• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kuormituksessa ja työoloissa mikään ei muutu, jos kukaan ei puutu – tarvitaan lakiuudistuksia

29.11.2022 - 08.00 Blogi
Kuvituskuva

Työelämään liittyy monia lakeja, jotka on säädetty työntekijöiden turvaksi. Lait vaativat kuitenkin täsmennyksiä ja parempaa valvontaa, jotta ne toteutuvat arjessa. Etenkin psykososiaalista kuormitusta pitäisi ennaltaehkäistä ja hallita nykyistä paremmin. On koko Suomen etu, että opetusalan ammattilaiset voivat hyvin ja että he, kuten myös kaikenikäiset oppijat, voivat työskennellä turvallisissa ja terveellisissä tiloissa, kirjoittaa OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomisto.

”Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.”
 
Näin työturvallisuuslain ensimmäisessä pykälässä määritellään lain tarkoitus. Miten hienoa onkaan elää maassa, jossa lainsäädäntö huomioi näin kattavasti työelämään liittyviä riskejä ja pyrkii turvaamaan työntekijöitä niiltä!
 
Asiassa on vain pari pientä muttaa. Ensinnäkään laki ei nykyisellään ole riittävän velvoittava työnantajille, eikä sen noudattamista valvota riittävästi.

Ja jos työnantaja jääkin kiinni lain rikkomisesta, ei siitä nykyisellään koidu työnantajille kovinkaan kummoisia seuraamuksia.

Tutkimukset kertovat työnantajien epäonnistumisesta

Tilanne on absurdi. Monet OAJ:n ja muiden tekemät selvitykset kertovat vuodesta toiseen esimerkiksi opettajien kovasta psykososiaalisesta kuormituksesta. Opettajat ovat kertoneet kuormituksen olevan jopa yksi pääsyistä alanvaihdon harkitsemiselle.

Opettajat ovat kertoneet kuormituksen olevan jopa yksi pääsyistä alanvaihdon harkitsemiselle.

Tuoreen rehtoribarometrin tulokset osoittavat nekin työturvallisuuslain toimimattomuuden. Rehtoreista yli neljännes on vakavasti työuupuneita ja valtava joukko vakavan uupumisriskin alaisia. Jopa 80 prosenttia rehtoreista kertoi tekevänsä työtä palkatta omalla vapaa-ajallaan kovan työpaineen takia.

Rivien välissä nämä tutkimustulokset kertovat, että työnantajat ovat epäonnistuneet. Ne eivät ole kantaneet riittävästi vastuuta työntekijöiden hyvinvoinnista, vaan eettinen ja henkinen kuormitus ovat järkyttävän yleisiä ongelmia. Jos työnantaja noudattaisi työturvallisuuslakia, tällaista uupumussumaa ei voisi olla.

Tarvitaan mahdollisuus keskittyä tärkeään perustyöhön

Ei pitäisi olla mahdollista lisätä kaiken aikaa opettajien ja alan esihenkilöiden työkuormaa esimerkiksi uusilla kirjaamisen, raportoinnin ja hallinnon tehtävillä ilman, että niihin osoitetaan myös työaika ja korvaus.

Eikä ylipäätään pitäisi olla mahdollista lisätä loputtomasti tehtäviä, koska ne nakertavat väistämättä mahdollisuuksia hoitaa sitä tehtävää, johon opettajat ja esihenkilöt on palkattu: opetusta, kasvatusta ja johtamista.

Tilanteeseen täytyy puuttua, mutta nykymuodossaan lainsäädäntö ei selvästikään anna tähän riittävästi työkaluja. Maassa, jossa kärsitään osaajapulasta ja jossa väestön ikääntyminen uhkaa pienentää työssäkäyvien joukkoa, ei pitäisi olla varaa yhteenkään burnoutiin. Siksi on korkea aika varmistaa myös lainsäädännöllä, että työnantajat kantavat vastuunsa työntekijöiden hyvinvoinnista.

Tehtävä tulevalle hallitukselle

Tulevan hallituksen pitäisi heti kautensa alussa tarttua toimeen kunnianhimoisesti. Työturvallisuuslakia ja sen valvontaa pitäisi uudistaa siten, että lain noudattaminen on työnantajalle nykyistä velvoittavampaa. Etenkin haitallista ja liiallista psykososiaalista kuormitusta on voitava ennaltaehkäistä ja hallita työelämässä. Lakiin pitäisi myös säätää tuntuvat seuraamukset sen noudattamattomuudesta.

Etenkin haitallista ja liiallista psykososiaalista kuormitusta on voitava ennaltaehkäistä ja hallita työelämässä.

Ja jotta työympäristö olisi kaikille toimiva, terveellinen ja turvallinen, pitäisi työsuojelulainsäädäntöä uudistaa siten, että työntekijät saisivat paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työnteon turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvään päätöksentekoon sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen.
 
On koko Suomen etu, että opetusalan ammattilaiset voivat hyvin ja että he, kuten myös kaikenikäiset oppijat, voivat työskennellä turvallisissa ja terveellisissä tiloissa.

Niku Tuomisto

OAJ:n kehittämispäällikkö

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla voimme luoda turvaa: Koulutuksella. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuudenkestävyyttä.

OAJ:n ratkaisuehdotukset
Niku Tuomisto
Niku Tuomisto