• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Suomi tarvitsee Perustaitotakuu-ohjelman

17.01.2019 - 12.00 Blogi
Kuvituskuva

Työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa Suomessa. Samalla kansa ikääntyy. Vain reilu 40 prosenttia maassa asuvista on töissä. Työtehtävät ja ammatit ovat murroksessa. Teknologian vaikutuksesta ammateista muuttuu tai katoaa 10–20 vuoden sisällä yli kolmannes. Miten käy Suomen kilpailukyvyn?

Osaamista vaativat työpaikat lisääntyvät ja suorittavien tehtävien työpaikat väistyvät. Kun ylemmän korkeakouluasteen koulutuksen saaneiden työllisyysprosentti lähentelee yhdeksääkymmentä, on se perusasteen suorittaneilla vain puolet siitä. Noin 600 000 työikäisellä on vakavia puutteita luku-, lasku- tai digitaidoissa, mikä vaikeuttaa heidän selviytymistään nyky-yhteiskunnassa, myös työllistymisessä.

Viime marraskuussa työttömiä työnhakijoita oli TEM:n mukaan noin 230 000 samalla kuun avoinna oli lähes 100 000 työpaikkaa. Suomella on sylissään vakava kohtaanto-ongelma, johon tarvitaan välittömiä toimenpiteitä. Siksikin, kun työttömyyden välittömät kustannukset ovat yhteiskunnalle noin 6 miljardia euroa.

Aikuisten perustaidot on saatava pikaisesti kuntoon. Se on ensiaskel korkeamman osaamisen tiellä. Suomi tarvitsee Perustaitotakuu-ohjelman, jossa kohdistetaan räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia ja tarjotaan matalan kynnyksen opintoja niille, joilla on puutteita luku-, numero- tai digitaidoissa. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, kuten kansalaisopistoissa ja kansanopistoissa on hyvin matala kynnys opintojen aloittamiseen. Näiden oppilaitosten osaamista on hyödynnettävä perustaitoja kehitettäessä.

Heikkoja perustaitoja vahvistamalla avataan reitti myös tutkintoon johtavaan koulutukseen. Avoin ammatillinen koulutus toimisi mainiosti matalan kynnyksen väylänä ammatilliseen koulutukseen samalla tavoin, kuin avoin korkeakoulutus toimii osaltaan väylänä korkeakoulutukseen. Olisikin aloitettava viisivuotinen avoimen ammatillisen koulutuksen kokeilu. Kokemusten perusteella päätettäisiin sitten jatkosta. Avoimet opinnot olisivat myös hyvä väylä niille, jotka tarvitsevat osaamisensa päivittämistä ja laajentamista kokonaisen tutkinnon sijaan.

Samalla korkeakoulujen avointa koulutusta pitäisi kehittää tarjoamalla paketoituja tutkinnon osia avoimina korkeakouluopintoina. Ne kehittäisivät osaamista esimerkiksi työttömyyden kohdatessa tai nopeuttaisivat pääsyä korkeakoulutukseen, kohti korkeampaa osaamistasoa. Suomi selviää osaamisvajeesta vain koulutuksella.

Tuovi Manninen
Erityisasiantuntija, OAJ

Ratkaisuja Suomelle

Maailman paras koulutusjärjestelmä on ajautumassa ahdinkoon monista kehitysponnisteluista huolimatta. OAJ:llä on joukko ehdotuksia – Ratkaisuja Suomelle – joiden avulla syöksykierre voidaan katkaista ja vapauttaa koulutuksen muutosvoima. Kun on kyse Suomen tulevaisuudesta, koulutus ratkaisee.

Lue lisää: koulutusratkaisee.fi

Katso OAJ:n viestit päättäjille:
Koulutus ratkaisee
Koulutus ratkaisee