• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sopimusneuvotteluissa työnantaja sanoo eurovaatimuksiin ei – ja se on ihan normaalia

20.03.2024 - 09.52 Blogi
Kuvituskuva

Sivistysalan kanssa käytävissä sopimusneuvotteluissa me perustelemme, miksi jäsentemme tekemän työn arvon pitää näkyä myös tilillä. Neuvottelujen vastapuoli on asiasta eri mieltä ja esittää heikennyksiä työntekijöiden asemaan. Ja se on ihan normaalia! Neuvotteluissa on kyse nimenomaan keskenään ristiriitaisten tavoitteiden sovittamisesta yhteen, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos kirjoittaa.

Julkisuudessa on jo kuukausien ajan seurattu työmarkkinakriisiä. Maan hallitus pyrkii työnantajajärjestöjen tuella yksi kerrallaan viemään läpi hallitusohjelmaan kirjattuja työelämäheikennyksiä

Palkansaajajärjestöt vetoavat neuvottelujen puolesta, jotta myös työntekijöiden näkemykset huomioitaisiin, kun päätetään heihin vaikuttavista asioista. OAJ:n helmikuinen ehdotus vientivetoista työmarkkinamallia koskevista neuvotteluista sai onneksi vastakaikua.

Samalla OAJ neuvottelee Sivistysalan kanssa jäsentensä palkoista ja työehdoista. Ammattikorkeakoulujen henkilöstö sai maaliskuussa oman uuden sopimuksen, ja yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimusneuvottelut tiivistyvät parhaillaan. 

Neuvotteleminen on tapa sovittaa ristiriitaisia tavoitteita yhteen

Työmarkkinakriisin keskellä onkin hyvä pysähtyä neuvottelemisen arvon äärelle. Neuvotteleminen on aina luottamusta edellyttävä prosessi, jossa pyritään yhteisesti hyväksyttävään lopputulokseen. Neuvottelujen lopputuloksena ei ole vastapuolen selätys, vaan ratkaisu, jossa onnistutaan sovittamaan keskenään ristiriitaisia tavoitteita yhteen.

Neuvottelujen lopputuloksena ei ole vastapuolen selätys, vaan ratkaisu, jossa onnistutaan sovittamaan keskenään ristiriitaisia tavoitteita yhteen.

OAJ:ssä neuvotteluihin valmistaudutaan jo kauan ennen sopimusten umpeutumista. Neuvottelutavoitteita valmistellaan ja priorisoidaan yhdessä jäsenten ja heidän edustajiensa kanssa jo kuukausia ennen sopimusten umpeutumista. 

Neuvottelujen aluksi työnantajapuoli esittelee omia tavoitteitaan ja OAJ omiaan. Kärjistetysti homma menee siis niin, että OAJ kertoo, mihin kaikkeen tarvitaan lisää euroja, ja työnantaja kertoo, että nyt ajat ovat niin kurjat, että lisäeurojen sijaan on kustannussäästöjen aika.

OAJ kertoo, mihin kaikkeen tarvitaan lisää euroja, ja työnantaja kertoo, että nyt ajat ovat niin kurjat, että lisäeurojen sijaan on kustannussäästöjen aika.

Jotta heti alussa ei juututa juupas-eipäs-linjalle, käydään yhdessä läpi myös tilastoja esimerkiksi julkisen talouden tilanteesta ja palkkakehityksestä. 

Neuvottelujen tavoitteena on sopimus, ei lakko

Sopimusten umpeutumiseen on aikaa vajaat pari viikkoa. Ennen sitä luvassa on vielä lukuisia tapaamisia, joissa haetaan keinoja sovittaa yhteen keskenään ristiriitaisia tavoitteita. 

Jos sopua ei synny, on sopimusten umpeutumisen jälkeen mahdollista turvautua myös järjestöllisiin toimiin, kuten lakkoon. Lakkoon osallistuville OAJ:n jäsenille maksetaan jokaiselta lakkopäivältä 180 euroa. 

Uskomme, että vaikeat taloudelliset ajat entisestään korostavat jäsentemme työn ja ammattitaidon arvoa. 

Tavoitteenamme ei kuitenkaan ole lakko, vaan sopu. Uskomme, että vaikeat taloudelliset ajat entisestään korostavat jäsentemme työn ja ammattitaidon arvoa. 

Pelissä on ammattilaisten arvo ja työpaikkojen houkuttelevuus

Työllään jäsenemme yksityisellä opetusalalla ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa luovat edellytyksiä sille, että hallituksen tavoitteet esimerkiksi työllisyydestä voivat tulevina vuosina toteutua. Siksi me sanomme Sivistysalan neuvottelijoille tälläkin viikolla, että ammattilaisten arvon täytyy näkyä myös tilillä. On normaalia, että he sanovat ensin ei. 

Sivistysalakin pitää laadukasta koulutusta tärkeänä Suomen tulevaisuudelle ja haluaa pitää yksityiset koulut, oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset houkuttelevina työpaikkoina.

Mutta koska hekin pitävät laadukasta koulutusta tärkeänä Suomen tulevaisuudelle ja haluavat pitää yksityiset koulut, oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset houkuttelevina työpaikkoina tulevaisuudessakin, löydämme kyllä ennen pitkää sovun.

Neuvottelujen etenemistä voit seurata osoitteessa oaj.fi/oajneuvottelee.

Petri Lindroos
OAJ:n neuvottelujohtaja
X:ssä @LindroosPetri

Sopimusneuvotteluissa on kyse ammattilaisten arvosta.

Osaavat opettajat ovat edellytys osaavalle Suomelle, ja osaajia tämä maa nyt tarvitsee. Kevään sopimusneuvotteluissa mitataan Sivistysalan arvostusta opetusalan ammattilaisia kohtaan. Mitä opettajat itse ajattelevat työnsä ja osaamisensa arvosta? Entä mitä he odottavat kevään sopimusneuvotteluista? Viisi opettajaa vastaa haastatteluissa, jotka julkaistaan tammi-helmikuussa. Seuraa neuvotteluja ja tutustu kollegan ajatuksiin!

Seuraa neuvottelujen etenemistä
Petri Lindroos
Petri Lindroos