• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hyvinvointialueet starttasivat – miten käy opiskeluhuollon?

05.01.2023 - 11.21 Blogi
Kuvituskuva

Koulujen ja oppilaitosten kouluterveydenhuolto ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyivät vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueita perustettaessa on ensiarvoisen tärkeää viimein saada painopistettä ennaltaehkäisevälle työlle, vaativat OAJ:n lakimiehet Ira Hietanen-Tanskanen ja Sari Innanen blogikirjoituksessaan.

Vuoden vaihtuminen käänsi uuden sivun historian kirjoissa, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Opetusalan näkökulmasta sote-uudistuksessa kiinnostavin muutos liittyy opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden sekä sosiaalitoimen ja lastensuojelun, siirtymiseen kunnista hyvinvointialueille.

Myös jatkossa opiskeluhuollon painopiste on lain mukaan yhteisöllisessä ja ennaltaehkäisevässä opiskeluhuoltotyössä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Opiskeluhuollon terveydenhoitajilla, lääkäreillä, psykologeilla ja kuraattoreilla on merkittävä rooli tässä työssä.

Opiskeluhuollon ammattihenkilöiden työaika yhteisölliseen opiskeluhuoltoon on vastattava koulun ja oppilaitoksen tarpeita ja tavoitteita. Hyvinvointialueilla onkin huolehdittava, että opiskeluhuollosta vastaavilla ammattilaisilla on riittävästi aikaa yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.

Psykologi- ja kuraattoripalvelujen on oltava jatkossa saatavissa koulujen ja oppilaitosten tiloissa. Hyviksi todettuja toimintamalleja ei kannata muuttaa ilman syytä ja koemme tärkeänä, että jatkossakin kuraattorit ja psykologit ovat osa kouluyhteisöä kuten tähänkin saakka. Tuttujen toimijoiden kanssa on niin koulun henkilöstön kuin oppilaiden ja opiskelijoidenkin helpompi toimia kuin esimerkiksi kiertävässä henkilöstömallissa.

Opiskeluhuolto vaatii kehittämistä

Opiskeluhuolto on yhdyspinnoilla oleva palvelu, jonka riittävistä yhteistyön rakenteista on huolehdittava alusta alkaen. Yhteistyön rakentaminen etenkin alussa on erittäin tärkeää ja sille pitää varata riittävästi aikaa ja paikkoja vuoropuhelulle. Opiskeluhuollon osalta yksi tapa on pitää toiminta aluksi nykyisellään ja tehdä tarvekartoitus, jonka pohjalta lähdetään toteuttamaan säädettyjä mitoituksia lisätyllä rahoituksella. Resursseja on pystyttävä myös erikseen seuraamaan.

Opiskeluhuollon rahoituksen lisääntyminen pitää näkyä arjen toiminnassa toteutuneina mitoituksina, ennaltaehkäisevän työn lisääntymisenä sekä säädettyjen palveluaikojen toteutumisena. Hyvinvointialueen on otettava käyttöön lapsibudjetointi ja opiskeluhuollon resurssit yhdeksi sen osaksi.

Hyvinvointialueilla on kiinnitettävä erityistä huomiota oppilashuollon henkilöstön johtamiseen. Olisi hyvä, jos jokaisella hyvinvointialueella olisi oma vastuualuejohtaja oppilashuollon henkilöstön päivittäisjohtamiseen. Johtamisen onnistumisesta riippuu muun muassa se, miten hyvin moniammatilliset tiimit lähtevät toimimaan.

Painopiste siirryttävä ennaltaehkäisevään työhön

Koulutuksen järjestäjä laatii ja päättää opiskeluhuoltosuunnitelmasta. Lisäksi kukin hyvinvointialue laatii oman alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman. Hyvinvointialueella sijaitsevien kuntien sekä koulujen ja oppilaitosten omissa suunnitelmissa olevat erilaiset tarpeet ja erityispiirteet on huomioitava. Jo yhden kunnan sisällä kouluissa ja oppilaitoksissa voi olla hyvinkin erilaisia tarpeita opiskeluhuollon suhteen. Hyvinvointialueen suunnitelmaa laadittaessa punaisena lankana on oltava koulujen ja oppilaitoksien tarpeet ja niissä tehtävä päivittäinen opiskeluhuoltotyö ja sen riittävä resursointi.

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä on oltava myös yksityisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjien edustus. Hyvinvointialueen sekä yksityisten opetuksen ja koulutuksen järjestäjien välisestä tiedonvaihdosta on tärkeää huolehtia.

Yhteistyönrakenteet on luotava toimiviksi opiskeluhuollon, koulun ja oppilaitoksen välisen yhteistyön lisäksi näiden väliseen yhteistyöhön sosiaalitoimen sekä lastensuojelun kanssa. Hyvinvointialueita perustettaessa on ensiarvoisen tärkeää viimein saada painopistettä ennaltaehkäisevälle työlle sen sijaan, että keksitään uusia kalliita korjaavia toimia paikkaamaan puutteita ennaltaehkäisevässä työssä ja peruspalveluissa.


Ira Hietanen-Tanskanen
Lakimies, OAJ
Twitter @irahie

Sari Innanen
Lakimies, OAJ
Twitter @InnanenSari

Kuulemme mielellämme, miten eri alueilla opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut käytännössä järjestetään. Onko painopiste ennaltaehkäisevässä työssä? Vastaako psykologi- ja kuraattoripalvelut koulun ja oppilaitosten tarpeisiin? Voit laittaa meille palautetta sähköpostilla etunimi.sukunimi@oaj.fi

Olemma mukana Educassa Opiskeluhuolto kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöllä – Näin vältetään sudenkuopat -keskustelussa 27.1.2023 klo 13.30 - 14.15, tila 201 

Yhteisblogi
Yhteisblogi