• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kohti vuotta 2024 vahvasti yhdessä – jäsenten etu edellä

18.12.2023 - 13.56 Blogi
Kuvituskuva

Vuonna 2023 on juhlittu OAJ:n 50-vuotista taivalta. Juhlavuoden lisäksi vuosi on ollut vaikuttamisen suhteen työntäyteinen ensin eduskuntavaalien ja sen jälkeen hallitusohjelman kanssa. Vaikuttamistyö jatkuu vahvana myös vuonna 2024, kirjoittaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Vuosi 2023 on ollut OAJ:lle merkityksellinen. Järjestömme täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Virallinen juhlapäivä on 28.12. Juhlavuoden teemana on ”Yhdessä”. Teema kuvastaa järjestömme vahvuutta ja toimintatapaa. Edustamme laajasti koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalaa aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka ja puolustamme ja edistämme niin opettajien, esihenkilöiden kuin tutkijoiden asemaa ja etuja. Toimimme myös aktiivisesti paikallisella, alueellisella sekä valtakunnallisella tasolla.

Juhlavuotemme teema on ajankohtainen myös yhteiskunnallisesti. Polarisaatio haastaa Suomea ja suomalaisia monin tavoin. Eriytymistä tapahtuu niin alueellisesti kuin taloudellisesti. Meidän tavoitteemme on varmistaa opetuksen laatu ja kelpoisten opettajien antama opetus sekä yhdenvertaiset oppimisen edellytykset kaikille ja kaikkialla Suomessa.

Meidän tavoitteemme on varmistaa opetuksen laatu ja kelpoisten opettajien antama opetus sekä yhdenvertaiset oppimisen edellytykset kaikille ja kaikkialla Suomessa.

Eduskuntavaalit ja hallitusohjelma ovat olleet edunvalvontamme ja vaikuttamistyömme kärkeä koko vuoden. Teimme syksystä 2022 lähtien vahvaa ja onnistunutta vaikuttamistyötä yhdessä kohti eduskuntavaaleja ja hallitusohjelmaa. Koulutuksesta ja sen rahoituksesta sekä oppimis- ja koulutustason laskusta on keskusteltu koko vuoden laajasti myös mediassa, mikä on erinomaista ja tärkeää.

Hallitusohjelmassa korostetaan koulutuksen ja osaamisen vahvistamista, mikä on enemmän kuin tarpeen Pisa-tulostenkin valossa. Opetuksen laadusta ja kelpoisista opettajista on pidettävä kiinni. Suomella ei ole varaa lähteä rapauttamaan koulutuksen tasoa enää yhtään. Kyse on myös lasten oikeudesta saada laadukasta koulutettujen opettajien antamaa opetusta.

Opetuksen laadusta ja kelpoisista opettajista on pidettävä kiinni.

OAJ haluaa neuvotella ja esittää työelämää kehittäviä ratkaisuja, jotka ovat tasapainoisia ja hyvinvointia tukevia. Haluamme neuvotella uudesta työmarkkinamallista, kannatamme määräaikaisten työsopimusten ketjuttamiskieltoa ja esitämme, että jos perusteettomat määräaikaisuudet mahdollistetaan, työntekijällä on oltava oikeus irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa. Aikuiskoulutustuen lakkauttamista emme voi hyväksyä. Uusi tukimuoto ei voi myöskään nojautua lainapainotteisuuden varaan työvoimapulasta kärsivillä aloilla, eikä etenkään aloilla, joissa kelpoisuuden saamiseksi on täydennyskouluttauduttava. Emme myöskään hyväksy sitä, että jäsentemme pitää tulla sairaana töihin tai sairastaa ensimmäinen sairauspäivä palkatta.  

OAJ haluaa neuvotella ja esittää työelämää kehittäviä ratkaisuja, jotka ovat tasapainoisia ja hyvinvointia tukevia.

Vaikeassakin työmarkkinatilanteessa OAJ:lla on rakentava ja tiivis keskusteluyhteys maan hallitukseen ja muihin työmarkkinajärjestöihin. Näin tulee olla jatkossakin. Valot päälle! -mielenilmaus marraskuussa oli osoitus, että meillä on myös valmius toimia jäsentemme aseman puolesta. Jatkamme edelleen aktiivista vaikuttamistyötä ja tarvittaessa toimimme.

Koulutuksen ja osaamisen merkitys talouskasvun ja tuottavuuden kannalta on merkittävää. Koulutusta ei kuitenkaan ole ilman koulutettuja opettajia ja opetus- ja tutkimusalan ammattilaisia. Toivon, että jokainen tässä maassa arvostaa sitä, että koulutetut opettajat tekevät parhaansa jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen oppijan hyväksi – ja näin koko yhteiskunnan hyväksi.

Rauhaisaa joulun aikaa ja jatkamme yhdessä vahvaa edunvalvontaa vuonna 2024!


Katarina Murto
OAJ:n puheenjohtaja
X:ssä (ent. Twitter) @KatarinaMurto

Jaa
Katarina Murto
Katarina Murto