• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lunttilappu eduskuntaryhmille hallitustunnustelijan kysymyksiin vastaamiseen

14.04.2023 - 13.02 Blogi
Kuvituskuva

Psst eduskuntaryhmät! Hallitustunnustelija on antanut kysymyksensä eduskuntaryhmille vastattavaksi. OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo kirjoitti lunttilapun eduskuntaryhmille, jotka kuumeisesti miettivät vastauksia kysymyksiin viikonlopun aikana.

Eduskuntapuolueilla on nyt kiire, sillä ne saivat hallitustunnusteluja vetävältä kokoomukselta tänään vastattavakseen vinon pinon erilaisia kysymyksiä. Vastausaikaa on vain tiistaihin puoleenpäivään, joten aikaa ei ole hukattavaksi.

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella. Siihen liittyen kirjoitin jokaisen puolueen urakkaa helpottaakseni muutamaa kysymystä varten lunttilapun. Toivottavasti se auttaa kiireessä näkemään koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen merkityksen yhteisten ongelmien ratkaisemisessa.

Lue myös näkemyksemme: Neljä kynnyskysymystä Suomen tulevaisuudelle

Millä keinoin nostaisitte suomalaisten osaamis- ja koulutustasoa? Millä keinoin vahvistaisitte varhaiskasvatusta ja perusopetusta niin, että jokainen perusopetuksesta valmistuva nuori omaa riittävän luku-, kirjoitus- ja laskutaidon? Miten edistäisitte talouskasvua?

Oikea vastaus: Osaamis- ja koulutustason nostaminen on Suomen kohtalonkysymys, josta riippuu niin kilpailukykymme, työllisyytemme, taloudellisen kasvun edellytykset kuin laajempi hyvinvointikin.
Tämä ei onnistuu vain merkittävillä lisäpanostuksilla koulutukseen.

Osaamis- ja koulutustason nostaminen on Suomen kohtalonkysymys, josta riippuu niin kilpailukykymme, työllisyytemme, taloudellisen kasvun edellytykset kuin laajempi hyvinvointikin.

Tarvitaan esimerkiksi oppimisen tuen kuntoon laittamista, korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen suunnattua rahoitusta sekä ammatillisen koulutuksen vahvistamista.

Ongelmien korjaaminen ei onnistu ilman riittävää rahoitusta, ja puolueemme x sitoutuu siihen, ettei koulutuksesta leikata miltään osin.

Oletteko sitoutuneet parlamentaarisen TKI-ryhmän hyväksymään tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä? Sitoudutteko varmistamaan, että Suomessa on riittävästi osaajia tutkimus- ja kehittämistyöhön?

Oikea vastaus: Ilman muuta sitoudumme. TKI-panostuksilla rakennetaan Suomen kilpailukyky ja taloudellisen kasvun edellytykset.

Tavoitellun rahoitustason saavuttamiseen on asetettava konkreettiset askelmerkit. Samalla on huolehdittava koko koulutusketjusta sekä perustutkimuksen edellytyksistä korkeakouluissa.

Miten vastaisitte laaja-alaiseen työvoimapulaan Suomessa?

Oikea vastaus: Työvoimapula otetaan haltuun koulutuksella. On tärkeää satsata koulutuksen laatuun. Siihen, että koulutuksesta valmistutaan kattavasti ja hyvällä osaamisella, sillä kenenkään panosta ei ole Suomella varaa heittää hukkaan. Jatkuvalla oppimisella on tuettava työikäisten osaamista.

On tärkeää satsata koulutuksen laatuun. Siihen, että koulutuksesta valmistutaan kattavasti ja hyvällä osaamisella.

Suomi tarvitsee myös kansainvälisiä osaajia ja työvoimaa. On ehdottoman tärkeää, että jokaiselle maahanmuuttajalle taataan yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua ja kehittyä omien osaamistarpeidensa sekä edellytystensä mukaisesti.

Hallituksen on sitouduttava työelämän kehittämiseen, koska hyvinvoivat, osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat Suomelle korvaamaton voimavara.

Millä keinoilla vahvistaisitte kaupunkien ja kuntien elinvoimaa ja investointikykyä muuttuneessa toimintaympäristössä?

Oikea vastaus: Kasvatus ja koulutus ovat kaupunkien ja kuntien päätehtävä sekä niiden elinvoiman ja kilpailukyvyn tärkein tekijä.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia selkeällä lainsäädännöllä ja riittävällä rahoituksella siitä, että jokaisella kansalaisella on yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet riippumatta siitä, missä kunnassa asuu.

Millä keinoin torjuisitte jengi- ja nuorisorikollisuutta?

Oikea vastaus: Ilmiö on monitahoinen, mutta selvää on, että tässäkin asiassa ennaltaehkäisy on kaiken a ja o.

Erilaisia tuen tarpeita ja oppimisvaikeuksia voidaan tunnistaa ja ongelmia ratkaista jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa, kunhan siihen on riittävät resurssit ja toimivat käytännöt – siis esimerkiksi tarpeeksi erityisopettajia.

Kun koulutuksella ehkäistään syrjäytymistä, ehkäistään myös jengiytymistä.

Kun koulutuksella ehkäistään syrjäytymistä, ehkäistään myös jengiytymistä. Iso askel eteenpäin olisi oppimisen tuen uudistus, jossa ei tyydyttäisi toteamaan tuen tarpeita vaan varmistettaisiin riittävällä rahoituksella ja täsmällisemmällä lainsäädännöllä, että jokainen oppija todella saa tarvitsemaansa tukea.

Onko eduskuntaryhmällänne ehdottomia hallitusratkaisuun vaikuttavia kynnyskysymyksiä hallituksen ohjelman tai hallituskokoonpanon osalta?

Oikea vastaus: Kuten puolueemme x jo eduskuntavaalikeskusteluissa usein totesi, sitoudumme siihen, ettei koulutuksesta leikata.

Lue myös näkemyksemme: Neljä kynnyskysymystä Suomen tulevaisuudelle

Jaakko Salo

Koulutuspolitiikan päällikkö

Twitterissä @JJJSalo

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla voimme luoda turvaa: Koulutuksella. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuudenkestävyyttä.

OAJ:n ratkaisuehdotukset