• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työhyvinvointi osaksi kuntien toimintastrategiaa

25.08.2021 - 09.00 Blogi
Kuvituskuva

Kuntien tärkein voimavara on osaavat ja hyvinvoivat työntekijät. Työhyvinvointi on johtamisen kivijalka ja se on saatava strategian kautta konkreettiseksi toiminnaksi.

Työhyvinvointi on lakisääteinen asia ja vastuu sen toteutumisesta on työnantajalla. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen vaikuttavat keskeisesti työn laatuun ja tulokseen. Paljon työvoimaa vaativalla kunta-alalla työntekijöiden hyvinvoinnilla ja työssä jaksamisella on erityisen suuri merkitys.

Sote-uudistuksen jälkeen kasvatus- ja koulutusala on kuntien suurin toimiala. Kasvatus- ja koulutusalalla luodaan tulevaisuutta yksilöille ja yhteiskunnalle, perustaa oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle. Kasvatus- ja koulutusalan tavoitteena on auttaa jokaista oppijaa kehittymään parhaaksi versioksi itsestään ja löytämään elämälle ilo, hyvinvointi ja merkitys. Mikä voisi olla tätä tärkeämpää työtä?

Johtamisen rakenteet kuntoon

Hyvä johtaminen edellyttää osaamista, kiinnostusta ja riittävää työaikaa johtamistyölle. Yhdellä yhteiskunnan tärkeimmistä aloista hyvän johtamisen minimiedellytyksiä ei ole turvattu. Johtamiselle ei ole varattu riittävästi työaikaa ja johtamistehtävien kelpoisuusvaatimuksissa ei edellytetä johtamisosaamista. Rehtorit ja päiväkodinjohtajat ovat valitettavan usein mahdottoman työtehtävän edessä. Rakenteissa on vakavia puutteita. Viisaalla strategisella työllä myös näitä rakenteissa olevia ongelmia voisi korjata.

Työhyvinvointi syntyy työssä, ja se on aina myös yksilöllinen kokemus. Töissä toimitaan työnantajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Työn sisällön, tekotavan, ympäristön, työvälineiden, ilmapiirin, työajan ja paikan määrittää työnantaja. Myös johtamista on johdettava ja se tapahtuu strategian avulla.

Laaja-alainen strategia johtamisen työkaluksi

Kunnan palvelut syntyvät työntekijän ja asiakkaan kohtaamisesta. Johtamisen ja hallinnon tehtävä on turvata laadukkaat ja määrällisesti riittävät palvelut kuntalaisille. Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat johtamisen kivijalka, sillä kunnan tärkein voimavara on osaavat ja hyvinvoivat palveluita tuottavat työntekijät. Ilman heitä kunnan hallinto jää tarpeettomaksi.

Suomessa on edelleen kuntia, jotka eivät ole huomioineet työhyvinvointia strategiassaan. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on kunnan toiminnan kannalta niin keskeinen asia, että sen on oltava osa kunnan toimintasuunnitelmaa. Vain strategian kautta työhyvinvointia voi johtaa laadukkaasti ja laaja-alaisesti koko organisaatiossa.

Niku Tuomisto

OAJ:n kehittämispäällikkö

Twitter: @JNikuT

Teija Golnick

OAJ:n erityisasiantuntija

Twitter: @teija_golnick