• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Osaamisvajeeseen vastataan koulutuksella

30.08.2022 - 08.00 Blogi
Kuvituskuva

Työelämä muuttuu jatkuvasti, ja osaamisen kehittäminen on välttämätöntä. Aikuiskoulutuksen ja ammatillisten opettajien merkitystä osana koulutusjärjestelmää on tehtävä näkyvämmäksi, kirjoittaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Digitalisaatio, globalisaatio, automaatio ovat kolme isoa muutosvoimaa, jotka muokkaavat työelämää jatkuvasti. Työtehtävät ja ammatit ovat muutostilassa. Ammateista muuttuu tai katoaa teknologian vaikutuksesta lähimpien kymmenien vuosien sisällä osa, mutta myös uusia työtehtäviä ja ammatteja syntyy. Uuden oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat välttämättömiä työmarkkinoiden kehityksen, työvoiman saatavuuden ja yhteiskunnan kannalta.

Työvoiman kysyntä ja tarjonta kaukana toisistaan

Osaamisen kehittämisen välttämättömyys ei ole sanahelinää myöskään lukujen valossa. Maassamme työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat kaukana toisistaan. Osaamisvaje on suuri. Heinäkuussa avoimia työpaikkoja oli yli 160 000, kun työttömiä työnhakijoita tilastoitiin yli 270 000. Samalla väestö ikääntyy. Vain reilu 40 prosenttia maassa asuvista aikuisista on töissä.

Aktiivisen ja systemaattisen työllisyyttä edistävän politiikan on varmistettava, että koko koulutusjärjestelmästä pidetään huolta riittävällä rahoituksella. Työvoiman osaamistarpeeseen vastataan myös täydennys- ja uudelleenkoulutuksella.

Jatkuva elinikäinen oppiminen tulee mahdollistaa kaikille työelämässä oleville, myös opettajille. Aikuiskoulutuksen ja ammatillisten opettajien merkitystä osana koulutusjärjestelmää sekä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä on tehtävä näkyvämmäksi.

Myös tutkintoa pienempiä koulutuskokonaisuuksia rahoitettava

Työmarkkinoilla pysyminen vaatii uuden oppimista. Aina ei tarvitse suorittaa kokonaista tutkintoa työllistyäkseen ja pysyäkseen kehityksessä mukana. Rahoitusmekanismeja onkin kehitettävä, jotta oppilaitokset voivat tarjota myös tutkintoa pienempiä opintokokonaisuuksia.

Työllisyyttä edistävät myös hyvin organisoidut ja ammattitaitoiset työvoimapalvelut. Toukokuussa voimaan tuli pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Mallin mukaan työnhakijan tulee lähtökohtaisesti hakea kuukaudessa neljää työpaikkaa. Vaade on absurdi esimerkiksi määräaikaisen opettajan kohdalla, jonka työ keskeytyy kesäksi, mutta jatkuu taas syksyllä. Tämä lisää byrokratiaa ja syö turhaan työvoimaviranomaisten resursseja.

Panostamalla koulutukseen panostamme osaamiseen ja investoimme tulevaisuuteen!

Katarina Murto
Katarina Murto