• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Osaava ja hyvinvoiva Sivistys-Suomi tehdään yhdessä

06.12.2023 - 07.00 Blogi
Kuvituskuva

Koulutus on ollut yksi avaintekijöistä, jonka avulla Suomi on rakentunut vahvaksi ja sivistyneeksi yhteiskunnaksi. Opettajat kouluttavat jokaisen suomalaisen osaajan, joten opettajien rooli myös Suomen tulevaisuudelle on keskeinen, kirjoittaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto itsenäisyyspäivän blogikirjoituksessaan.

Itsenäisen Suomen historia rakentuu koulutuksen varaan. Koulutus on keskeinen tekijä vahvan ja kehittyvän yhteiskuntamme rakentamisessa.

Koulutuksen avulla on vahvistettu suomalaista identiteettiä ja kotimaisten kieltemme asemaa. Koulutus on lujittanut osaamispohjaa ja luonut edellytyksiä teknologiselle kehitykselle. Koulutusjärjestelmämme on auttanut Suomea kehittymään moderniksi yhteiskunnaksi ja tukenut maamme taloudellista kasvua. Tasa-arvoinen ja eheä Suomi on rakennettu koulutuksella. Jotta tilanne olisi näin myös tulevaisuudessa, koulutukseen on panostettava paljon nykyistä enemmän.

Koulutus on ollut yksi avaintekijöistä myös siinä, että Suomi on rakentunut vahvaksi ja sivistyneeksi yhteiskunnaksi. Suomi ei ole kuitenkaan poikkeus, sillä koulutukseen panostaminen on myös globaalisti kestävää vastuunkantoa.

Maailman konfliktien keskellä on tärkeää korostaa koulujen ja opettajien työn merkitystä myös rauhan rakentajina. Opettajat tekevät rauhan eteen työtä päivittäin jokaisella koulutusasteella. Opettajien tehtävänä on opettaa tuleville sukupolville tärkeitä länsimaisia arvoja, kuten demokratiaa, yhdenvertaisuutta, toisten kunnioittamista, suvaitsevaisuutta ja konfliktien ratkaisemista rauhanomaisin keinoin. Koulutus ja kasvatus sekä opettajat luovat vahvan perustan paitsi oppimiselle ja osaamiselle myös rauhalle ja yhteiskunnalliselle vakaudelle.

Suomen menestystarina on vahvasti myös suomalaisen koulutuksen menestystarina. Koulutusjärjestelmän laajentaminen ja maksuttomuus ovat olleet avainasemassa tasa-arvon edistämisessä. Koulutus on ollut ja on kaikkien saatavilla riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta.

Maamme kansainvälinen maine perustuu vahvasti koulutuksen varaan. Korkeatasoinen koulutusjärjestelmä on auttanut Suomea integroitumaan globaaliin talouteen ja osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön. Laadukas opettajankoulutus ja koulutuksen laatu ovat saaneet maailmanlaajuista huomiota, mikä on vahvistanut maamme asemaa osaamisen ja koulutuksen mallimaana. Tämä kaikki on tukenut Suomen roolia osaavana ja luotettavana kumppanina.

Olen vakuuttunut, että Suomen tulevaisuuden menestys rakentuu koulutettujen opettajien ja osaamisen varaan. Joka päivä maamme kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa opitaan ja kehitetään uutta koulutettujen ja työhönsä sitoutuneiden opettajien ja tutkijoiden johdolla.  Opettajat kouluttavat jokaisen suomalaisen osaajan, joten opettajien rooli myös Suomen tulevaisuudelle on keskeinen. Osaava ja hyvinvoiva Sivistys-Suomi tehdään yhdessä. Hyvää itsenäisyyspäivää!

Katarina Murto
OAJ:n puheenjohtaja
Twitterissä @KatarinaMurto

Puheenjohtaja Katarina Murto edustaa OAJ:ta itsenäisyyspäivän vastaanotolla Presidentinlinnassa.

Jaa
Katarina Murto
Katarina Murto