• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatus on tärkeä osa koulutusjärjestelmää

14.03.2024 - 06.00 Blogi
Kuvituskuva

Tänään vietetään valtakunnallista varhaiskasvatuksen päivää. Työtä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja lastemme hyvän tulevaisuuden eteen täytyy tehdä määrätietoisesti. Laadukas varhaiskasvatus edellyttää koulutettuja opettajia, joiden palkkaus ja työolosuhteet ovat kilpailukykyisiä ja motivoivia, kirjoittaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto blogissaan.

Liian usein unohdetaan, että varhaiskasvatus on merkittävä osa koulutusjärjestelmää. Myös laajat kansainväliset tutkimukset alleviivaavat varhaiskasvatuksen merkitystä. Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen iän ja kehityksen mukaista kasvua, oppimista sekä koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. On hämmästyttävää, että Suomessa varhaiskasvatusta ei ole kirjattu sivistykselliseksi perusoikeudeksi.   

Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen iän ja kehityksen mukaista kasvua, oppimista sekä koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista haastaa merkittävä pula kelpoisista opettajista. OAJ on tehnyt vaikuttamistyötä useiden vuosien ajan sen eteen, että varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen aloituspaikkamääriä saadaan nostettua tarvetta vastaavalle tasolle. Hallitusohjelma antaa tähän hyvät lähtökohdat, mutta koulutusmäärien lisäys ei onnistu ilman riittävää rahoitusta.  

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista haastaa merkittävä pula kelpoisista opettajista.

Laadukas varhaiskasvatus edellyttää myös päiväkodin johtajalta pedagogisen työyhteisön johtajuutta. On harhakuvitelmaa, että kelpoisuuksia väljentämällä saataisiin varhaiskasvatuksen laatua vahvistettua ja lasten oppimisen edellytyksiä ja tasoa nostettua. Suomella ei ole varaa siihen, että varhaiskasvatuksen laatua ja arvostusta osana koulutusjärjestelmää heikennetään.    

Suomella ei ole varaa siihen, että varhaiskasvatuksen laatua ja arvostusta osana koulutusjärjestelmää heikennetään.  

Varhaiskasvatuksen koulutetut opettajat tekevät työtään suurella ammattitaidolla. Alan houkuttelevuus ja pitovoima vaatii työtä. Palkkauksen ja työolosuhteiden tulee olla kilpailukykyisiä ja motivoivia. 

Opetus- ja kasvatustyö alle kouluikäisten lasten kanssa on valtavan palkitsevaa ja iloa tuottavaa. Työtä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja lastemme hyvän tulevaisuuden eteen täytyy tehdä määrätietoisesti. Täsmällinen lainsäädäntö tukee tätä ja turvaa lasten yhdenvertaiset sivistykselliset perusoikeudet. Säädökset takaavat lapsille muun muassa koulutetut opettajat, lapsiryhmien kohtuullisen koon sekä henkilöstön määrän suhteessa lapsiin. Norminpurku vaarantaa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja siihen ei pidä säästösyistä eikä muistakaan syistä lähteä.  

Säädökset takaavat lapsille muun muassa koulutetut opettajat, lapsiryhmien kohtuullisen koon sekä henkilöstön määrän suhteessa lapsiin.

OAJ työskentelee voimakkaasti sen eteen, että varhaiskasvatuksen laatu ja arvostus paranevat, ja varhaiskasvatus ymmärretään osaksi koulutusjärjestelmää.  

Hyvää valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää!  

 

Katarina Murto
OAJ:n puheenjohtaja
@KatarinaMurto

Varhaiskasvatuksen opettajien liiton järjestämää valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään torstaina 14.3.2024 teemalla ”Ilo olla mukana! Lasten yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa”. Päivän teeman avulla halutaan nostaa esille päiväkotien merkitystä lasten yhdenvertaisuuden edistäjänä.  

Jaa
Katarina Murto
Katarina Murto