• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Jäsen kysyy: Miksi OAJ tekee globaalin vastuun työtä? Miten voin jäsenenä osallistua tähän työhön?

27.09.2023 - 20.40 Blogi
Kuvituskuva

Uskottavan ammattijärjestön on kannettava vastuunsa myös maan rajojen ulkopuolella, vaikka ydintoimintaa onkin järjestön jäsenten edunvalvonta kotimaassa. OAJ:n globaalin vastuun työllä on tärkeä oma roolinsa, sillä korostamme työssämme laadukkaan koulutuksen ja opettajien työelämän ihmisoikeuksien toteumista, kirjoittavat OAJ:n järjestöpäällikkö Jenni Arnkil ja Katja Järvinen blogikirjoituksessaan.

Syyskuussa pidimme koulutusta niille OAJ:n jäsenille ja aktiiveille, jotka ovat kiinnostuneita globaalin vastuun teemoista. Näin koulutuksen osallistujat vastasivat kysymykseen siitä, miksi on tärkeää, että OAJ tekee globaalin vastuun työtä:

“Ammattijärjestöjen vahvuus globaalisti hyödyttää kaikkia, vastavuoroisesti.”

“Koska sivistyneet tekevät niin, tuetaan kaikkia kollegoita”

“Globaali on lokaalia”

“Vastuu. Meillä on hyvin, joillain ei ole.”

“Opimme itse – pystymme kasvattamaan lapsia ja nuoria näissä asioissa:”

Globaalissa maailmassa haasteet eivät pysähdy kansallisvaltioiden rajoille. Uskottavan ammattijärjestön on kannettava vastuunsa myös maan rajojen ulkopuolella, vaikka ydintoimintaa onkin järjestön jäsenten edunvalvonta kotimaassa.

Uskottavan ammattijärjestön on kannettava vastuunsa myös maan rajojen ulkopuolella, vaikka ydintoimintaa onkin järjestön jäsenten edunvalvonta kotimaassa.

Ammattiyhdistysoikeuksien rikkominen on arkea useissa maailman maissa, eikä valitettavasti meilläkään vierasta. Tämä on nähty meillä esimerkiksi vuoden 2022 kunta-alan lakkojen aikaan todetuissa lakko-oikeuden rajaamisyrityksissä. Kaikkialla maailmassa ammattiyhdistystoiminta ei ole ylipäätään vapaata. Palkansaajien oikeuksien puolustaminen voi pahimmillaan johtaa vankeustuomioihin, maasta karkotuksiin, tappouhkauksiin ja jopa hengen menettämiseen. Tämä pätee myös opettajien ay-toimintaan. On tärkeää, että kansainvälisiä ay-oikeuksia puolustavat mahdollisuuksiensa mukaan ne maat ja järjestöt, joilla on mahdollisuus tehdä solidaarisuustyötä. Näin rakennamme yhteistä kestävämpää tulevaisuutta.

On tärkeää, että kansainvälisiä ay-oikeuksia puolustavat mahdollisuuksiensa mukaan ne maat ja järjestöt, joilla on mahdollisuus tehdä solidaarisuustyötä.

OAJ:n valtuusto on linjannut vuonna 2019, että OAJ kohdentaa tulevaisuudessa 0,7 prosenttia jäsenmaksuista kehitysyhteistyöhön ja muuhun solidaarisuustyöhön. Tämä on keskimäärin alle 3 €/ vuosi/jäsen. 0,7 prosentin tavoite tulee YK:n suosituksista jäsenjärjestöilleen kehitysyhteistyöhön kohdennetun BKTL-osuuden määrästä. Myös kansainvälisellä kattojärjestöllämme Education Internationalilla on sama 0,7 prosentin suositus jäsenjärjestöilleen.

Muun muassa uudet jäsenemme pitävät kyselyjemme mukaan globaalin vastuun työtämme tärkeänä ja myös useissa kyselytutkimuksissa on käynyt ilmi, että erityisesti nuorille vastuullisuuden teemat ovat tärkeitä ammattijärjestöihin liittymistä pohdittaessa. Tällä on myös meidän näkökulmastamme suuri merkitys tulevaisuutta ajatellen. Globaalin vastuun työ on vastaus sekä uusien että tulevien jäsentemme toiveisiin.

Globaalin vastuun työ on vastaus sekä uusien että tulevien jäsentemme toiveisiin.

Miten jäsen voi osallistua globaalin vastuun työhömme?

Jokaisen jäsenen jäsenmaksusta menee pieni osa solidaarisuustyöhömme. Emme vielä ole tuossa 0,7 prosentin tavoitteessa, sillä rakennamme työtä pitkäjänteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Teemme hanketyötämme myös SASKin kautta ulkoministeriön ohjelmatukirahoituksella, jossa 85 prosentin rahoituksesta tulee ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoituksesta.

Työstämme kiinnostuneet jäsenet voivat tutustua työhömme uusituilla globaalin vastuun nettisivuillamme. Jäsen voi myös kysyä omalta yhdistykseltään, onko yhdistyksellä jo nimetty solidaarisuusvastaava. Jos vastaava on valittu, voi tarjoutua mukaan pohtimaan sitä, mitä yhdistys voisi näiden teemojen osalta tehdä (ja me autamme tässä mielellämme!). Solidaarisuusvastaavaksi voidaan myös valita myös hallituksen ulkopuolelta, joten jäsen voi myös ilmoittaa halukkuudestaan hoitaa tätä tehtävää. Solidaarisuusvastaavan kautta on tarkoitus esimerkiksi lisätä tietoisuutta OAJ:n tekemästä solidaarisuustyöstä jäsentemme keskuudessa ja työpaikkatasolla. 

OAJ:n jäsenenä voit myös liittyä OAJ:n solidaarisuusverkostoon. Meillä on Facebookissa ryhmä, jossa kerromme säännöllisesti työstämme. Verkoston jäsenille lähetetään myös sähköinen verkostokirje muutaman kerran vuodessa. Verkostolle suunnataan koulutuksia ja tulevaisuudessa toivottavasti myös kevyitä webinaareja OAJ:n solidaarisuustyön teemoista.

OAJ:n jäsenenä voit myös liittyä OAJ:n solidaarisuusverkostoon.

OAJ:n globaalin vastuun työllä on tärkeä oma roolinsa, sillä korostamme työssämme laadukkaan koulutuksen ja opettajien työelämän ihmisoikeuksien toteumista. Kiinnostuitko toiminnastamme? Tule mukaan! Pidätkö työtämme tärkeänä? Kerro siitä myös kollegoillesi! Kuulemme mielellämme myös toiveitanne OAJ:n globaalin vastuun työstä.

Jenni Arnkil
Järjestöpäällikkö
@jenniarnkil

Katja Järvinen
Erityisasiantuntija
@KatjaJrvinen1

 

Haluamme palvella jäseniämme asiantuntevasti, luotettavasti ja ratkaisuhakuisesti. Tämä blogi on osa syksyn 2023 #KysyOAJ:ltä -blogisarjaa, jossa asiantuntijamme vastaavat jäsentemme esittämiin, heidän työtään ja arkeaan koskeviin kysymyksiin.

#KysyOAJ:ltä #jäsenyyskannattaa

KysyOAJ:ltä
KysyOAJ:ltä