• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajan laatima oppimateriaali ei ole oppilaitoksen yhteistä omaisuutta

21.06.2022 - 10.33 Blogi
Kuvituskuva

Kesä tuo mukanaan valoa ja lämpöä, kukat kukkivat ja puut saavat upean vihreän lehtipeiton. Kesän alun perinteisiin näyttää kuuluvan myös työnantajapuolen aktivoituminen tekijänoikeusasioissa. OAJ:n lakimies Ira Hietanen-Tanskanen muistuttaa, että opettajien ei kannata allekirjoittaa kohtuuttomia sopimusehtoja.

Valitettavasti tällä hetkellä osassa ammattikorkeakouluista työnantajapuoli valmistelee työsopimuksia ja työsopimuksen liitteitä, joissa sovitaan laajoista tekijänoikeuksien luovutuksista ilman ajallista rajausta ja korvauksetta. On hyvä muistaa, ettei tällaisia sopimuksia kannata mennä allekirjoittamaan.

Luovutuksista tulee sopia tapauskohtaisesti

Tekijänoikeus kuuluu aina tekijälle, ja mahdollisista luovutuksista tulee sopia tapauskohtaisesti. Työhönoton yhteydessä kirjoitetaan joskus yleisluontoisia sopimuslausekkeita, joilla työntekijälle kuuluvat tekijänoikeudet luovutettaisiin työnantajalle. Ne ovat lähtökohtaisesti hyvän tavan vastaisia ja kohtuuttomia tai mitättömiä.

Kummankin sopijapuolen kannalta olisi reilua ja selkeää sopia tekijänoikeuksien luovutuksesta muualla kuin työsopimuksessa tai sen liitteenä. Tekijänoikeuksien siirrosta tai luovutuksesta on suositeltavaa sopia aina kirjallisesti ja mahdollisuuksien mukaan tapauskohtaisesti. Tällöin sekä tekijälle että siirronsaajalle on selvää, mitä oikeuksia siirretään tai luovutetaan ja missä laajuudessa. Kirjallisen sopimuksen etuna on myös mahdollisuus jälkikäteen näyttää toteen, mitä siirrosta on sovittu.

Oikeusturvan takia kannattaa tehdä kirjallinen sopimus

Kirjallinen sopimus on tärkeä oikeusturvan kannalta. Opettaja voi olla sisällyttänyt oppimateriaaliin ulkopuolisen eli kolmannen osapuolen tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Tällöin opettajalla ei itsellään ole tekijänoikeuksia kyseiseen kolmannen osapuolen materiaaliin, eikä hän siten voi luovuttaa niitä eteenpäin.

On tärkeää, että sopimuksessa erotellaan tarkkaan, mikä oppimateriaali ja mitkä käyttötarkoitukset siihen sisältyvät.

Opettaja voi olla sisällyttänyt oppimateriaaliin kolmannen osapuolen tekijänoikeudella suojattua materiaalia.

Oppimateriaalin tekeminen ei lähtökohtaisesti kuulu työnkuvaan

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on suositellut, että tekijänoikeuksista sovitaan nimenomaisesti, sillä ilman nimenomaista sopimusta voi jäädä epäselväksi, mitä oikeuksia työnantajalle siirtyy.

Oppivelvollisuusuudistuksen hallituksen esityksessäkin todetaan: ”Opettajien koulutukseen ja työnkuvaan ei lähtökohtaisesti kuuluisi oppimateriaalien tekeminen. Jos työnantaja teettää opettajilla oppimateriaalia yhteiseen käyttöön, tulisi oppimateriaalin tekemisestä ja niihin liittyvistä tekijänoikeuksista sopia aina erikseen.”

Professori Niklas Bruun on myös ottanut kantaa opetusalan tekijänoikeussopimuksiin. Hän sanoo, että kun työsopimuksessa sovitaan tekijänoikeuksien yleisestä laajasta luovutuksesta työantajalle ilman erilliskorvausta, on selvää, että sopimusehto on kohtuuton. Bruunin mukaan sopimusta voidaan pitää myös kokonaisuutena mitättömänä.

On selvää, että sopimusehto on kohtuuton.

OAJ on laatinut yhteistyössä asianajotoimisto Krogeruksen kanssa mallisopimukset jäsenille. Löydät ne täältä. Suosittelen myös olemaan yhteydessä omaan luottamusmieheen tai OAJ:n lakimiehiin, jos työsopimuksessa sovitaan tekijänoikeuksista. Kohtuuttomia sopimusehtoja ei kannata allekirjoittaa.

Ira Hietanen-Tanskanen
lakimies
Twitter: @irahie

Ira Hietanen-Tanskanen
Ira Hietanen-Tanskanen