• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Globaalin vastuun ottaminen on viisasta ja välttämätöntä

09.11.2018 - 09.00 Blogi
Kuvituskuva

OAJ osallistuu tänään perjantaina Nenäpäivään ja lahjoittaa yhdessä vakuutusyhtiö Turvan kanssa Nenäpäivä-keräykseen yli 50 000 euroa. Lahjoitusrahaa on kerätty keväästä asti jäsenhankintakampanjalla sekä lipaskeräyksillä.

Nenäpäivän lahjoitusrahat ohjautuvat Nenäpäivä-säätiön kautta yhdeksälle pitkäkestoista kehitysyhteistyötä tekevälle järjestölle. Tänä vuonna Nenäpäivässä nostetaan esiin erityisesti SASKin, Plan International Suomen sekä Kirkon Ulkomaanavun hienoja hankkeita Mosambikissa, Etiopiassa ja Jordaniassa.

Nenäpäivän keräystuotolla järjestöt edistävät lasten koulutusta ja turvaa, vahvistavat perheiden ja yhteisöjen asemaa sekä tekevät työtä lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Miksi OAJ tekee kehitysyhteistyötä ja tukee järjestöjä, jotka kehitysyhteistyötä tekevät?

OAJ:n toiminnan keskeinen arvo on oikeudenmukaisuus, ja näkemyksemme mukaan koulutusta vahvistamalla oikeudenmukaisuus toteutuu parhaiten niin maamme rajojen sisäpuolella kuin muuallakin. Kehitysyhteistyö on yhteiskunnallisen ammattijärjestötoiminnan ytimessä, sillä koulutusmahdollisuuksien ja oikeudenmukaisten työolosuhteiden parantaminen vahvistavat demokraattisia rakenteita ja sitä kautta yhteiskunnan vakautta kaikkialla maailmassa.

Kansalaistaitojen lisääminen koulutuksen avulla vahvistaa osaltaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Vihapuheen, rasismin ja syrjinnän vähentäminen vahvistaa lasten ja nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.

Ammattijärjestöt eivät voi eivätkä halua ohittaa globaaleja kysymyksiä omassa toiminnassaan. OAJ:ssä oman jäsenistön etujen ajamiseen liittyy kiinteästi myös näkemys siitä, että OAJ rakentaa osaltaan parempaa maailmaa. Ilmastonmuutos, demokraattisten rakenteiden heikentyminen ja lasten heikko asema esimerkiksi kriisi- ja katastrofialueilla ovat asioita, jotka vaikuttavat vähintään pitkällä aikavälillä meidän jokaisen elämään.  

Vastuulliseen ammattijärjestötoimintaan kuuluu vastuu katsoa maailmaa laajemmin ja toimia sen eteen, että yhteiskuntarauha, demokratia, turvallisuus, tasa-arvo, terveys ja suvaitsevaisuus vahvistuvat. Laadukas koulutus on vastaus tähän kaikkeen, ja erityisesti tyttöjen aseman parantaminen on avainasemassa. Kestävää tulevaisuutta luovien koulutushankkeiden pitääkin olla keskeisin kehitysyhteistyön muoto. Opettajien koulutus, koulutuksen saavutettavuus ja tasa-arvo sekä opetusalan ammattijärjestötoiminnan vahvistaminen ovat esimerkkejä asioista, joita OAJ haluaa edistää niin Suomessa kuin muuallakin.

Globaalin vastuun ottaminen on OAJ:lle tärkeää ja välttämätöntä, ja lasten ja nuorten koulutus on kestävintä mahdollista kehitystä.

Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen

Jaa
Olli Luukkainen
Olli Luukkainen