• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

On perusopetuksen vuoro – opettajien huolenaiheet pinnalla vaalikeskusteluissa

07.03.2023 - 08.30 Blogi
Kuvituskuva

Peruskoulu on nyt kaikkien huulilla. Näin pitää ollakin. Tämä oli tavoitteemme, kun viime vuoden keväällä ryhdyimme OAJ:n toimistolla suunnittelemaan, millä asioilla lähdemme kohti seuraavaa eduskuntavaalikautta ja hallitusohjelmaa. Erityisasiantuntija Pauliina Viitamies kertoo, missä perusopetuksen kysymyksissä OAJ pyrkii vaikuttamaan tulevaan hallitusohjelmaan.

OAJ on jo vuosien ajan ollut tietoinen asioista, joiden perusopetuksen opettajakunta kokee muuttaneen työtään kuormittavaksi. Asiat ovat nousseet esiin useissa jäsenkyselyissä, ja näitä tekijöitä halusimme nostaa vaalikeskustelujen ytimeen. Olemme onnistuneet siinä.  

Lapset ja nuoret maksavat paitsi koronan aikaista oppimisvelkaa myös 20 viime vuoden aikana tehtyjen koulutusleikkausten seurauksia. Ryhmäkoot ovat kasvaneet, niin sanottuja tukiopetustunteja ja jakotunteja on vähennetty, mahdollisuutta saada erityisopetusta on säästösyistä vaikeutettu ja oppimateriaaleista on tingitty. 

Lapset ja nuoret maksavat paitsi koronan aikaista oppimisvelkaa myös 20 viime vuoden aikana tehtyjen koulutusleikkausten seurauksia.

Nämä ovat asioita, joista opettajat ovat kertoneet ja jotka vaikuttavat sekä yksittäisten lasten ja nuorten arkeen että oppimistuloksiin. Oppimistulosten laskuun viittasi myös opetus- ja kulttuuriministeriö tammikuun lopussa julkaisemallaan Sivistyskatsauksella. Se puolestaan näytti herättävän median lisäksi myös vaaleihin valmistautuvat puolueet.

Jokainen eduskuntapuolue on ilmoittanut halunsa puuttua niihin epäkohtiin, joita heidän näkemyksensä mukaan perusopetuksessa on.

Jokainen eduskuntapuolue on ilmoittanut halunsa puuttua niihin epäkohtiin, joita heidän näkemyksensä mukaan perusopetuksessa on.

OAJ on mielellään mukana auttamassa poliittisia päättäjiä toimissa, joilla parannetaan osaamista perustaidoissa, korjataan oppimisen tukeen liittyvät ongelmat ja pienennetään opetusryhmien kokoja sekä käynnistetään maahanmuuttotaustaisille oppijoille kehittämisohjelma.

OAJ:n tavoitteena on vaikuttaa perusopetuksen osalta tulevaan hallitusohjelmaan niin, että

  1. Tehdään suunnitelma koulutuksen kokonaisrahoituksen tason nostamiseksi.
  2. Korjataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen ongelmat.
  3. Vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kohdentamalla opetukseen erityisavustus 80 miljoonaa euroa vuodessa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Erityisavustusta voidaan käyttää jakotunteihin, erityisopettajiin ja resurssiopettajiin.
  4. Nuorten opettajien tueksi säädetään mentorointimalli.
  5. Nostetaan perusopetuksen vähimmäistuntimäärää perustaitojen parantamiseksi.
  6. Käynnistetään maahanmuuttotaustaisten oppijoiden osaamisen vahvistamiseksi laaja kehittämisohjelma.

 

Pauliina Viitamies
Erityisasiantuntija, OAJ
@pauliinaviitami

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla voimme luoda turvaa: Koulutuksella. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuudenkestävyyttä.

OAJ:n ratkaisuehdotukset