• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työttömyysturvan ikäsidonnaisten poikkeusten poistaminen

24.05.2024 - 11.37 Blogi
Kuvituskuva

Tulevana syksynä esitetään paljon muutoksia sosiaaliturvaan. Osa näistä muutoksista koskee erityisesti iäkkäämpiä henkilöitä. Juristi Kai Kullaa avaa sitä, miten nämä esitetyt muutokset vaikuttaisivat.

Vaikka otsikko saattaa kuulostaa tylsältä, kyseessä on kuitenkin merkittävä ja tärkeä asia. Mistä siis on kyse? Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys, jonka mukaan ikääntyneitä koskevaa erityiskohtelua työttömyysturvassa vähennetään. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2024.  

Aiemmin siis ikääntyneille työttömille on ollut joitain erityisiä helpotuksia, koska tilastojen mukaan työllistyminen yli 55-vuotiaille on vaikeampaa kuin nuorille.  Kaksi muutosta kannattaa erityisesti ikääntyneempien OAJ:n jäsenten huomioida: työssäoloehdon kerryttäminen tuetuissa palveluissa ja työttömyyspäivärahan uudelleenmäärittely.  

 Mitä nämä sitten tarkoittaisivat?  

Aloitetaan työttömyyspäivärahan perusteista. Ansiosidonnainen päiväraha perustuu ennen työttömyyttä saatuun palkkaan. Laskukaava on hiukan monimutkainen, mutta lopputuloksena on noin 60 % palkasta vastaava päiväraha.  

Ensimmäinen uudistus liittyy työssäoloehtoon. Saadakseen ansiosidonnaista päivärahaa, täytyy hakijan täyttää työssäoloehto. Se tarkoittaa, että viimeisen 28 kuukauden ajalta on löydyttävä puolen vuoden työhistoria, ja syyskuun alusta vaatimus pidentyy vuoteen. Tähän asti erilaiset työllistämistoimet, esim. palkkatuettu työ, on luettu osaksi tätä työssäoloehtoa, ja julkinen valta on ollut velvollinen tarjoamaan työllistämistoimia ikääntyneille, mikä tähän asti on taannut sen, että ikääntyneen oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan pysyy voimassa. Jatkossa nämä eivät kerryttäisi työssäoloehtoa, ja työllistämisvelvoitteista luovutaan. 

Toinen uudistus koskee päivärahan uudelleenmäärittelyä. Ansiopäivärahaa voi saada yleensä 400 päivää. Jos työttömyysjakson aikana käy töissä niin että työssäoloehto täyttyy uudelleen, alkaa ansiopäivärahojen määrä ”alusta”. Tässä kohtaa tarkastellaan taas hakijan viimeisimpiä tuloja ja määritellään ansiopäivärahan taso. Aiemmin yli 58-vuotiailla tätä tarkistusta ei tehty, ja ansiosidonnaisen määrä pysyi ennallaan – paitsi jos tulot olivat nousseet. Nyt tämä ikäsidonnainen poikkeus poistuu, ja myös yli 58-vuotiaiden päiväraha voi laskea.  

Eräät ikäsidonnaiset poikkeukset jäisivät ennalleen. Työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa koskee ikäsidonnainen poikkeus, jonka mukaan henkilölle, jonka työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta ja jolla työssäoloehdon täyttyessä on huomioitavaa työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa 500 työttömyyspäivältä. 

Nämä ovat vasta esityksiä ja niiden sisältö saattaa hallituksen ja eduskunnan käsittelyssä muuttua. Toteutuessaan esitys kuitenkin johtaisi siihen, että ikääntyneiden työnhakijoiden työttömyysturva heikentyisi. Lisää tietoa näistä löydät Opetus ja tiede- työttömyyskassan sivuilta.  Kokonaiskuvan hallituksen esityksistä sosiaaliturvaan löydät täältä.

Kai Kullaa
Juristi

 

 

Kai Kullaa
Kai Kullaa