• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sitkeä neuvottelutoiminta toi lopulta kunta-alalle erillissopimuksen, palkankorotukset ja palkkaohjelman

09.06.2022 - 09.00 Blogi
Kuvituskuva

Aktiivinen, sitkeä ja ratkaisuhakuinen yritys tuotti viimein tulosta kunta-alan neuvotteluissa, kirjoittaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sekä neuvottelujärjestöjen JUKO:n ja JAU:n kesken saavutettiin 6.6. neuvottelutulos uusista virka- ja työehtosopimuksista ja kaksi päivää myöhemmin syntyi sopimus, kun järjestöt olivat hyväksyneet neuvottelutuloksen päättävissä elimissään. OAJ:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen omalta osaltaan jo 6.6.

Sopimuksen ulkopuolelle jäi Sote ry, joka ei osallistunut neuvotteluihin enää sen jälkeen, kun sovittelulautakunnan ehdotus oli tullut hylätyksi 11.5.

Kunta-alan ratkaisua ei olisi syntynyt vieläkään, elleivät osapuolet olisi uskoneet ja luottaneet neuvottelutoiminnan ja osaamisen voimaan. OAJ lähti siitä, että ammattijärjestön tehtävänä on neuvotella ja hakea aktiivisesti ratkaisuja, eikä jäädä odottelemaan ihmettä ja tätä linjaa ajoimme myös JUKOssa. Vastuulliseen työmarkkinatoimintaan kuuluu halu pyrkiä ratkaisuun. Tulosta ei synny ilman kompromissikykyä ja realismin tajua.

Neuvottelutoiminnassa ei kannata hakea tyrmäysvoittoa. Neuvottelupöytään pitää kyetä palaamaan myös jatkossa ja säilyttää neuvotteluosapuolten luottamus. Ratkaisujen pitää myös olla perusteltavissa ja jäsenten edun mukaisia.

Epävarmassa talouden ja kovan inflaation tilanteessa saavutettua sopimusta voidaan pitää paitsi järkiratkaisuna, myös jäsenten kannalta hyvänä. Tämän vuoden palkankorotukset eivät viivästyneet, ja monivuotinen palkkaohjelma mahdollistaa palkkakehityksen, joka vastaa paremmin työn vaativuutta, osaamista ja koulutusta.

Sopimus takaa kunta-alan opettajille ja esihenkilöille tälle vuodelle työmarkkinoilla aiemmin syntyneiden sopimusten tason ylittävät palkankorotukset. Merkittävin saavutus on viisivuotinen palkkaohjelma, joka korjaa kunta-alan palkkauksellista jälkeenjääneisyyttä yksityiseen sektoriin nähden. Palkkojen jälkeenjääneisyyttä on syntynyt vuosien varrella, koska kunta-alan työntekijät eivät juuri hyödy palkkaliukumista.

Kunta-alan palkkaohjelmaan sisältyy tärkeä mahdollisuus siihen, että tulevien vuosien palkankorotusvaraa voidaan käyttää kunkin sopimusalan epäkohtien korjaamiseen. Kaikkien ongelmien korjaamiseen ei toki palkkaohjelmakaan riitä, ja tavoitteita jäi myös saavuttamatta.

Palkkaohjelma osaltaan kohentaa opetusalan houkuttelevuutta ja lisää työn palkitsevuutta. Palkkakehitys ei ole kuitenkaan yksinään tae työhyvinvoinnista. Jäsenten työhyvinvoinnin parantaminen on yksi OAJ:n keskeisiä tavoitteita, jonka eteen tulemme tekemään entistä enemmän töitä myös jatkossa.

Kunta-alalla syntyneet sopimukset toivottavasti vauhdittavat muita avoinna olevia opetusalan neuvotteluja. Kunta-alan sopimus osoittaa, että lakoilla, sitkeällä neuvottelutoiminnalla ja -osaamisella sekä kompromissi- ja ratkaisukyvyllä saadaan aikaan tuloksia.

Katarina Murto
OAJ:n puheenjohtaja

Twitterissä @KatarinaMurto

Jaa
Katarina Murto
Katarina Murto