• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työaikojen suunnittelu ja seuranta kuntoon valtion erityisoppilaitoksissa

14.02.2022 - 08.00 Blogi
Kuvituskuva

Valtion virka- ja työehtosopimus sekä tarkentavat sopimukset ovat voimassa helmikuun loppuun asti 2022. OAJ neuvottelee valtion osalta opettajia koskevat tarkentavat virkaehtosopimukset. Tapetilla on palkkaohjelma sekä opettajien jaksaminen.

OAJ tavoittelee kaikilla sopimusaloillaan palkkaohjelmaa, joka ulottuu useammalle sopimuskaudelle ja parantaa erityisesti naisvaltaisten koulutettujen alojen palvelussuhteen ehtoja. Tätä tavoitellaan myös valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa. Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen neuvottelee Juko ja sopimusneuvottelut alkoivat tammikuussa.

Valtion sopimukset ovat perinteisesti noudattaneet pitkälti kuntapuolen viitoittamaa tietä. Oletan, että niin on tälläkin kertaa. Suurimpina haasteina näen samat kipukohdat kuin kuntapuolella eli riittävät palkankorotukset sekä työaikojen suunnittelun ja seurannan. Kuten kuntasektorilla, myös valtion kouluissa on jo pidempään puhututtanut työajan riittävyys ja se, miten opettajat jaksavat työssään lisääntyvien vaatimusten ja pienentyneiden resurssien ristipaineessa. Tällä sopimuskierroksella tarvitaan konkreettisia tekoja ja keinoja, jotka todella parantavat opettajien työhyvinvointia.

Lisäksi valtion pöydällä on keskustelussa tällä kierroksella valtion palkkausjärjestelmään kuuluvan erityisen arviointikriteeristön edelleen kehittäminen. Tämän työn olemme aloittaneet jo hyvissä ajoin viime vuonna.

Korona tuo tietenkin lisämaustetta valtion sopimusneuvotteluihin. Opettajien työkuorma on kasvanut koronan myötä, ja tätä pyrimme kompensoimaan myös sopimusneuvotteluissa.

Valtion oppilaitoksia, joiden opettajia koskevat sopimukset OAJ neuvottelee, ovat Opetushallituksen alainen Valteri-koulu, kielikoulut eli Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Suomalais-venäläinen koulu sekä Helsingin eurooppalainen koulu. Lisäksi joukkoon kuuluvat myös Opetushallituksen alaisuuteen kuuluvat Saamelaisalueen koulukeskus ja Meriturva.

Neuvottelemme opetusalan sopimukset myös Rikosseuraamuslaitoksen kanssa, sisäministeriön (SM) alaisen Pelastusopiston kanssa sekä THL:n alaisten koulukotien kanssa. Yhteensä näissä on opettajia noin 500.

Petra Kirkko-Jaakkola
OAJ:n erityisasiantuntija
Twitter: @PKirkkoJaakkola

Jaa
Petra Kirkko-Jaakkola
Petra Kirkko-Jaakkola