• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hyvinvointia työhön!

20.06.2022 - 12.57 Blogi
Kuvituskuva

Opettajien ja opetusalan ammattilaisten työtä arvostetaan ja heidän työnsä koetaan merkitykselliseksi yhteiskunnassamme. Näin koki myös 80 prosenttia opetusalan ammattilaisista OAJ:n Fiilismittarin mukaan helmikuussa. Fiilismittarin avulla kartoitamme jäsentemme työhyvinvointia viikoittain.

Vaikka opettajien ja opetusalalla työskentelevien työn arvostus on korkealla, se ei näy riittävästi arjessa. Fiilismittarin mukaan lähes 90 prosenttia opettajista ja opetusalan ammattilaisista kertoi toukokuussa 2022, ettei pysty palautumaan lainkaan työpäivän aikana. Töitä on yksikertaisesti liikaa. Opettajien työmäärä on lisääntynyt jatkuvasti, mutta resurssit eivät.

Kuormittavia tekijöitä on työarjessa useita, kuten esimerkiksi jatkuvasti kasvava työn määrä, liian suuret ryhmäkoot, lasten ja nuorten oppimisen haasteet ja erot sekä lisääntyneet psyykkiset ongelmat. Myös erilaiset hankkeet, liian tiheään tapahtuneet muutokset ja uudistukset sekä työn pirstaloituminen kuormittavat.

Perustehtävään eli opettamiseen ei ole riittävää työrauhaa eikä resursseja, mikä vaikuttaa myös lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden oppimiseen.

Opettajat ja opetusalan ammattilaiset tekevät koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työtä koko Suomen tulevaisuuden hyväksi. Heidän hyvinvoinnistaan hyötyvät kaikki. Siksi työhyvinvoinnin ja turvallisen työympäristön merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Työhyvinvoinnin tulee näkyä työpaikan arjessa joka päivä. Työkyvyn tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn pitää olla riittävästi aikaa ja johtamista tulee tukea. Työsuojelun yhteistoimintaa ja henkilöstön edustajien osaamista pitää hyödyntää nykyistä paremmin.

Olemme valmistelleet OAJ:ssa työhyvinvointiin liittyvää projektia, jonka avulla tulemme syksyllä tekemään opettajien ja opetusalalla työskentelevien työhyvinvoinnin tilan ja tarpeet aiempaa näkyvämmiksi. Tavoitteena on tunnistaa työhyvinvointiin liittyvät haasteet koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla työskentelevien ammattilaisten työssä sekä esittää kattavasti suosituksia, toimenpiteitä ja ratkaisuja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Kaikille opettajille ja opetusalalla työskenteleville koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisille hyvää, rentouttavaa ja palauttavaa kesää!

 

Jaa