaa toimintaansa. Osansa on myös sillä, mitä osaamista itse kullakin on.

Tiukassa tilanteessa toimiminen näyttää olevan yhteydessä henkilön tapaan ajatella ja johtaa omaa toimintaansa.

Osaaminen pitää sisällään tietoa siitä, miten jokin asia tulisi tehdä sekä taitoa tehdä se. Olennaista on kyky muuttaa tiedot ja taidot toiminnaksi, joka näkyy osaamisena ja työn tuloksena. Tähän sisältyy ammatillisen osaamisen lisäksi tietoa työn tekemisen ehdoista kuten työlainsäädännöstä, työehtosopimuksesta, työsopimuksesta sekä muista työtä ohjaavista normeista ja ohjeista. Kun tietää mitä vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia itsellä ja työnantajalla on, niin työn tekeminen on selkeää. Myös ratkaisut ongelmiin löytyvät tällöin helpommin. Siksi minua hämmästyttää kuinka vähän työnantajat järjestävät koulutusta työelämäosaamisesta henkilöstölle ja lähijohdolle.

Minua hämmästyttää kuinka vähän työnantajat järjestävät koulutusta työelämäosaamisesta henkilöstölle ja lähijohdolle.

Työelämässä tapahtuu paljon asioita, joiden yhteyttä omaan tekemiseen voi toisinaan olla vaikea hyväksyä. Meillä on taipumus toteuttaa työtä samalla tavalla kuin ennenkin, sillä ihmisen perustoimintaan kuuluu rutiinit. Itsensä johtaminen on keino edistää omaa työhyvinvointia erityisesti tilanteissa, joissa rikotaan rutiinia. Itsensä johtaminen pohjautuu itsetuntemukseen, itsensä hallintaan sekä reflektointiin. Se on oman tietoisuuden kehittämistä. Itsetuntemus on omien käyttäytymistottumusten tunnistamista.

Itsensä johtamisella on vaikutusta. Työelämässä tarvitaan taitoa jakaa asiat niihin, joihin voin vaikuttaa ja niihin, joihin en voi vaikuttaa, sekä taitoa päättää suhtautumisensa asioihin, huolimatta kumpaan lokeroon se kuuluu. Aikaa ja energiaa ei kannata käyttää siihen, johon ei voi vaikuttaa, vaan voi päättää, miten asiaan suhtautuu. Useimmiten omaa suhtautumista muuttamalla saa asiasta tyydyttävän, jolloin se ei enää kuormita samalla tavalla kuin aiemmin.

Työelämässä tarvitaan taitoa jakaa asiat niihin, joihin voin vaikuttaa ja niihin, joihin en voi vaikuttaa, sekä taitoa päättää suhtautumisensa asioihin, huolimatta kumpaan lokeroon se kuuluu.

Moni työelämässä eteen tullut ongelma voi ratketa keskustelemalla työkaverin tai lähijohtajan kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi työn tauottaminen, työn määrä ja työhön käytettävän ajan sijoittaminen. Joihinkin asioihin on helpompi vaikuttaa työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai oman ammattiyhdistyksen kautta.

Olennaista työhyvinvoinnin ylläpitämisessä on oman työn rajaaminen. Omasta jaksamisesta voi pitää huolta itse. Työtehtäviä kannattaa priorisoida ja tarkastella siitä näkökulmasta kuinka kiireellisiä ne ovat. Kiireelliset ja paljon aikaa vievät työtehtävät kannattaa pilkkoa pieniin osiin, jolloin niihin tarttuminen on helpompaa ja valmista tulee nopeammin. Kannattaa laatia tavoitteita, suunnitella omaa ajankäyttöä ja arvioida tavoitteiden saavuttamista, jotta niistä voi ottaa opiksi seuraavien tavoitteiden ja työsuunnitelmien laatimisessa.

Omasta jaksamisesta voi pitää huolta itse. Työtehtäviä kannattaa priorisoida ja tarkastella siitä näkökulmasta kuinka kiireellisiä ne ovat.

Aloita työhyvinvointisi parantaminen ja itsesi johtaminen sillä, että päätät tehdä työtäsi vain työajalla ja keskityt olennaiseen. Tarvittaessa käy juttelemassa työajan käytöstä lähijohtajan kanssa. Osallistu OAJ:n tilaisuuksiin. Niissä saat kollegiaalista tukea sekä työsi tekemistä hyödyttävää tietoa työelämästä. Käytä vapaa-aikaasi läheisten kanssa, harrastamiseen ja kaikkeen sellaiseen, joka tuottaa sinulle mielihyvää.

Eija Kamppuri

Varhaiskasvatuksen opettaja, pääluottamusmies

Blogin kirjoittaja on OAJ:n työhyvinvointityöryhmän jäsen.  Työhyvinvointiryhmä julkaisee syksyn 2021 aikana viisi blogikirjoitusta työhyvinvoinnista. Tämä on sarjan kolmas osa. Lue aikaisemmat osat täältä ja täältä.

Kysyttävää palkoista, työajasta, lomista tai työhyvinvoinnista?

Moneen kysymykseen löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta!

Lue lisää työelämäoppaasta