• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuksen opettajan palvelussuhteen ehdot kuntoon yksityiselläkin puolella

22.03.2022 - 07.42 Blogi
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuslaki velvoittaa yksityistä palveluntuottajaa samalla tavalla kuin kunnallista varhaiskasvatuksen järjestäjää. Työehdot kuitenkin poikkeavat. Koska pätevistä opettajista on pulaa, kaikkien työnantajien kannattaa tarjota varhaiskasvatuksen opettajille mahdollisimman hyvät työsuhteen ehdot.

Varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodin johtajia työskentelee myös yksityisen palveluntuottajan palveluksessa, ja suurimmalla osalla heistä työehdot määräytyvät Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Työehtosopimuksen nimi on hämäävä, sillä varhaiskasvatus ei ole hallinnollisesti kuulunut sosiaalipalveluihin enää vuosiin.

Varhaiskasvatuslaki velvoittaa yhtäläisesti yksityistä palveluntuottajaa. Yksityisellä sektorillakin varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on noudatettava varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kaikkien varhaiskasvatuksen tavoitteiden on toteuduttava.

Varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö laatii lapselle henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi.

Sak-työhön varattava riittävästi aikaa

Vaikka velvoitteet ja vastuut ovat yksityisellä puolella samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, muun muassa lakisääteisten työtehtävien toteuttamiseen varattu työaika on toisenlainen. Yleisesti on katsottu, että opettajan työajasta noin 13 prosenttia kuluu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Tätä työtä toteutetaan päiväkodin ohjeiden mukaisesti sekä yksilötyönä että tiimi- ja asiantuntijayhteistyönä.

Sak-työ tulee ottaa huomioon työajan käyttöä ja työvuoroluetteloa päiväkodissa suunniteltaessa. Valitettavan usein OAJ saa kuitenkin viestejä siitä, että tiimi- ja asiantuntijayhteistyöhön menee useita tunteja viikossa ja todella tärkeälle suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyölle jää hyvänä viikkona aikaa vain tunti tai kaksi. Tämä on iso epäkohta eikä tue opettajan lakisääteisten tehtävien tekemistä saatikka pedagogiikkaa painottavan laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista.

Joissakin päiväkodeissa myös katsotaan, että lasten havainnointi olisi osa suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaikaa. Lasten havainnointi kuuluu kuitenkin jokaiselle varhaiskasvatuksessa työskentelevälle ammattilaiselle osana toimintaa, eikä ole pelkästään opettajan tehtävä.

Palkka ja työehdot kuntoon

Kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista on tällä hetkellä kova kilpailu. Työnantaja voi vahvistaa vetovoimaansa tarjoamalla tehtävän vaativuutta vastaavan palkan lisäksi työehdot, jotka mahdollistavat opettajan lakisääteisten tehtävien tekemisen ja laadukkaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisen.

Yksityissektorin työnantajalla onkin nyt kaikki avaimet käsissään lisätä opettajan työn houkuttelevuutta parantamalla huomattavasti niin palkkausta kuin työehtosopimuksen määräyksiäkin.

Erityisasiantuntija Kirsi Sutton
@KirsiSutton

 

 

 

 

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!

Jaa
Kirsi Sutton
Kirsi Sutton