• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Ammattijärjestö – jäsenensä tiukka puolustaja

21.11.2018 - 14.00 Blogi
Kuvituskuva

OAJ on ammattijärjestönä aina jäsentensä asialla. Normaaliin tapaan jäsenistö myös OAJ:ssä valitsee edustajansa päättämään toiminnan tavoitteista, toimintalinjoista ja tekijöistä.

Päättäjät myös OAJ:ssä tietävät, että tavoitteiden kirjo on laaja ja niitä oikeutetusti on paljon. Pääasiassa tavoitteisto rakentuu työehtoja koskeville tavoitteille, joissa työaika ja palkka ovat keskeisimmät tekijät.

Ammattijärjestötoiminnan ytimessä ovat sopimus- ja muut työsuhdeasiat. Kuluvan vuosikymmenen aikana olemme joutuneet taistelemaan eläkkeistä, vuorotteluvapaasta, irtisanomissuojasta, pakkolakeja ja kilpailukykysopimuksen rasitteita vastaan, edes samoista palkankorotuksista kuin yleensä työmarkkinoilla, sisäilmakysymyksistä ja niin edelleen.

Koko ajan merkittävämmiksi edunvalvontatavoitteiksi ovat nousseet koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta koskevat koulutuspoliittiset tavoitteet.

Eduskunta ja Opetushallitus päättävät toimivaltuuksiensa puitteissa monin tavoin toimialamme työntekijöiden työn tekemisen reunaehdoista. Tämä on näkynyt muun muassa oppituntien ulkopuolisen työn lisääntymisenä. On syytä muistaa, että tällaiset asiat eivät ole neuvotteluasioita, OAJ ei ole niissä sopijaosapuoli, toisin kuin työ- ja virkaehtosopimuksissa.

Viime vuosien perintönä korostuu OAJ:n toiminnassa resurssiedunvalvonta. Keskustasolla pyrimme koko ajan siihen, että eduskuntavaalien jälkeinen hallitus ja eduskunta vahvistavat merkittävästi toimialamme perusrahoitusta. Sitä kautta saadaan työtä ja leipää jäsenkunnallemme ja vahvistetaan edellytyksiä oikeudenmukaisille palkankorotuksille.

On aina kuitenkin muistettava, että resurssien kohdentaminen tapahtuu paikallistasolla. Siihen vaikuttaminen tapahtuu parhaiten ja lähes kokonaan paikallistasolla, eli paikallis- ja alueyhdistystemme toimijoiden voimin.

Puolustettavaa riittää jatkossakin. Edessä ovat pian työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut.

Seuraavalle sopimuskierrokselle on pakkautumassa kovasti paineita. Tyydyttävien ratkaisujen saaminen ei onnistu ilman usean sopimuskierroksen ylittävää palkkaohjelmaa. Sen pohjaa ollaan jo rakentamassa.

Voi kuitenkin olla niin, ettei palkkojen kunnollisesta kehityksestä löydy yhteistä näkemystä työnantajajärjestön tai/ja toisten palkansaajajärjestöjen kanssa. Silloin on työtaistelutoimien aika. Tähän vaihtoehtoon kannattaa alkaa jäsenkunnan valmistautua. Kunnon voittoja harvoin syntyy ilman kivuliaita painostustoimia joukkovoimalla.

Usein kuulen kysymyksen, mitä järjestö on puolestasi tehnyt?

Tunne siitä, ettei edunvalvontatyö riittävästi näy jäsenkunnalle, sai meidät laskemaan mitä kaikkea vuoden aikana olemme tehneet.

Saldo on seuraava:

 • 24 lausuntoa/kannanottoa, eduskuntakuulemisia 15, OKM 13, OPH 2, STM 2
 • Tapsa-järjestelmän kautta yhteydenottoja 12 069 kpl
 • Tapsan tapauksia hoidettu 5666 kpl
 • hallinnon kokouksia (valtuusto, hallitus, toimikunnat ja työryhmät) 126 kpl
 • keskustason koulutuksia 97 kpl, yhteensä 3667 osallistujaa
 • sopimusedunvalvonnan lähetettyjä sähköposteja 57 940 kpl
 • sopimusedunvalvonnan vierailut kentällä 223 kpl
 • jäsenrekisterin puhelut 11 450 kpl
 • jäsenrekisterin sähköpostit 22 640 kpl
 • sopimusneuvotteluja 1103 kpl
 • viestintä
  • oaj.fi -verkkosivujen sivulataukset 2,2 miljoonaa
  • yli 2000 juttua Opettajassa ja oaj.fi:ssä yhteensä
  • Facebookissa tykkääjiä yli 16 000, kasvua yli 2000 vuoden takaisesta ja kymmenet tuhannet ovat sitoutuneet sisältöihin, esimerkiki klikanneet postausta tai jakaneet sen.
  • Twitterissä seuraajia reilu 8000 ja twiitin nähneitä joka kuukausi yli 200 000.
  • Opettajalla on suomalaisten aikakauslehtien korkein sitoutuneiden lukijoiden prosentti: 81 % lukijoista = todella huipputulos
  • julkisuusosumia valtamedian kautta satoja joka kuukausi
  • jäsensivuille kirjautuneet: kävijöitä yhteensä 61 k, eri kävijöitä 57 k, sivulatauksia 490 k
  • aktiiveille lähteneiden tiedotteiden lukumääriä: luottamusmieskirjeitä 60 kpl, yhdistystiedotteita  13 kpl, alueyhdistystiedotteita 6 kpl 

Voin siis kirkkain silmin, silmiin katsoen sanoa, että kaikin voimin ja kaikella olemassa olevalla osaamisella olemme olleet asiallasi. Lupaan, että olemme myös jatkossa!

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen