• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lukio ei kaipaa isoja uudistuksia, vaan keskittymistä perusasioihin

07.12.2022 - 07.55 Blogi
Kuvituskuva

Lukiokoulutuksen kehittämisessä tulevan hallituksen pitää keskittyä perusasioihin: koulutuksen laatuun ja saavutettavuuteen. Isoja myllerryksiä ei kaivata, vaan riittävää rahoitusta, jonka turvin opettajat jaksavat työssään ja opiskelijat saavat tarvitsemaansa opetusta ja tukea. OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso käy läpi ratkaisut, joilla tavoitteisiin päästään.

Näin eduskuntavaalien kynnyksellä on tärkeää miettiä, mihin seuraavalla hallituskaudella tulisi lukiokoulutuksessa kiinnittää huomiota. Työrauhaa tarvitaan, mutta kehitettävääkin on.

Lukiokoulutuksessa on viimeisten vuosien aikana käynyt melkoinen myllerrys.

Lukiokoulutuksessa on viimeisten vuosien aikana käynyt melkoinen myllerrys. Lakiuudistusten velvoitteet ja opetussuunnitelman mukaiset toiminnot hakevat vielä paikkaansa lukiokoulutuksen rakenteissa.

Oppivelvollisuuden laajentamisen todelliset kustannukset ja vaikutusten arvioinnin ensituloksia nähdään vasta vuosikymmenen puolivälissä. Uudistusten toimeenpano edellyttää ennen kaikkea työrauhaa.

Tuetaan koulutuksen alueellista saavutettavuutta

Ikäluokkien pienentyessä ja muuttoliikkeen vaikuttaessa alueellisiin opiskelijamääriin on lukiorahoitusta kehitettävä alueellista saavutettavuutta tukevaan suuntaan. Perusrahoitusta on myös vahvistettava ja 2010-luvun pysyviksi jääneet rahoitusleikkaukset on poistettava.

Perusrahoitusta on vahvistettava ja 2010-luvun pysyviksi jääneet rahoitusleikkaukset on poistettava.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyössä on mahdollisuuksia, mutta molempia on kehitettävä omina koulutusmuotoinaan. OAJ pitää tärkeänä, että duaalimalli säilyy ja molempien koulutusmuotojen erilliset tehtävät pidetään kirkkaana mielessä.

Tuen ja ohjauksen resurssit kuntoon

Lukiolakia ja opetussuunnitelmaa uudistettaessa tarkoituksena oli vahvistaa oppimisen tukea ja opiskelijoiden hyvinvointia. Toimiakseen uudistus edellyttää vielä, että opiskelijalle säädetään oikeus tukiopetukseen. Se on aineenopettajan antamana tehokas ja nopea täsmätoimenpide, jos opiskelija jää jälkeen opinnoissaan.

Yhä yksilöllisemmät opintopolut ja uusi opintorakenne edellyttävät henkilökohtaista ohjausta ja tukea.

Yhä yksilöllisemmät opintopolut ja uusi opintorakenne edellyttävät henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Siksi tarvitsemme säädökset, jotka turvaavat sen, että opinto-ohjaajia on vähintään yksi 150:tä opiskelijaa kohden ja erityisopettajia vähintään yksi 200:aa opiskelijaa kohden. Opettajamitoitukset tulisi sisällyttää koulutuksen järjestäjää sitoviin, valtakunnallisiin laatukriteereihin.

Sitovat kriteerit turvaamaan laatua ja työhyvinvointia

Syksyllä valmistunut lukiokoulutuksen laatustrategia ei OAJ:n suureksi pettymykseksi sisältänyt eduskunnan edellyttämiä valtakunnallisia laatukriteereitä. OAJ pitää välttämättömänä, että työtä jatketaan seuraavalla hallituskaudella valmistelemalla sitovat laatukriteerit.

On välttämätöntä, että seuraavalla hallituskaudella valmistellaan lukiokoulutukselle sitovat laatukriteerit.

Niissä tulee edellä mainitun lisäksi kiinnittää huomio digitalisaation laadukkaaseen toteuttamiseen ja siihen, että etä- ja verkkovälitteisen opetuksen laadukkaalle toteuttamiselle luodaan selkeät periaatteet ja yhteiset käsitteet. Laatukriteereissä tulee huomioida henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvä kokonaisuus.

Lukiodiplomi tiiviimmäksi osaksi tutkintoa

Lukiodiplomin kehittämistä on valmisteltu jo jonkin aikaa. Seuraavalla hallituskaudella asiassa on edettävä ja säädettävä lukiodiplomien tarjoaminen koulutuksen järjestäjää velvoittavaksi kaikille yhteisissä taito- ja taideaineissa.

Diplomin kehittäminen on avain siihen, että korkeakoulut voivat huomioida sen nykyistä paremmin opiskelijavalinnassaan.

Lue myös: OAJ komppaa Opetushallituksen esityksiä lukiodiplomin kehittämiseksi

Myös muiden diplomien saavutettavuutta tulee parantaa, ja lukiodiplomilla olisi jatkossa voitava korvata yksi ylioppilastutkinnon koe. Diplomin kehittäminen on avain siihen, että korkeakoulut voivat huomioida sen nykyistä paremmin opiskelijavalinnassaan. Se on oleellinen tekijä, sillä diplomin suorittamisesta on oltava opiskelijalle hyötyä.

Kaikki lähtee henkilöstön hyvinvoinnista

On tärkeää, että lukiokenttä viestii vahvasti työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävien toimenpiteiden puolesta, sillä lukio-opettajien kokema työkuoritus on selvitysten mukaan koulutuskentän kovinta.

Lukio on opiskelijoita varten, mutta ilman hyvinvoivaa ja työssä viihtyvää opettajaa koulutuspohja ei kestä.

Lukio on opiskelijoita varten, mutta ilman hyvinvoivaa ja työssä viihtyvää opettajaa koulutuspohja ei kestä. Siksi seuraavalla hallituskaudella huomioi on kiinnitettävä koulutuksen laatutekijöihin ja koulutuksen riittävään rahoitukseen. 

Tuomo Laakso

OAJ:n erityisasiantuntija

Twitterissä @Tuomo1Laakso

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla voimme luoda turvaa: Koulutuksella. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuudenkestävyyttä.

OAJ:n ratkaisuehdotukset