• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ rakentaa vahvempaa opettajien edunvalvontaa maailmalla

06.06.2022 - 10.40 Blogi
Kuvituskuva

Miksi OAJ tekee kehitysyhteistyötä? Eikö kotimaan ongelmien ratkaisemisessa ole riittävästi tehtävää?

OAJ:n ydintehtävänä on jäsenistönsä edunvalvonta. Suomessa on vielä paljon tehtävää opetusalan ammattilaisten palkkauksen ja työolosuhteiden kehittämisessä. Tätä työtä tehdään järjestössä koko ajan, parhaillaan esimerkiksi opetusalan virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa. Opettajien tilanne on kuitenkin Suomessa kansainvälisesti verrattuna erinomaisella tasolla sekä palkkauksen että työolojen kannalta. Tekemämme opetusalan kehitysyhteistyö ja muu solidaarisuustyö ei ole pois kotimaan edunvalvonnasta.

Opettajien tilanne on kuitenkin Suomessa kansainvälisesti verrattuna erinomaisella tasolla sekä palkkauksen että työolojen kannalta.

Globaalissa maailmassa ongelmat eivät pysähdy valtioiden rajoille. Työehtojen ja työntekijöiden oikeuksien polkeminen ja opettajien sortaminen maailmalla vaikuttaa suoraan esimerkiksi siihen, millaista opetusta maailman lapset saavat. Kehittyvien maiden koulutustason nousu puolestaan on suoraan yhteydessä esimerkiksi demokratiakehitykseen ja taloudellisen kestävyyteen, joiden rooli globaalin vakauden edistämisessä on ensiarvoisen tärkeä. Jos opettajien sortamiseen ja työehtojen polkemiseen ei puututa maailmalla, heijastusvaikutukset näkyvät myös meillä.

 

Valtuuston päätös vahvisti työn pohjaa

OAJ:ssä on tehty kehitysyhteistyötä 1980-luvulta lähtien eri opettajajärjestöjen kanssa pääasiassa kahdenvälisin hankkein. Vuonna 2019 OAJ:n valtuusto linjasi kansainvälisessä strategiassa, että OAJ käyttää 0,7 % jäsenmaksutuloista solidaarisuustyöhön ja sitä kautta opetusalaa koskevaan kehitysyhteistyöhön. Tämän päätöksen myötä toiminnan taloudellinen pohja vahvistui merkittävästi.

Olemme rakentaneet viimeiset kaksi vuotta uudenlaista solidaarisuustyön kokonaisuutta valtuuston päätöksen pohjalta. OAJ liittyi Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin jäseneksi vuoden 2020 alusta ja oli viime vuonna ensimmäistä kertaa mukana SASKin  kehitysyhteistyön ohjelmahaussa ulkoministeriölle. Rahoitusta haettiin vuosien 2022–2025 ohjelmakaudelle. Hakemus menestyi hyvin, ja OAJ laajentaa solidaarisuustyötään seuraavan neljän vuoden aikana tämän kokonaisuuden kautta merkittävästi.

Paljon sekä opittavaa että annettavaa

OAJ:n ja SASKin kokonaisuudet on rakennettu yhdessä Education Internationalin (EI) maanosatoimistojen kanssa. Käynnistämme tämän yhteistyön pohjalta sekä eteläisessä Afrikassa että Aasiassa opetusalan ay-oikeuksia vahvistavat nelivuotiset kokonaisuudet. Olemme tätä kautta mukana muun muassa tukemassa nuorten opettajien verkoston rakentamista eteläiseen Afrikkaan ja ay-oikeuksien vahvistamista Nepalissa, Filippiineillä, Eswatinissa ja Mosambikissa. Lisäksi parannamme yhteistyössä mukana olevien opettajajärjestöjen toimintaedellytyksiä ja tuemme sähköisen ay-koulutuksen rakentamista Aasian järjestöille. Kokonaisuuksissa on monta hyvää tavoitetta, joissa meillä on paljon opittavaa ja annettavaa.

Olemme SASKin kautta mukana tukemassa myös Global Labour Universityn ay-toimijoille suunnattua yliopistotason lyhytkurssia, kotiapulaishanketta Mosambikissa sekä Afrikan vapaakauppaan ja työntekijöiden oikeuksiin liittyvää kokonaisuutta. Kriisitilanteissa tuemme kumppanijärjestöjä, opetusalaa ja maailman lapsia Education Internationalin solidaarisuusrahaston sekä muiden yhteistyökumppanien kautta. Olemme kevään aikana antaneet apua esimerkiksi Ukrainaan eri kanavia pitkin.

Viimeisten kuukausien aikana olemme keskustelleet muun muassa filippiiniläisten, nepalilaisten, malesialaisten, indonesialaisten, intialaisten ja ugandalaisten kollegojen kanssa. Työn alla on kahden ison koulutuksellisen hankkeen käynnistäminen yhdessä OAJ:n, SASKin ja Education Internationalin kanssa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Olemme nöyrinä uuden edessä, ja samaan aikaan innoissamme siitä, että olemme mukana tukemassa opettajien järjestäytymistä ja järjestötoiminnan vahvistamista.

 

Kumppanuuden voimin kohti konkreettisia tavoitteita

Yleisiä hankehakemuksia viilataan tällä hetkellä yksityiskohtaisiksi projektisuunnitelmiksi, ja hyvältä näyttää! Vastuu työstä on ennen kaikkea mukana olevilla jäsenjärjestöillä ja EI:n aluetoimistoilla, sillä toimintaympäristön analyysin ja konkreettisten tavoitteiden asettelun voivat tehdä ne, jotka tilanteen parhaiten tuntevat. Kyse on siis kumppanuudesta, jossa kaikki voivat oppia toisiltaan. Me emme kerro, kuinka asiat pitää tehdä. Tarkoituksena on vahvistaa opettajajärjestöjä siten, että he oppivat hankkeiden aikana toinen toisiltaan.

Kyse on siis kumppanuudesta, jossa kaikki voivat oppia toisiltaan.

Sitoutamme myös jäseniämme OAJ:n solidaarisuustyön erityisesti kotimaanverkostomme kautta. Voit halutessasi liittyä Facebook-ryhmäämme, jossa kerromme toiminnastamme viikoittain. Koko jäsenistölle kerromme hankkeiden etenemisestä aika ajoin Opettajassa, OAJ:n nettisivuilla kuin sosiaalisessa mediassa.

 

Jenni Arnkil
järjestöpäällikkö, OAJ

Kaj Raiskio
erityisasiantuntija, OAJ

Arnkil ja Raiskio vastaavat OAJ:n solidaarisuustyöstä.

Yhteisblogi
Yhteisblogi