• logo
  • logo

Opettajien oikeus tekemäänsä materiaaliin on turvattava

19.02.2019 - 10.18 Blogi
Kuvituskuva

Oikeus teokseen on sen tekijällä, ja teoksen käyttäminen edellyttää aina tekijän lupaa. Tämä koskee myös opettajien valmistamia oppimateriaaleja. Tilanteen selkeyttämiseksi lainsäädäntöä pitää täsmentää, koska nyt meno on toisinaan kuin villissä lännessä.

Radiohitti, taideteos Ateneumissa, kirjakaupan hyllystä valittu kirja… Eri taiteenlajien harjoittajat tekevät luovaa työtä. Työn lopputulokset ovat ainutlaatuisia: tällaista teosta ei olisi ilman sen tekijää.

Myös opettaja voi olla luovan työn tekijä esimerkiksi laatiessaan opetusmateriaalia. Lähtökohtaisesti opetusmateriaali saa teoskynnyksen ylittävänä teoksena tekijänoikeussuojaa.

Lähtökohtaisesti opetusmateriaali saa teoskynnyksen ylittävänä teoksena tekijänoikeussuojaa.

Menen kirjakauppaan ja ostan kirjan. Minulla on oikeus lukea sitä tai lainata kaverille, ja omaan käyttööni voin jopa ottaa kirjan sivuista kopioita tai siteerata teosta. 

Lienee selvää, ettei minulla kuitenkaan ole oikeutta monistaa kirjaa ja myydä sitä eteenpäin. En saa myöskään julkaista kirjaa sähköisesti nettisivuillani ilman lupaa.

Opettajalla on yksinoikeus päättää oppimateriaalinsa käytöstä

Opettajalla oppimateriaalin luojana on yksinoikeus määrätä ja päättää tekemästään teoksesta. Opettaja siis päättää, pitääkö hän teoksensa omassa pöytälaatikossaan vai haluaako hän saattaa sen yleisön saataville.

Nyrkkisääntö on se, että teoksen käyttäminen sellaisenaan tai muunnellussa muodossa edellyttää aina tekijän lupaa.

Opettaja voi halutessaan jakaa laatimansa materiaalin avointen lisenssien avulla vaikkapa nettisivuillaan. Hän voi myös sopia esimerkiksi käyttöoikeuden luovutuksesta työnantajalle tai kappaleiden valmistuksesta ja myynnistä kustantajan kanssa.

Opettajalla on oikeus päättää, saako hänen laatimaansa opetusmateriaalia muunnella tai vaikkapa kääntää toiselle kielelle. Nyrkkisääntö on se, että teoksen käyttäminen sellaisenaan tai muunnellussa muodossa edellyttää aina tekijän lupaa.

Oikeuksien luovutuksesta pitää aina sopia erikseen

Opetusalan vakiintuneen käytännön mukaan opettajalla on oikeus tekijänoikeus tekemäänsä oppimateriaalin. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajalle ei siirry minkäänlaisia oikeuksia opettajan laatimaan opetusmateriaaliin pelkästään palvelussuhteen perusteella.

Opetusalan vakiintuneen käytännön mukaan opettajalla on oikeus tekijänoikeus tekemäänsä oppimateriaalin.

Mikäli työantaja haluaisi hyödyntää opettajan tekemiä materiaaleja, pitää oikeuksien luovutuksesta sopia aina erikseen.

Meno on välillä kuin villissä lännessä

Opettajien yhteydenottojen ja näkemieni sopimusten perusteella vaikuttaa siltä, että meno on välillä kuin villissä lännessä.

Räikeimmissä tapauksissa työantajat yrittävät sopia tekijänoikeuksien luovutuksesta jo työsopimuksen allekirjoitushetkellä, ja opettajia velvoitetaan luopumaan kaikista oikeuksista tekemäänsä materiaalin. Tällainen sopimusehto on katsottava oikeustoimilain perusteella kohtuuttomaksi. Myös työsopimuslaki kieltää kohtuuttomat sopimusehdot.

Räikeimmissä tapauksissa työantajat yrittävät sopia tekijänoikeuksien luovutuksesta jo työsopimuksen allekirjoitushetkellä, ja opettajia velvoitetaan luopumaan kaikista oikeuksista tekemäänsä materiaalin.

Opettaja ei välttämättä tiedä omista oikeuksistaan, ja toisaalta valta, erityisesti edellä kuvatussa tilanteessa, on työantajalla, mikä heikentää opettajan mahdollisuutta neuvotella tekijänoikeuksia koskevista sopimusehdoista. Käytännössä opettajalla on kaksi vaihtoehtoa: allekirjoittaa sopimus tai olla allekirjoittamatta. Näin ei voi olla.

Tilanne kaipaa selkeyttämistä

Jokaiselle osapuolelle pitäisi olla selvää, että opetusalan vakiintuneen käytännön mukaisesti opettajalla on tekijänoikeus laatimaansa materiaaliin ja että tekijänoikeuksien luovutuksesta työantajalle on sovittava aina erikseen.

Opettajien oikeus tekemäänsä materiaaliin on turvattava kehittämällä tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä.

Opettajien oikeus tekemäänsä materiaaliin on turvattava kehittämällä tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriön mallisopimukset kaipaavat päivitystä. Lisäksi koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalle tarvitaan selkeä opas tekijänoikeuksista sopimiseen.

Jos luovan työn tuloksia halutaan hyödyntää laajemmin, se pitää tehdä reilusti.

Ira Hietanen-Tanskanen

OAJ:n lakimies

 

Eduskuntavaalit 2019: Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. Tutustu 37 ratkaisuehdotukseemme ja tarkista oman vaalipiirisi opettajataustaiset ehdokkaat!

Koulutus ratkaisee