• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Suomi menestyy koulutuksella ja inhimillisellä työelämällä

01.05.2023 - 08.00 Blogi
Kuvituskuva

Hallitusneuvottelut käynnistyvät vapun jälkeen. Koulutuksen rahoituksesta on leikattu viime vuosikymmenellä merkittävästi, ja isoja uudistuksia on tehty puutteellisin resurssein. Tulevaisuudenkestävä Suomi edellyttää panostuksia koulutukseen ja hyvään työelämään, kirjoittaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto vappublogissaan.

Tänä vuonna vietämme vappua odottaessamme hallitusneuvottelujen käynnistymistä. Oppimis- ja koulutustason nosto on yksi keskeisimmistä kysymyksistä, joihin uuden hallituksen ja eduskunnan on tartuttava ripeästi ja määrätietoisesti.

Oppimis- ja koulutustason nosto on yksi keskeisimmistä kysymyksistä, joihin uuden hallituksen ja eduskunnan on tartuttava ripeästi ja määrätietoisesti.

Koulutuksen rahoituksesta on leikattu viimeisellä vuosikymmenellä merkittävästi. Isoja uudistuksia on tehty puutteellisin resurssein, ja se on lisännyt opettajien ja esihenkilöiden työkuormaa kohtuuttomasti kaikilla koulutusasteilla.

Oppimisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten määrä on kasvanut huolestuttavaa tahtia. Samanaikaisesti mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Toimivaa oppilashuoltoa eikä moniammatillista tukea ole kyetty varmistamaan niin, että kaikilla lapsillamme olisi yhdenvertaiset edellytykset oppia.

Erityisopettajista on pulaa, varhaiskasvatuksen opettajista puhumattakaan. Opettajankoulutusmääriä on nostettava riittävälle tasolle. Me tarvitsemme opettajarekisterin tähän maahan, jotta voimme ennakoida tarvittavia opettajankoulutusmääriä.

Opettajankoulutusmääriä on nostettava riittävälle tasolle.

Koulutus ei ole palapeli, jossa rahaa voi siirrellä kuin palapelin paloja koulutusasteelta toiselle. Jotta varmistamme korkeakoulutettujen määrän kasvun, koko koulutusketjusta ja rahoituksesta on huolehdittava.

Jotta varmistamme korkeakoulutettujen määrän kasvun, koko koulutusketjusta ja rahoituksesta on huolehdittava.

Meidän tulee pitää huolta koko maan koulutuksen ja laadukkaan opetuksen saatavuudesta. Emme voi keskittää koulutusta ja koulutettuja opettajia vain joihinkin kasvukeskuksiin. Se lisäisi entisestään kuntien ja alueiden eriytymistä. Laadukas varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset varmistavat kuntien ja alueiden elinkelpoisuuden kaikkialla Suomessa.

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää panostuksia koulutuksen ohella työelämän laatuun. Suomessa työkyvyttömyydestä koituu pelkästään kunta-alalla vuosittain noin kahden miljardin kustannukset. Työkyky ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä.

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää panostuksia koulutuksen ohella työelämän laatuun.

Työhyvinvointiin panostaminen opetus- ja tutkimusalalla näkyy opetuksen laadussa. Siksi työturvallisuuslain uudistaminen on tärkeää, jotta liiallisen psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä säädetään nykyistä vahvemmin.

Työhyvinvointiin panostaminen opetus- ja tutkimusalalla näkyy opetuksen laadussa.

Työmarkkinoiden muutosten ja sopimusyhteiskunnan toimivuuden vahvistamiseksi sovittelujärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä. Tarvitsemme puolueettoman talousyksikön sovittelutoimiston yhteyteen tuottamaan ajantasaista taloustietoa neuvottelujen ja sovittelun tueksi. Tämä edistäisi sopimukseen pääsemistä neuvottelemalla sekä ehkäisisi työrauhahäiriöitä.

OAJ on esittänyt ratkaisut tulevaisuudenkestävän Suomen rakentamiseen. Se edellyttää panostuksia koulutukseen ja hyvään työelämään.

 

Katarina Murto
puheenjohtaja

Lue lisää tulevaisuudenkestävän Suomen rakentamisesta 

Katarina Murto
Katarina Murto