• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajalla on oikeus koskemattomuuteen

16.01.2024 - 15.48 Blogi

Kenenkään ei pidä töissä kokea väkivaltaa tai sen uhkaa. Tämän sanominen on tietysti itsestäänselvyys – tai niin sitä luulisi. OAJ:n kyselyiden mukaan reilu kymmenesosa jäsenistä ovat kohdanneet työssään väkivaltaa tai sen uhkaa.

Lasten lisääntynyt huonovointisuus, haasteellinen käytös ja kouluväkivalta on ollut kuluvan lukuvuoden aikana esillä niin julkisuudessa kuin OAJ:n jäsenneuvontaan tulleissa yhteydenotoissa. Väkivalta ja sen uhka vaikuttaa monella tasolla, uhaten myös opettajan työssä jaksamista sekä alan veto- ja pitovoimaa tilanteessa, jossa koulutetuista kasvatus- ja opetusalan ammattilaisista on jo pulaa ja alanvaihto käy yhä useamman opettajan mielessä.

Opettajalla on oikeus tehdä työtään turvallisessa ympäristössä ja työnantajan tehtävänä on työturvallisuuslain mukaan turvata tätä oikeutta. Toimenpiteiden laiminlyönti saattaa olla jopa työturvallisuusrikos.

Tietyissä kasvatus- ja opetusalan tehtävissä on tilastollisesti keskimääräistä suurempi väkivallan uhka. Tämä täytyy ottaa huomioon työn vaarojen tunnistamisessa ja arvioinnissa päiväkodeissa, kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Väkivallan uhan tunnistaminen ja torjunta on luonnollisesti työnantajan vastuulla.

Väkivallan uhkaa ei välttämättä osata ottaa todesta työpaikoilla. Siihen täytyy varautua ainakin seuraavilla tasoilla: työympäristön turvallisuutta parantavilla ratkaisuilla, varmistamalla että apua saa nopeasti, selkeillä toimintaohjeilla, jotka ovat kaikkien työntekijöiden tiedossa, kouluttamalla työntekijöitä uhkaavissa tilanteissa toimimiseen sekä varmistamalla, että koulussa on riittävästi työntekijöitä joilla on valmiuksia vaara- ja uhkatilanteissa toimimiseen. 

Opettajan tärkein velvollisuus on kertoa kaikista väkivalta- tai uhkatilanteesta esihenkilölle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Ilmoitusten tekeminen on välttämätöntä, jotta työnantajalla on realistinen käsitys tilanteesta työpaikalla. Työntekijän ilmoitus luo toimintavelvoitteen työnantajalle: Tämän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotta väkivallan uhka ja sen aiheuttamat haitat saadaan minimoitua.

Toimivat ohjeet ja koulutusta tilanteessa toimimiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä ja on ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä vaikuttava. OAJ:n Työhyvinvointityöryhmässä on havaittu, että niissä yksiköissä, joissa toimintaohjeet ovat kunnossa on myös turvallisuuden tunne ja työhyvinvointi paremmalla tolalla, vaikka väkivaltatilanteita on paljon. Toimivat ohjeet kertovat yleisestikin niin opettajien kuin oppijoiden turvallisuutta ja hyvinvointia edistävästä toimintakulttuurista.

Educan Open loungessa puhutaan opettajan oikeudesta koskemattomuuteen lauantaina 27.1.2024 klo 11.30-12.00. Tule kuulolle jos olet maisemissa!

Sara Simberg
Erityisasiantuntija, työelämäpalvelut
X: sara_simberg

Lue OAJ:n esittämistä ratkaisuista nuoriso- ja jengirikollisuuteen

Ohjeita väkivallan varalta:

Väkivaltatilanteessa: toimi työnantajan ohjeiden mukaan. Hälytä apua, tarvittaessa soita 112.

Väkivaltatilanteen jälkeen:

  1. Tee välittömästi kirjallinen ilmoitus väkivaltatilanteesta tai sen uhasta omalle esihenkilöllesi sekä työsuojeluvaltuutetulle.
  2. Käy työterveyshuollossa, jos tilanteessa on tullut fyysisiä jälkiä tai haitallista psyykkistä kuormitusta.
  3. Tee ilmoitus työtapaturmasta työnantajan vakuutusyhtiöön.
  4. Tilannearvion mukaan tee rikosilmoitus tai tutkintapyyntö sekä lastensuojeluilmoitus.
  5. Pyydä tarvittaessa koulun oppilashuoltotyöryhmä tai kriisiryhmä koolle.
Jaa
Sara Simberg
Sara Simberg