• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Jäsen kysyy: Miten saan pidettyä kiinni sak-työajasta?

13.09.2023 - 10.19 Blogi
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen opettajan työaika ei koostu pelkästään lasten opetus- ja kasvatustehtävistä, vaan myös suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtävistä (sak) sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta. OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton vinkkaa, miten sak-työajan riittävyyden voi varmistaa.

Jotta varhaiskasvatuksen tavoitteet voidaan saavuttaa ja toiminta on laadukasta, sen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen (sak) on varattava riittävä työaika. Tätä työtä ei tehdä lapsiryhmässä, vaan lapsiryhmän ulkopuolella. Työskentelytilan pitää olla rauhallinen ja opettajalle on tarjottava tarvittavat työvälineet. Opettajalla täytyy olla mahdollisuus tehdä sak-työtehtäviä myös työpaikan ulkopuolella.

Parhaat keinot varmistaa sak-työajan riittävyys:

  • Sak-työaikaa varataan kulloinkin riittävän pitkä aika, eikä sitä pilkota liian pieniin jaksoihin.
  • Työnantajalla on selkeät ohjeet työaikaa koskevan erityismääräyksen soveltamisesta ja ohjeet vastaavat työehtosopimuksen sopimusmääräystä.
  • Päiväkodin johtaja tai lähiesihenkilö vastaa työaikajohtamisesta, eli työvuoroluettelojen laadinnasta.
  • Sak-työaika merkitään työvuoroluetteloon etukäteen
  • Päiväkodissa on asianmukaiset työtilat ja -välineet, minkä lisäksi osan sak-työajasta voi tehdä työpaikan ulkopuolella.
  • Varhaiskasvatuksen opettaja tietää, että hänellä on varhaiskasvatuslain mukaan kokonaisvastuu varhaiskasvatuksen pedagogisesta suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä.

Sak-työaika mahdollistaa opettajan lakisääteisten tehtävien tekemisen

Varhaiskasvatuksen opettajan työaika ei koostu pelkästään lasten opetus- ja kasvatustehtävistä, vaan myös yhteistyöstä eri tahojen kanssa sekä lapsiryhmän ulkopuolisista suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtävistä sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta. Sak-työaika ei ole työajasta erillinen etuoikeus tai lahja, vaan sillä mahdollistetaan opettajan lakisääteisten tehtävien tekeminen.

Sak-työaika ei ole työajasta erillinen etuoikeus tai lahja, vaan sillä mahdollistetaan opettajan lakisääteisten tehtävien tekeminen.

Varhaiskasvatuksen opettaja tekee sak-työaikana lakisääteisiä suunnittelu-, arviointi ja kehittämistehtäviä. Tärkeä työ vaati rauhallisen työtilan, tarvittavat työvälineet ja mahdollisuuden tehdä työtä myös päiväkodin ulkopuolella.

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa painottuu pedagogiikka. Tätä edellä mainittua toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslain säädökset sekä valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatukselle on lainsäädännössä määritelty 10 tärkeää ja vaativaa tavoitetta, jotka määrittelevät niin opettajan kuin muun henkilökunnan työtä. 

Varhaiskasvatuksen opettajan päätehtävänä on varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät sekä kokonaisvastuu varhaiskasvatuksen suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä. Nimenomaan lainsäädännöstä ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista tuleva tavoitteellisuus vaatii sille varatun työajan.

Miksi vieläkin opettajien sak-työajasta täytyy vääntää, sen tarvetta saattaa joutua erikseen perustelemaan, eikä sen toteutumista välttämättä mitenkään seurata? Pedagoginen toiminta ei synny itsestään tai tyhjästä. Toteutunutta toimintaa on myös arvioitava ja kehitettävä, mikä vaatii keskeytyksetöntä työaikaa.

Pedagoginen toiminta ei synny itsestään tai tyhjästä. Toteutunutta toimintaa on myös arvioitava ja kehitettävä, mikä vaatii keskeytyksetöntä työaikaa.

Opettaja, pidä tiukasti kiinni siitä, että sak-työaikasi toteutuu!
Päiväkodin johtaja, varmista työvuorosuunnittelussa sak-työajan toteutuminen.


Kirsi Sutton
Erityisasiantuntija, työmarkkinaedunvalvonta
@KirsiSutton

P.S.

Haluamme palvella jäseniämme asiantuntevasti, luotettavasti ja ratkaisuhakuisesti. Tämä blogi on osa syksyn 2023 #KysyOAJ:ltä -blogisarjaa, jossa asiantuntijamme vastaavat jäsentemme esittämiin, heidän työtään ja arkeaan koskeviin kysymyksiin.

#KysyOAJ:ltä #jäsenyyskannattaa

KysyOAJ:ltä
KysyOAJ:ltä