• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Nyt toimeksi lukion ja amiksen oppimisen tuen vahvistamisessa

30.08.2023 - 16.20 Blogi
Kuvituskuva

Hallitusohjelmassa tuen ja tuen vahvistamisen tarve on tunnistettu aivan oikein. Ammatillisessa koulutuksessa tuen uudistamiseen on osoitettu 10 miljoonaa euroa. Lukiokoulutuksessa puolestaan 10 miljoonaa euroa on osoitettu tuen ja rahoitusjärjestelmän uudistamiseen. Oleellista on, että vähät eurot kohdennetaan nyt viisaasti opetukseen ja erityisopetukseen, OAJ:n eritysiasiantuntijat kirjoittavat.

Hallitusohjelmassa ammatillista koulutusta koskevana tavoitteena mainitaan mm. pyrkimys vähentää määrätietoisesti koulutuksen keskeyttämistä sekä turvata riittävä lähiopetuksen, työpaikkaohjaamisen ja oppimisen tuen määrä ammatillisessa koulutuksessa. Työllistymisen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen edellyttävät panostusta opetukseen ja oppimisen tukeen. Samalla edistetään myös korkeakoulutettujen määrän nostamista, kun jatko-opintovalmiudet paranevat riittävän lähiopetuksen myötä.  

Työllistymisen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen edellyttävät panostusta opetukseen ja oppimisen tukeen.

Lukiokoulutuksen osalta hallitusohjelman tavoitteena on varmistaa, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa tuen siirtyäkseen koulupolulla eteenpäin.

Nämä ovat oikeita tavoitteita. Ne edellyttävät sekä rahoitusta että koulutuksen järjestäjien panostamista opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen. Oppivelvollisuusuudistus on lisännyt tuen tarvetta molemmissa koulutusmuodoissa.

OAJ perkasi hallitusohjelman – tutustu koko listaan!

Miten lisärahoitus tulisi kohdentaa?

Osoitetulla resurssilla pystytään ratkaisemaan osa haasteista. OAJ ehdottaa rahoituksen kohdentamisesta seuraavasti:

Lukiolaissa tulee säätää opiskelijan oikeudesta tukiopetukseen hallitusohjelman mukaisesti.

Tukiopetus on täsmätukea, joka aineenopettajan antamana kohdentuu matalalla kynnyksellä annettuna oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Se ei kuitenkaan riitä, eivätkä aineenopettajat pysty täysien opetuspäivien ohella tukiopetusta loputtomasti antamaan.

Aineenopettajat eivät pysty täysien opetuspäivien ohella tukiopetusta loputtomasti antamaan. Siksi rahoitusta on kohdennettava erityisopettajien määrän lisäämiseen.

Siksi rahoitusta on kohdennettava erityisopettajien määrän lisäämiseen oppilaitoksissa. Erityisopetus on lukioissa vielä uusi velvoite ja toteutukseltaan keskeneräinen. Erityisopettajan tukea tarvitaan oppimisen taitojen vahvistamisessa ja aineenopettajien tueksi erityispedagogisessa osaamisessa.

Vastaavasti ammatillisessa koulutuksessa on säädettävä opiskelijan oikeudesta tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen.

Näin turvataan tuki myös heille, jotka hyötyvät ja joille myös riittää osa-aikainen erityisopetus tai tukiopetus. Rahoitusta on kohdennettava osa-aikaiseen erityisopetukseen ja tukiopetukseen. Ammatillisessa koulutuksessa on myös tarvetta ammatillisten ja laaja-alaisten erityisopettajien määrän lisäämiselle sekä ammattiryhmän tunnistamiselle kaikissa työehtosopimuksissa.

OAJ:n laskelman mukaan ammatilliseen koulutukseen lisätyllä 10 miljoonalla eurolla saadaan 15 prosentille opiskelijoista 16 oppituntia lukuvuodessa osa-aikaista erityisopetusta tai tukiopetusta. Tämä tarkoittaa vajaata puolta tuntia viikossa. Osa-aikaisen tuen ja tukiopetuksen vahvistamisen lisäksi tarvitaan edelleen erityistä tukea opiskelijoille, joilla on säännöllinen tai pitkäaikainen tarve tuelle.

Rahoitus tulee kohdentaa suoraan, mahdollisimman vähäisellä hallinnollisella työllä erityisopettajan tai opettajan antamaan lisä- tai tukiopetukseen koulutuksen järjestäjän parhaaksi katsomalla tavalla.

Kokosimme yhteen, mitä budjettiriihestä on lupa odottaa – tutustu!

Tuen tarve ei katoa siirryttäessä peruskoulusta toiselle asteelle

Perusopetuksessa tehostettua tukea saavista suurin osa sai osa-aikaista erityisopetusta tai tukiopetusta. Oppilas, joka on saanut osa-aikaista erityisopetusta peruskoulussa, tarvitsee sitä jatkossakin. Suurin osa tukea tarvinneista oppilaista siirtyy ammatilliseen koulutukseen, jossa ei ole säädetty opiskelijalle oikeutta mihinkään tukimuotoon, ellei hänelle tehdä erityisen tuen päätöstä.

Oppilas, joka on saanut osa-aikaista erityisopetusta peruskoulussa, tarvitsee sitä jatkossakin.

Lukioissa oppimisen tuki sisältää tukiopetusta, jos sitä on päätetty lukiossa antaa. Vähien erityisopettajien työaika kohdentuu nykytilassa pääosin erilaisten lausuntojen ja ylioppilastutkintolautakunnan edellyttämien selvitysten laatimiseen. Tuen rakenteiden kehittämisessä on vielä paljon tekemistä.

OAJ korostaa, että toisen asteen opinnoissa menestymisen kannalta perusopetuksessa saatu pohja oppimiselle on oleellinen. Siksi perusopetuksen tuki on uudistettava ja varmistettava, että tukea annetaan todellisen tarpeen mukaan ja riittävän aikaisin. Perusopetuksen tuki on saatava kuntoon.

Eira Bani, Tuomo Laakso ja Mirjami Lehikoinen

Kirjoittajat ovat OAJ:n erityisasiantuntijoita