• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ haluaa parantaa varhaiskasvatuksen opettajien palkkakehitystä ja alan vetovoimaisuutta

31.01.2022 - 08.00 Blogi
Kuvituskuva

Laadukas varhaiskasvatus antaa tasa-arvoiset lähtökohdat koulutielle ja koko elämälle, tasoittaa lasten taustoista johtuvia eroja sekä tukee eri kielikulttuureista tulevien lasten ja perheiden integroitumista yhteiskuntaan. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat oman alansa huippuasiantuntijoita ja tuottavat työllään hyvää meidän lapsillemme.

Ammattijärjestömme on viime vuosien aikana tehnyt lukuisia toimenpiteitä, joilla on haluttu tuoda esiin opetuksen ja kasvatuksen vaikuttavuutta ajatellen tulevien sukupolvien oppimisvalmiuksia ja hyvinvointia.

Sopimusneuvottelujen lähestyessä kuitenkin pohdin, minkälainen työ koetaan arvokkaaksi ja miksi. Mietin myös, miksi usein puhutaan arvostuksen puutteesta, kun puhutaan varhaiskasvatuksesta, eli pienten lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta.

Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on positiivisia vaikutuksia sekä yksilölle että koko yhteiskunnalle.

Kehityspsykologisesta näkökulmasta varhaislapsuus on itsessään merkittävä elämänvaihe, jonka aikana opitaan ja luodaan edellytyksiä myöhempää oppimista varten. Keskeiset kehitykselliset muutokset tapahtuvat ennen kouluikää. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on positiivisia vaikutuksia sekä yksilölle että koko yhteiskunnalle.

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön ydinosaamista on myönteisen vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen lapsen suotuisalle kasvulle, kehitykselle ja oppimisvalmiuksille. Opettajan ammattitaitoon kuuluu toteuttaa opetustilanteissa sellaista pedagogiikka ja vuorovaikutusta, joka saa lapset innostumaan, uskomaan itseensä ja omaan osaamiseensa.

Varhaiskasvatuksen opettajilla on kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnasta.

Varhaiskasvatuksen opettajalla on kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan suunnittelusta, toteutumisesta sekä arvioinnista ja kehittämisestä sekä siitä, että toiminta on varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaista. Opettaja hyödyntää leikkiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisessa, koska hän tietää, että lapsi oppii parhaiten leikkimällä. Leikillä edistetään myös lapsen kehitystä ja hyvinvointia.

Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat vaikuttavat työnsä kautta satojen lasten tulevaisuuteen, oppimisvalmiuksien kehittymiseen ja positiivisen minäkuvan muodostumiseen. He ovat oman alansa huippuasiantuntijoita ja tuottavat työllään hyvää meidän lapsillemme.

Palkka tulee nostaa tehtävien vaativuutta ja koulutusta vastaavalle tasolle

Seuraavalla neuvottelukierroksella kunnalla työskentelevän varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehdoista neuvotellaan OVTES:n pääryhmässä. Samaan aikaan neuvotteluja käydään myös AVAINTES:n neuvotteluryhmässä, jota sovelletaan osassa yksityisiä päiväkotiyrityksiä. Myöhemmin keväällä neuvotellaan myös Hyvinvointiala HALIn ja OAJ:n välisestä liityntäpöytäkirjasta yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen.

OAJ:n tavoitteena on parantaa varhaiskasvatuksen opettajien palkkakehitystä ja samalla myös alan vetovoimaisuutta. Tavoitteena on myös, että koulutuksen tuoma osaaminen näkyy palkassa. Esimerkiksi maisteritutkinnon tuoma osaaminen tulee huomioida palkkauksessa. Alan vetovoimaisuuden tulisi yhtä lailla kiinnostaa myös työnantajaa, jolla on kaikki mahdollisuudet tukea alan houkuttelevuutta ja edistää kelpoisen sekä korkeasti koulutetun henkilöstön saatavuutta.

Palkkojen jälkeenjääneisyys tulee korjata palkkaohjelmalla.

Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien palkka tulee nostaa tehtävien vaativuutta ja koulutusta vastaavalle tasolle. Palkkojen jälkeenjääneisyys tulee korjata palkkaohjelmalla. On kestämätön ajatus, että korkeasti koulutettu opettaja ja ei-kelpoisena opettajan tehtävässä työskentelevä saavat samaa palkkaa. Lähtökohdat työn edellyttämälle osaamiselle eivät ole lähelläkään.

Nyt on aika osoittaa arvostusta varhaiskasvatuksen opetushenkilöstölle paremmalla palkalla ja palvelussuhteen ehdoilla. Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen tulee saada pidempiaikainen palkkaohjelma, jolla palkat saadaan nostettua tehtävien vaativuutta ja koulutustasoa vastaavalla tasolle.

Kirsi Sutton

OAJ:n erityisasiantuntija
Twitter: @KirsiSutton

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!

Kirsi Sutton
Kirsi Sutton