• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutus ratkaisee!

21.08.2018 - 00.00 Blogi
Kuvituskuva

Ihmiskuntaa uhkaavat globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos, puhtaan veden loppuminen ja alati kasvava energian tarve. Myös Suomi on uudenlaisten haasteiden edessä.

Eriarvoistuminen, ihmisten jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin tai esimerkiksi työttömyys ja kasvava osaajapula vaativat meiltä uudenlaista ajattelua. Puhumme helposti toistemme ohi ja kadotamme kyvyn löytää ratkaisuja yhdessä, toisiamme arvostaen.
 
Kun tulevaisuus tuntuu epävarmalta ja turvattomalta, tarvitsemme ratkaisuja, jotka rakentavat parempaa huomista ja tulevaisuutta. Vastauksena on kasvatus, koulutus, tiede ja tutkimus.
 
On aika tunnustaa sivistyksen itseisarvo
 
Maailman paras koulutusjärjestelmä on ajautunut ahdinkoon monista kehitysponnisteluista huolimatta. On aika tunnustaa, että työskentely puutteellisin resurssein on vaarantanut opetusalan ammattilaisten ja oppijoiden hyvinvoinnin sekä laadukkaan opetuksen ja onnistuneen oppimisen. Kahdeksan vuotta kestäneiden koulutusleikkausten pitää nyt päättyä, ja koulutuksen rahoitus on nostettava kestävälle tasolle.
 
Koulutuksen syöksykierre pitää katkaista ja palauttaa niiden arvojen kunnioitus, jotka nostivat Suomen maailman parhaaksi maaksi, jotta opetusalan ammattilaiset voivat huolehtia tulevaisuudesta.
 
Me opettajat emme juutu ongelmin, vaan haluamme ratkaista ne. Me olemme edelleen valmiit kantamaan vastuuta ja esitämme vision paremmasta tulevaisuudesta.
 
Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä oppilaitoksissa ympäri maan. Nyt tarvitaan ratkaisuja koulutuksen puolesta! Tällä viestillä menemme kohti kevään 2019 eduskuntavaaleja.
 
Mitä esitämme?
 
OAJ julkaisee eduskuntavaalitavoitteensa ja laajemman koulutusratkaisee.fi-teemasivustonsa Maailman opettajien päivänä, perjantaina 5.10.
 
Esitämme silloin selkeitä konkreettisia toimenpiteitä, joilla ratkaistaan yhteiskuntamme suuria ongelmia. Toimia, joilla syrjäytymiskehityksestä siirrytään osallisuuskehitykseen ja joilla koulutuksen tasa-arvoa vahvistetaan. Toimia, jotka vahvistavat oppimiselle turvallisen ja hyvän perustan ja luovat kaikille mahdollisuuden kouluttautua ja työllistyä. Toimia, joilla Suomen kilpailu- ja innovaatiokykyä vahvistetaan uusien työpaikkojen luomiseksi ja joilla maailman parasta koulutusjärjestelmää kehitetään kokonaisuutena.
 
On aika lopettaa leikkaukset koulutuksen rahoituksesta ja tehdä paluu tulevaisuuteen. Kun kyse on Suomen tulevaisuudesta, koulutus ratkaisee.
 
#koulutusratkaisee
Olli Luukkainen
Olli Luukkainen