• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kiireellinen humanitaarinen tulitauko Gazassa on välttämätön

13.11.2023 - 20.27 Blogi
Kuvituskuva

Education International tuomitsee sekä Hamasin hyökkäyksen siviilejä vastaan Israelissa että Israelin sotilaallisen hyökkäyksen siviiliväestöä vastaan Gazan alueella. Tilanne Gazassa on kestämätön ja tuomitsemme osaltamme vahvasti kaiken siviileihin kohdistuvan väkivallan,

Opettajajärjestöjen kansainvälinen kattojärjestö Education International (EI) kehottaa kannanotossaan 7.11.2023 kansainvälistä yhteisöä panemaan kiireesti täytäntöön humanitaarisen tulitauon opiskelijoiden, opettajien ja kaikkien siviilien tappamisen lopettamiseksi Gazassa.

EI vaatii Israelia lopettamaan pommitukset ja sotilaalliset toimet, jotka ovat aiheuttaneet tuhansien siviilien kuoleman ja EI:n jäsenten raporttien mukaan myös yli 130 opettajan kuoleman.

Education International tuomitsee sekä Hamasin hyökkäyksen siviilejä vastaan Israelissa että Israelin sotilaallisen hyökkäyksen siviiliväestöä vastaan Gazan alueella.

Näihin Education Internationalin ja lukuisten muiden järjestöjen ja tahojen esittämiin vaatimuksiin on helppo yhtyä. Tilanne Gazassa on kestämätön ja tuomitsemme osaltamme vahvasti kaiken siviileihin kohdistuvan väkivallan.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinaatiotoimiston (OCHA) raportin mukaan yli 10 000 ihmistä, mukaan lukien yli 4 000 lasta, on tapettu viimeisen kuukauden aikana. Lisäksi Gazassa on ilmoitettu kadonneen noin 2 260 henkilöä, ja ainakin 42 prosenttia kaikista Gazan alueen asunnoista on joko tuhoutunut tai vaurioitunut. Pommi-iskut ovat myös tuhonneet 219 oppilaitosta ja 9 yliopistoa.

Erityisesti alueella olevien yli miljoonan lapsen tilanne on epäinhimillinen. Unicefin Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsilla on oikeus elämään ja turvaan. Lapsilla on myös oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Laadukas ja jokaisen lapsen kasvua tukeva koulutus puolestaan rakentaa globaalisti kestävää tulevaisuutta. Tällä hetkellä nämä oikeudet eivät Gazassa toteudu, ja aika uhkaa loppua alueen lapsilta.

Haluamme osaltamme kannustaa osapuolia ja koko kansainvälistä yhteisöä työskentelemään oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun puolesta.

Lue Education International'n kannanotto 


Jenni Arnkil
Järjestöpäällikkö 
@jenniarnkil

Katja Järvinen
Erityisasiantuntija
@KatjaJrvinen1

Jenni Arnkil ja Katja Järvinen vastaavat OAJ:ssä kehitysyhteistyöstä ja muusta solidaarisuustyöstä. Blogeissaan he tarkastelevat maailmaa koulutuksen ja solidaarisuuden näkökulmasta. Lue lisää oaj.fi/globaalivastuu

Yhteisblogi
Yhteisblogi